Projekt ROSEE

ROSEE (Road Safety for South Eastern Europe) je evropski preventivno-izobraževalni projekt programa South East Europe Transnational Cooperation Programme, katerega cilj je prispevati dodatne aktivnosti za zmanjšanje žrtev prometnih nesreč na cestah JV Evrope in skozi pilotski model (na območju občine Piran) tudi na slovenskih cestah.

Povečanje varnosti ranljivih udeležencev cestnega prometa na primarnem in sekundarnem cestnem omrežju ter osveščanje različnih udeležencev cestnega prometa o pomembnosti varnosti v cestnem prometu, posledicah, medsebojnem odnosu in kulturi, s pomočjo različnih programov in vsebin, je bistvo celotnega konzorcija projekta ROSEE. V projekt je vključenih 27 partnerskih organizacij iz 15 držav. Aktivno vlogo pri projektu pa imajo Italija, Madžarska, Romunija, Grčija, Bolgarija in Slovenija.

Trije partnerji iz Slovenije (AMZS, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo-Prometno tehniški inštitut v Ljubljani, Javna agencija RS za varnost cestnega prometa), od katerih sta dva (AMZS in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo - Prometno tehniški inštitut v Ljubljani) tudi vodji področnih vsebin in imajo v projektu predpisano izvedbo vsebin del in nalog za vse partnerje. AMZS je zaupana izdelava strokovnih vsebin, gradiv, orodij in nalog s področja upravljanja (management) varnosti cestnega prometa.

Projekt vodi partner iz Italije. Projekt se je začel izvajati s 1. oktobrom 2012 in je trajal do 31. septembra 2014. Upravljanje (management), ki je zaupan AMZS, se dotika področja obnašanja in ravnanja udeležencev v cestnem prometu.

Spletna stran: www.rosee-project.eu

Zaključek projekta ROSEE v Občini Piran

V sredo 17.12. 2014 smo v pilotni Občini Piran, v prostorih AMD Pinko Tomažič Piran v Strunjanu, organizirali še zadnjo predstavitev v sklopu projekta ROSEE.

V sklopu aktivnosti, ki so potekale od sredine novembra, so bile zbrane in analizirane informacije glede varnih poti in prometnih ureditev v okolici vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Piran. Vključene so bile vse šole ter vrtci z podružnicami kot tudi dva centra.

Na zaključni prireditvi je bila predstavljena strokovna brošura »Aplikacija ukrepov ROSEE v okolici vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Piran (.PDF, 2MB)«, ki zajema analizo stanja in predvideva možne nadaljnje aktivnosti in predloge za izboljšave.

Zaključka se je udeležil tudi župan Občine Piran g. Peter Bossman, ki tovrstne projekte podpira, saj tudi na ta način občina napreduje, raste in se povezuje.

S projektom ROSEE smo deležniki na področju prometne varnosti (Občina Piran, SPV Piran, PP Piran, AMD Pinko Tomažič Piran, vzgojno-izobraževalni zavodi, AMZS, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter ostali deležniki) ponovno dokazali, da je ravno povezovanje ključ do uspeha. Verjamemo, da je zaključek projekta ROSEE nadaljevanje v pravo smer, saj si bomo tudi v prihodnje prizadevali za večjo prometno varnost.

 

AMZS darilne kartice

Podarite tečaj varne vožnje, AMZS članstvo ali vrednostno kartico za storitve v AMZS centrih po Sloveniji.

Več

Oglasna sporočila