AMZS test 27 otroških varnostnih sedežev - 4.12.2015

Otroci so pogosto sopotniki v avtomobilih, a za njihovo varnost ni tako dobro poskrbljeno kot za odrasle sopotnike v avtomobilu. Zato je skrb za varen prevoz otrok v avtomobilih prepuščena voznikom, ki morajo poskrbeti za varen prevoz otrok v otroških varnostnih sedežih – to namreč predpisuje tudi zakon o pravilih cestnega prometa. AMZS v sodelovanju z drugimi avtomobilskimi klubi že vrsto let preverja lastnosti otroških sedežev in ugotavlja njihovo varnostno zaščito, pa tudi druge lastnosti, ki vplivajo na kakovost otroških sedežev. Tokrat smo preskusili 27 otroških sedežev in ugotovili njihove dobre lastnosti, pa seveda tudi pomanjkljivosti.

Pomembna tako varnost kot zdravje otrok!

Naš tokratni test je tokrat potekal nekoliko drugače kot v preteklih letih, zato rezultati tokrat-nega testa niso neposredno primerljivi z rezultati testov v zadnjih letih. A to seveda še ne pomeni, da rezultati testov, ki smo jih opravili v minulih letih, niso več veljavni, saj še vedno kažejo lastnosti preskušenih sedežev, zgolj neposredna primerjava testiranih sedežev med leti 2011, ko smo zadnjič spremenili metodologijo testiranja, in 2014 s tokratnim testom ni mogoča. Prav tako je nekoliko spremenjena tabela z ocenjevalnimi merili, ki so razdeljena v tri glavne skupine: varnost, upravljanje in ergonomija ter vsebnost škodljivih snovi.

Metodologijo testiranja smo spremenili zaradi novih predpisov, ki veljajo za otroške varnostne sedeže, še zlasti homologacijskega standarda ECE R 129, ki je končno uveljavil tudi ugotavljanja zaščite pri bočnem trku, kar prejšnji standard ni zahteval. Na naših testih smo sicer že vseskozi ugotavljali tudi zaščito pri bočnih trkih, a po nekoliko drugačni metodologiji, kot smo jo uporabili pri tokratnem testu – uporabili smo metodologijo, ki jo uporablja tudi Euro NCAP pri svojih testih zaščite otrok. Druga večja sprememba je, da sedaj pri testu uporabljamo karoserijo VW golfa sedme generacije (najnovejšega golfa), doslej pa smo uporabljajo karoserijo golfa šeste generacije. To seveda pomeni, da tako pri čelnem kot bočnem trku uporabljamo pojemek kot ga ima VW golf sedme generacije pri Euro NCAP preskusnem trku. Meritve obremenitev velikih otrok se sedaj opravljajo s sodobnejšo preskusno lutko, ki zagotavlja širši spekter meritev. Nekaj sprememb je tudi pri lutki, ki opravlja meritve obremenitev 3-letnih otrok, saj tudi omogoča širši spekter meritev, še zlasti obremenitev trebuha. Pri ugotavljanju lastnosti pri pritrditvi sedežev v avtomobile smo tokrat uporabili trivratni opel adam, enoprostorni ford C-max in kombi limuzino VW golf – vsak sedež namestimo v vse tri avtomobile.

Na našem testu smo preskusili tako sedeže, ki so homologirani po standardu ECE R 44--04 kot tudi dva sedeža, ki sta homologirana po novem standardu ECE R 129. Pri pritrditvi sedežev v avto smo upoštevali navodila izdelovalcev sedežev: ali jih je treba pritrditi z isofix pritrditvijo ali pa z varnostnim pasom ali pa sta na voljo obe možnosti pritrditve.

