Projekt SENSOR

Predstavitev rezultatov projekta SENSoR

 

V preteklih dveh letih smo posneli in ovrednotili kakovost kar 3.180 kilometrov slovenskih državnih cest. Ob zaključku EU projekta SENSoR smo ugotovitve predstavili javnosti na novinarski konferenci, kjer so se lahko udeleženci pogovorili tudi z vsemi, ki so pri projektu sodelovali.

Projekt SENSOR je s strani EU podprt progam ocenjevanja in rangiranja cest glede na stanje cest in obcestja ter glede na stopnjo tveganja prometnih nesreč. V okviru South East Europe Transnational Cooperation Programme predstavlja največje transnacionalno sodelovanje v Evropi.

Sodelovanje zajema 15 držav v katerih bo v projektu po metodologiji »Risk Rating« - Ocena stopnje tveganja cest in »Star Rating« - Rangiranje cest glede na stanje cest, pregledano in ovrednoteno 15.000 km prednostnih cest v državah partnericah. Projekt se je začel izvajati s v oktobru 2012 in se je zaključil v novembru 2014.

Več o ugotovitvah in zaključkih si lahko preberete v spodnjih dokumentih:

Brošura SENSoR (.PDF, 10MB)

SENSoR - novinarska konferenca 27.11.2014 (.PDF, 5MB)

Zemljevidi ocenjenih cest - "Star Rating Maps" (.AI, 6MB)

Zemljevid ocenjenih cest - "Star Rating Map" - združeno (.PDF, 3MB)

Projekt zagotavljanja konsistentne prometne varnosti cestnega omrežja med evropskimi državami

Skupna vizija držav jugovzhodne Evrope je odprava cest z visoko stopnjo tveganja. EU in razvojne banke imajo nove varnostne zahteve za cestne projekte, ki jih bodo podprli. Skupni cilj je, da se zagotovi konsistentno prometno varnost cestnega omrežja med evropskimi državami. Vedno močnejša je pobuda s strani Evropskega parlamenta in avtomobilističnih klubov za odpravo visoko tveganih cest, zlasti na obremenjenih glavnih nacionalnih in regionalnih cestah, kjer je stopnja smrtnih žrtev najvišja.

Projekt SENSOR je največje transnacionalno sodelovanje te vrste v Evropi in drugi največji posamični program. Sodelovanje zajema 15 držav, od katerih dve že uporabljata nove tehnologije in spremljata rezultate. SENSOR bo pregledal do 15.000 km prednostnih cest v državah partnericah. Preverjala se bo varnost različnih uporabnikov cest, vključno s pešci in kolesarji. AMZS je zaupano vodenje dveh vsebinskih sklopov: Risk Rating (ocena stopnje tveganja cest) in Star Rating (rangiranje cest glede na stanje cest in obcestja).
Projekt se je začel izvajati s 1. oktobrom 2012 in je trajal do 30. junija 2014.

Spletna stran: www.sensorproject.eu

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam

Oglasna sporočila