Motorevija

Motorevija je najstarejša slovenska strokovna revija – Avto-moto zveza Slovenije jo neprekinjeno izdaja že več kot 60 let. Z njo želi člane obveščati o svoji dejavnosti, hkrati pa jih informirati tudi o dogajanju in novostih na področju avtomobilizma, prometa, varne mobilnosti, turizma, motošporta in kartinga.

Člani AMZS na svoj naslov letno prejmejo deset številk. V enem samem letu jim uredništvo v branje ponudi 520 strani, kar je približno 300 člankov, okoli 30 zapisov s prvih voženj avtomobilov, več kot 60 testov avtomobilov, več kot deset testov naprav in opreme, številne analize, razlage, nasvete, novice, pogovore, potopise, reportaže, napovedi, mnenja, poročila in še veliko več …

Motorevija je bila in bo tudi v prihodnje kritični presojevalec, mnenjski voditelj, hkrati pa eden najpomembnejših povezovalcev Avto-moto zveze Slovenije in njenih članic s člani AMZS. Bralce bo v takšni ali drugačni obliki še naprej obveščala o vsem, kar je zanje pomembno, jim svetovala, poročala o novostih in jim pomagala pri nakupnih in drugih odločitvah za varno mobilnost.

Vsebinska zasnova Motorevije je opredeljena v aktih Avto-moto zveze Slovenije, za uresničevanje zapisanega skrbi Uredniški svet Motorevije.

Pomembni mejniki:

1957, januar: AMZS izda prvo številko časopisa Avto-moto
1965, april: izide stota številka časopisa Avto-moto
1967: naročniški sistem
1968: brezplačno pošiljanje vsem članom AMZS
1972, januar: časopis Avto-moto (izšlo je 179 številk) se spremeni v mesečno revijo in se preimenuje v Motorevijo
1986: Motorevija zaradi velike inflacije postane dvomesečnik, uredništvo se nato posledično skrči na urednika
1991: Motorevija kot ena prvih revij v Sloveniji preide na elektronski prelom
1992: Motorevija soustanovi izbor Slovenski avto leta
1993: vse strani v Motoreviji so tiskane barvno
1994: izide devet številk Motorevije – revija izhaja kot mesečnik s tremi dvojnimi številkami
1997: Motorevija objavi prvi zapis o preskusnih trkih avtomobilov in prvi test (zimskih) pnevmatik
1998: tiskarna Tone Tomšič preneha tiskati Motorevijo (tiskala jo je od začetka, torej 41 let), tisk prevzame družba TČR
1998: Motorevija začne izhajati na 52 straneh (prej 32 strani)
1998: uredništvo Motorevije spet šteje dva člana (uredništvu se pridruži Blaž Poženel)
2003: Motorevija dobi spletno stran z domeno www.motorevija.si
2007: Motorevija slovesno proslavi 50-letnico izhajanja
2008: Motorevija začne izhajati z desetimi številkami na leto
2008, januar: Motorevija je imela največjo naklado – natisnjenih je bilo 136.300 izvodov
2009: Motorevijo začne v celoti tiskati tiskarna Set (prej jo je tiskala v sodelovanju s tiskarno Schwarz)
2012, marec: Motorevija na voljo v digitalni obliki s samostojno aplikacijo za pametne mobilne naprave
2017, maj: dolgoletnega odgovornega urednika Franceta Kmetiča upravni odbor AMZS imenuje za generalnega sekretarja AMZS, urednikovanje Motorevije prevzame Blaž Poženel
2017, september: uredništvu se pridruži novinar Jure Gregorčič

Uredniki:

Jože Keršmanc: 1957–1968
Svetislav Varšek: 1968–1971
Darko Klarič: 1971
Stane Krapež, v. d. odgovornega urednika 1971–1972, nato glavni urednik do 1974
Miklavž Knez: 1972–1977
Stane Krapež, v. d. odgovornega urednika: 1977–1978
Stane Krapež, glavni urednik: 1978–1983
Tom Pleterski, odgovorni urednik: 1978–1983
Tomaž Porekar, v. d. odgovornega urednika: 1983
Dagmar Šuster, glavni urednik: 1983–1989
France Kmetič, odgovorni urednik: 1983–2017
Blaž Poženel, odgovorni urednik: 2017–

Oglasna sporočila