Polovica je dobrih

Med 27 preskušenimi sedeži jih je 14 dobilo skupno oceno dobro. Štirje sedeži so dobili oceno zadovoljivo. Dva sedeža sta dobila skupno oceno pomanjkljivo, kar sedem sedežev pa je dobilo oceno slabo: šest zaradi vsebnosti škodljivih snovi, eden (hauck varioguard) zaradi slabe varnostne zaščite pri čelnem trku, pa tudi zato, ker je varnost-ni pas za pritrditev otroka v sedež predolg in tako ni mogoče pravilno pripeti v sedež tudi novorojenčka, čeprav je sedež homologiran tudi za prevoz novorojenčkov oziroma dojenčkov.

K tem 27 preskušenim sedežem lahko dodamo še dva, ki sta na trgu tudi pod drugim imenom, a sta povsem enaka kot sedeža, ki smo ju preskusili na našem testu. Tako je sedež maxi cosi axissfix enak sedežu bebe confort axissfix, sedež bebe confort 2waypearl pa sedežu maxi cosi 2 waypearl.

Pri ugotavljanju varnostne zaščite pri čelnem trku so trije sedeži dobili oceno zelo dobro, deset jih je dobilo oceno dobro, enajst pa zadovoljivo. Dva sedeža sta dobila oceno pomanjkljivo, eden pa oceno slabo. To je bil sedež hauck varioguard. Ko je v sedežu sedela preskusna lutka, ki simulira 3-letnega otroka, sedež pa je bil v avto pripet z varnostnim pasom, se je pri čelnem trku sedež v zadnjem delu odtrgal od osnove, na katero je bil pripet in se pomaknil daleč naprej. To pomeni, da bi ob prometni nesreči sedež z otrokom močno udaril v prednji sedež in bi lahko prišlo do hujših poškodb otroka. Zaradi slabe ocene pri čelnem trku je sedež dobil tudi skupno slabo oceno, saj slabe ocene zaradi varnosti ni mogoče nadomestiti z dobrimi lastnostmi na drugih področjih. Oceno pomanjkljivo pri čelnem trku sta zaradi povečanih obremenitev dobila sedeža casualplay sono fix in cam gara 0.1

Najboljšo oceno za zaščito pri čelnem trku so dobili sedeži simple parenting doona v dveh različicah – z isofix osnovo in brez nje – ter sedež cybex cloud Q. Pri vseh treh sedežih je otrok obrnjen v nasprotno smer vožnje, tako da se ob čelnem trku obremenitve porazdelijo po celotnem zgornjem delu telesa.

Pri bočnem trku je po osem sedežev dobilo oceno zelo dobro, dobro in zadovoljivo, trije sedeži pa so dobili oceno pomanjkljivo. Oceno pomanjkljivo so dobili sedeži kiwy SLF 123 Q-fix, chicco gro-up 123 in cam gara 0.1 zaradi povečanih obremenitev pri bočnem trku. Najbolje so se izkazali sedeži cybex cloud Q z in brez isofix osnove Q-fix, römer kidfix SL SICT, cybex solution M-fix, joie trillo LX, cybex pallas M-fix, cybex solution M in cybex pallas M.

K varnosti pripomore tudi pravilen potek varnostnega pasu in čvrstost pritrditve sedeža v avto.

Ob varnosti pa je pomembno tudi upravljanje in ergonomija, kajti le pravilno pritrjen sedež v avto dobro ščiti otroka, prav tako pa je pomembno, da se otrok v sedežu dobro počuti, da ima dovolj prostora in da je tudi pripenjanje otroka v sedež kar najbolj enostavno.

Vsebnost škodljivih snovi

Za varno vsakdanjo uporabo otroških sedežev je zelo pomembno, da je sedež narejen iz kakovostnih materialov, ki ne vsebujejo škodljivih snovi kot so PAK, ftalati, snovi za preprečevanje gorenja, mehčala, fenoli, organozin, formaldehid in težke kovine.

