Save Lives, SlowDown

V tednu globalne prometne varnosti se je Avto-moto zveza Slovenije pridružila globalni preventivni akciji Združenih narodov Save Lives #SlowDown (Ne hiti, ohrani življenja), namenjeni zmanjševanju hitrosti, s ciljem večje varnosti udeležencev v prometu.

AMZS se je v tednu globalne prometne varnosti od 8. do 14. maja 2017 s partnerjem, podjetjem Sipronika, ki je ponudnik radarskih tabel »Vi vozite« MHP50 in portala https://portal.VI-VOZITE.si odločil za izvajanje meritev in analizo hitrosti v osmih izbranih občinah: Maribor, Slovenj Gradec (v teh dveh je nakup sistema delno sofinancirala Zavarovalnica Triglav), Rače, Metlika, Škofja Loka, Žiri, Velenje in Ivančna Gorica s ciljem, da bi s tem prispeval k zmanjšanju hitrosti ter večji varnosti udeležencev v prometu, predvsem otrok, ki obiskujejo šole, v bližini katerih so postavljene radarske table »Vi vozite« MHP50 s povezavo na https://portal.VI-VOZITE.si.

Med 8. in 14. majem 2017 so bili prikazovalniki izklopljeni, meritve hitrosti pa so se vseeno izvajale. Teden kasneje, med 15. in 21. majem 2017, so bili prikazovalniki ponovno aktivni. Namen poskusa je bil preveriti, ali vozniki vozijo počasneje, ko prikazovalnik deluje in jih vidno opozarja na hitrost, oziroma ali je takšno prikazovanje hitrosti odločilen dejavnik, ki voznike spodbudi k zmanjšanju hitrosti.

Rezultati poskusa zaradi dejstva, da radarske table na teh mestih stojijo že dlje časa, niso prinesli velikih razlik v hitrosti vožnje. So pa strokovnjaki AMZS dobili potrditev, da vozniki dovoljeno oziroma predpisano hitrost vožnje na izbranih mestih v veliki meri spoštujejo. Radarske table so omogočile tudi oceno zmanjšanja števila oziroma deleža prehitrih voznikov.

Radarske obvestilne table koristen način zmanjševanja hitrosti vožnje

Rezultati poskusa v tem projektu so torej pozitivni, saj so se v vseh primerih po vključitvi prikaza hitrosti na radarskih tablah povprečne hitrosti mimovozečih voznikov znižale. Še bolj zadovoljivo je dejstvo, da se je skoraj v vseh primerih – razen dveh – znižal delež prehitrih voznikov. Za upravljalce cest je zelo pomembna tudi informacija, da se je znižal tudi dejavnik »V85%« – ki pomeni hitrost, ki je ne preseže 85 odstotkov vseh izmerjenih vozil. A poskus je odkril tudi, da še vedno obstaja določen delež voznikov, ki sploh ne reagira na obvestilo o hitrosti; pri takšnih voznikih je treba poseči po drugačnih metodah zmanjševanja hitrosti vožnje – fizičnih ali nadzornih.

Radarske obvestilne table so torej koristen način zmanjševanja hitrosti vožnje na določenih odsekih cest, niso pa vsemogočne. Hitrost svojemu vozilu še vedno določa voznik – in če ta ne upošteva pravil in obvestil, je treba hitrost omejiti drugače, kar je naloga upravljalca cest. Ta ob pomoči radarskih tabel, ki ob meritvah tudi štejejo promet, namreč dobi tudi številne druge podatke, na podlagi katerih lahko zasnuje in izvede ukrepe za zmanjšanje hitrosti.

Več o rezultatih

Z mednarodno kampanjo tudi do uresničitve ciljev na nacionalni ravni

Četrti Globalni teden prometne varnosti Združenih narodov je bil namenjen povečanju razumevanja tveganj in nevarnosti, ki jih prinaša prekomerna hitrost, in spodbujanju ukrepov ter aktivnosti za zmanjševanje hitrosti z namenom ohranjanja življenj. Z izvajanjem mednarodne kampanje Save Lives #SlowDown, ki jo podpira tudi mednarodna avtomobilistična zveza FIA, se je AMZS, z namenom, da bi na nacionalni in lokalni ravni prispeval k uresničevanju ciljev Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa do 2022, pridružil številnim drugim organizacijam, ki so v tem tednu opozarjale voznike na pomen upoštevanja omejitev hitrosti v prometu.

Oglasna sporočila