Zgodovina

Več kot 115 let tradicije

Za rojstno leto Avto-moto zveze Slovenije štejemo leto 1909, ko je bil ustanovljen Kranjski avtomobilni klub. Korenine današnje organiziranosti segajo v leto 1948, ko je deset avto-moto društev s 1850 člani ustanovilo Avto-moto zvezo Slovenije.

Pomembni mejniki

1909: ustanovitev Kranjskega avtomobilnega kluba
1920: Kranjski avtomobilni klub se preimenuje v Avtomobilni klub za Slovenijo
1948: ustanovitev zveze slovenskih avto-moto društev – AMZS, članica AMSJ (Avto-moto zveza Jugoslavije)
1957: izid prve številke revije Avto-moto, ki se pozneje preimenuje v Motorevijo
1959: začetek delovanja službe Pomoč-informacije
1967: odprtje prve baze službe Pomoč-informacije v Trebnjem
1971: uvedba enotne telefonske številke službe Pomoč-informacije 987
1974: začetek brezplačnih preventivnih tehničnih pregledov
1991: osamosvojitev Slovenije in osamosvojitev AMZS kot nacionalnega avtomobilskega kluba
1992: včlanitev AMZS v mednarodne organizacije AIT, FIA, FIM
1994: ustanovitev družbe AMZS, d. o. o.
1994: včlanitev v ARC Transistance
1995: AMZS gosti teden komisij AIT/FIA
1996: ustanovitev hčerinske družbe AMZS d.d.
2000: telefonska številka 987 se spremeni v 1987
2000: pridobitev standarda ISO 9002 za AMZS d.d.
2000: uvedba programa ARC Europe Show Your Card
2003: pridobitev AMZS Hertz franšize
2006: nakup AMZS – Interservice / ustanovitev Izave
2006: ustanovitev Avtošole AMZS, d. o. o.
2008: izgradnja in odprtje AMZS Centra varne vožnje na Vranskem
2008: AMZS gosti FIA prometno-izobraževalno tekmovanje mladih kolesarjev (ETEC)
2009: 100 let AMZS
2016: pripojitev Avtošole AMZS, d. o. o., k AMZS d.d.
2016: ekipa AMZS mehanikov zmaga na mednarodnem tekmovanju in usposabljanje za odličnost cestnih patrulj
2017: pripojitev Interservice k AMZS, d. d., Izava, d. o. o. postane hčerinska družba AMZS d.d.
2017: 60 let Motorevije
2017: za AMZS članstvo po meri nagrada FIA Regija I za inovativnost
2017: AMZS gosti mednarodno tekmovanje in usposabljanje za odličnost cestnih patrulj
2018: Avto-moto zveza Slovenije postane 100-odstotna lastnica družbe AMZS d.d. 
2018: odprtje AMZS Karting in motošportnega centra v Slovenji vasi
2018: 10 let AMZS Centra varne vožnje na Vranskem
2019: 110 let AMZS
2019: za projekt Najboljši za volanom nagrada FIA Regija I za inovativnost na področju prometne varnosti
2019: nagrada Prince Michael International Road Safety Award za dolgoletno izvajanje projekta EuroRAP – European Road Assessment Programme (program ocene varnosti cest)
2020: AMZS obeleži 100-letnico prve motociklistične dirke na ozemlju Slovenije
2023: AMZS drugič gosti mednarodno tekmovanje in usposabljanje za odličnost cestnih patrulj
2023: AMZS in Zavarovalnica Triglav za projekt Osvežitvene vožnje za starejše prejela nagrado Excellence in Road Safety 2023, najvišjo nagrado na področju prometne varnosti v EU
2024: AMZS d.d. se preoblikuje v AMZS d.o.o.

Začetki AMZS pomoči na cesti segajo v leto 1959

Po vzoru tujih avto-moto klubov je Avto-moto zveza Slovenije 1. oktobra 1959 poskusno ustanovila službo pomoč-informacije (SPI) in se na ta način odzvala na vse gostejši promet na takratnih slovenskih cestah ter vse pogostejše klice na pomoč slovenskih voznikov. Nova služba je začela redno delovati 1. januarja 1960 – ta datum štejemo za dan začetka delovanja AMZS pomoči na cesti, ki je danes zelo pomemben in nepogrešljiv del storitev, ki jih zagotavlja AMZS članstvo.

