Vrednote

Zaupanje

Zaupanje naših članov in strank je razlog, da AMZS obstaja. Zaupanje vseh nas v svoje poslanstvo, pomoč, delo, sodelavce in skupne vrednote pa je razlog, da nam zaupajo. Zaupanje je pred mnogimi leti stkalo vez med nami in naša odgovornost je, da jo peljemo v jutrišnji dan.

Spoštovanje

V vsakem trenutku izkazujemo spoštovanje do članov, strank, sodelavcev in organizacije. Spodbujamo korektne in poštene medsebojne odnose. Ko predstavljamo AMZS, smo urejeni, spoštljivo se vedemo in skrbimo za konstruktivno sodelovanje.

Poštenost

Zagotoviti moramo visoka strokovna in moralna merila pri opravljanju svojega poslanstva. Le tako ga bomo lahko nadaljevali in uresničili cilje. Poštenost do strank, članov, med zaposlenimi in do AMZS je edina pot, ki vodi naprej.

Delavnost

Vsak mora zgledno opravljati svoje delo in zasledovati strateške cilje AMZS. Vsak mora vložiti voljo v optimizacijo svojega dela, celotnega sistema in skupnih rezultatov. Vsak od nas mora verjeti v svoje delo, da bomo uspeli na področju našega poslanstva v družbi.

Pravičnost

AMZS se zavezuje skrbi za dobro članov, strank in zaposlenih. Poskrbeli bomo za zgledno in primerno delovno okolje zaposlenih. Nagradili bomo tiste, ki v svoje delo vlagajo več, in onemogočili tiste, ki s svojim delom ali ravnanjem ogrožajo razvoj, rast medsebojnih odnosov in uresničevanje zastavljenih ciljev.

Lojalnost

Kdor škoduje AMZS ali kvari njeno dobro ime, škoduje sebi in svojim sodelavcem.

Častnost

Vsak zaposleni mora biti ponosen, da je zaposlen v AMZS. AMZS pa mora skrbeti, da zaposleni delajo v okolju, ki jim je v ponos.

Oglasna sporočila