SOL - Maribor

Projekt "Save our lives - Rešujemo življenja - SOL"

Transnacionalna konferenca o prometni varnosti na lokalnem nivoju v okviru evropskega tedna mobilnosti - obvestilo za javnost

Preko 100 udeležencev in predstavnikov občin, vladnih in nevladnih organizacij se je v torek 20. septembra udeležilo konference o prometni varnosti na lokalnem nivoju v Mariboru, ki jo je v okviru mednarodnega projekta Sol (Save our Lives - Rešujemo življenja) organizirala AMZS in Javna agencija RS za varnost prometa.

»Gre za pomemben prispevek največje nevladne organizacije prometni varnost,« je uvodno dejal predsednik AMZS dr. Danijel Starman.

» Maribor se zaveda pomena prometne varnosti, čemur sledijo tudi številni ukrepi in aktivnosti,« je v uvodu nagovoril navzoče podžupan MO Maribor mag. Tomaž Kancler.

»Prometna varnost v lokalnem območju je nedvomno prioriteta slovenskih aktivnosti vladnih in nevladnih organizacij pri zagotavljanju ciljev nacionalnega programa varnosti cestnega prometa do leta 2021«, je poglavitno sporočilo direktorja AVP (javne agencije RS za varnost prometa) g. Ljuba Zajca na današnji konferenci.

Skozi različne podane vsebine tujih in domačih strokovnjakov je ugotovljeno, da je sinergija, medsebojno in učinkovito delovanje, analiza problematike, odprava vzrokov in posledic, izobraževanje, preventivne aktivnosti, represivni ukrepi, sodstvo le del pomembnih udeležencev, ki kreirajo celoten prometno varnostni sistem. Spodbuda aktivnostim je nedvomno evropski projekt SOL »Save our lives«, katere nosilec v Sloveniji je AMZS, skupaj z lokalnimi AMD, občinskimi SPV Tolmin, Kočevje in MO Maribor. Sam projekt v svojem vsebinskem delu vključuje tudi sodelovanje z Javno agencijo RS za varnost prometa in ostalimi subjekti.

Kot strnjeni zaključek konference je bil v širši razpravi identificiran kot poglavitni pomen uvedba odgovornosti do prometne varnosti na individualni in širši družbeni ravni. Nedvomno je ključ uspeha zasledovanje cilja večje prometne varnosti v prvi vrsti v nas samih, sledijo jasni projekti, programi, vloga in odgovornost v lokalni skupnosti ter sinergijsko sodelovanje različnih udeležencev ki tvorijo celovit družbeni prometno varnostni sistem.

Slovenija je pripravljena, ima dovolj znanja, strokovnjakov, organizacij in volje. Na odgovornih je, da se slednji identificirajo, ovrednotijo in usmerijo k uresničevanju skupnega cilja - večji prometni varnosti slovenskih cest.

Nekaj utrinkov iz konference vam je na voljo v naslednjih prilogah:

 

AMZS darilne kartice

Podarite tečaj varne vožnje, AMZS članstvo ali vrednostno kartico za storitve v AMZS centrih po Sloveniji.

Več

Oglasna sporočila