Začetki službe za pomoč na cesti so bili seveda skromni. Oktobra 1959 so mehaniki začeli nuditi pomoč voznikom s petimi motornimi kolesi puch SG 250. V tistih časih so bili leteči mehaniki opremljeni z najnujnejšim orodjem in nekaterimi rezervnimi deli za najpogostejše modele avtomobilov na naših cestah. Ni odveč poudarek, da so bili takrat avtomobili tehnično in mehansko precej bolj enostavno zasnovani kot danes, zato so bili leteči mehaniki pri odpravljanju okvar zelo uspešni.

Poleg nudenja pomoči na cestah je nova služba že od začetka delovanja voznikom, tako domačim kot tujim, pomagala tudi z informacijami: obveščala jih je o stanju in prevoznosti cest ter gorskih prelazov, nudila informacije v zvezi z možnostjo prenočitev, obveščala o turističnih zanimivostih in vsem drugem, kar je zanimalo voznike. Obenem je takratna služba za pomoč na cesti urejala in zavarovala promet ob nesrečah, nudila poškodovanim prvo pomoč, po odstranitvi poškodovanih vozil čistila cestišče, odstranjevala s ceste oljne madeže, posipala cestišče ob nenadnih poledicah, odstranjevala kamenje in povoženo divjad, hkrati pa tudi poročala cestnim podjetjem o nenadnih spremembah na cestah in cestni opremi.

Leta 1961 je AMZS pet motornih koles in kombi nadomestil s šestimi preurejenimi lahkimi dostavniki citroen 2CV furgonette – vse to brez pomoči države. Šele leta 1963 je bila prvič odobrena pomoč takratnega cestnega sklada Socialistične Republike Slovenije in AMZS je vozni park okrepil s štirimi novimi zastavami 750, na novo pa je zaposlil 14 avtomehanikov. Kmalu nato je služba za pomoč na cesti začela delovati z desetimi službenimi vozili in 20 mehaniki. Njen delovni čas se je podaljšal od 8. do 20. ure vse dni v tednu. AMZS je takrat pomoč na cesti zagotavljal na cestnih odsekih Šentilj–Vojnik, Vojnik–Domžale, Ljubljana–Postojna, Postojna–Razdrto–Rupa, Gorica–Razdrto–Sežana, Senožeče–Sečovlje, Bregana–Karteljevo, Karteljevo–Ljubljana, Ljubljana–Radovljica in Radovljica–Podkoren. Leta 1966 so bila v službo za pomoč na cesti vključena štiri nova službena vozila, leto kasneje pa je vozni park postal bogatejši tudi za tri specialna vlečna vozila TAM 200.

Po sedmih letih delovanja je AMZS službo za pomoč in informacije preobrazil v stacionarni način delovanja na klic v prenovljeni zgradbi v Trebnjem.

Leta 1968 je bil dograjen turistično-tehnični center AMZS na takratni Titovi cesti 138 v Ljubljani, ki je sprejemal klice za mesto Ljubljana z okolico, novi center pa je imel tudi svojo vlečno službo s tremi vozili. Kmalu je ljubljanska tehnična baza postala središče službe za pomoč na cesti. Že leta 1971 so bili vsi centri opremljeni za sprejem telefonskih klicev na pomoč, istega leta pa je bila uvedena tudi enotna klicna številka 987. Ta je bila leta 2000 spremenjena v sedanjo enotno klicno številko 1987. Za izvajanje pomoči na cesti je AMZS leta 2000 dobil certifikat kakovosti ISO 9001.

Pomoč na cesti še vedno ostaja osnovna dejavnost večine avto-moto klubov, članic FIA, in je tudi ena ključnih storitev, s katero večina članov povezuje svoj avto-moto klub. AMZS ima po Sloveniji strateško razporejene centre, ki zagotavljajo dobro pokritost, dostopnost za člane in odzivnost na klice za pomoč. Na slednje 24 ur na dan, vse dni v tednu odgovarja in jih usmerja AMZS klicni center v Ljubljani, ki sprejema klice članov AMZS in drugih voznikov. Vozni park, skupaj s pogodbenimi partnerji, obsega več kot 150 vozil. 

Oglasna sporočila