Kar pri šestih sedežih smo ugotovili prekomerno vsebnost škodljivih snovi in zato so ti sedeži tudi dobili skupno slabo oceno. V vseh šestih sedežih je bila ugotovljena prevelika vsebnost PAK. Ti sedeži so: casualplay sono fix, apramo ostara, apramo hestia, baby relax baladin, simple parenting doona in simple parenting doona z isofix osnovo.

V sedežu hauck varioguard je bila ugotovljena povečana vsebnost sredstva za preprečevanje gorenja TCCP, zato je ta sedež za vsebnost škodljivih snovi prejel oceno pomanjkljivo. Sedem sedežev je dobilo oceno zelo dobro, saj v njih ni bilo škodljivih snovi. Osem sedežev je dobilo oceno dobro, ker smo v njih našli sledi škodljivih snovi, v petih sedežih, ki so dobili oceno zadovoljivo, pa je bila vsebnost škodljivih snovi nekoliko večja, a je nevarnost za zdravje otrok relativno majhna.

Dobra izbira

Naš tokratni test je potrdil, da je ponudba kakovostnih otroških sedežev dovolj pestra, da lahko kupci izberejo sedež, ki jim najbolje ustreza, a obenem tudi, da je na trgu še vedno tudi precej sedežev, ki se jim je pri nakupu bolje izogniti, saj imajo pomanjkljivosti. Sedeži, ki so homologirani po novem standardu ECE R 129 v primerjavi s sedeži, ki so homologirani po standardu ECE R 44-04 nimajo posebnih prednosti, zato to, po katerem standardu je sedež homologiran, ni odločilen dejavnik pri nakupu. Odločilni naj bodo drugi dejavniki: ob podatkih, ki jih lahko razberete v našem testu tudi to, kako se otrok počuti v sedežu in kako sedež pritrdite v avto. Velika večina otroških sedežev ima vgrajeno isofix pritrditev, kajti vsi novi avtomobili morajo imeti vgrajena pritrdišča za isofix otroške sedeže. To olajša montažo sedežev in zmanjša možnost napačne pritrditve otroškega sedeža v v avto.

OPISI SEDEŽEV

Skupina 0+: za do 13 kg težke otroke

V tej skupini smo preskusili tri sedeže, pri čemer pa dva od njih lahko uporabljamo z isofix osnovo ali pa brez nje.

Prvi tak sedež je cybex cloud Q, ki ga v avto pritrdimo z v avto vgrajenim varnostnim pasom, seveda tako, da otrok gleda v nasprotno smer vožnje. Sedež se je zelo dobro izkazal s svojo varnostjo, saj so tako pri čelnem kot bočnem trku obremenitve zelo majhne. Potek varnostnega pasu za pritrditev otroka je optimalen, varnostni pas za pripenjanje otroka ima tudi številne možnosti nastavitve njegove dolžine, ne da bi morali pri tem pas izvleči iz sedeža. Pritrditev sedeža v avto je enostavna, je pa treba ob pritrditvi sedeža v avto zložiti nosilno ročko. Sedež je dobro oblazinjen in ima dobro oporo za noge, otrok dobro vidi iz sedeža.

Enak sedež lahko namestimo tudi na isofix osnovo z oznako Q-fix, kar olajša namestitev sedeža v avto, ko je osnova že nameščena v avtu. Lastnosti sedeža so zelo podobne kot pri sedežu brez isofix pritrditve. Pri obeh sedežih je bila ugotov-ljena lažja vsebnost škodljivih snovi v sedežih, a v količini, ki ni vplivala na skupno oceno.

Drugi sedež z isofix pritrditvijo na isofix osnovo ali pa brez nje, je sedež simple parenting doona. Posebnost tega sedeža je, da ga lahko namestimo tudi na otroški voziček. Sedež se je izkazal z dobro zaščito pri čelnem trku, pri bočnem trku pa so bile obremenitve precej visoke. Sedež lahko hitro in enostavno pritrdimo v avto, je dovolj velik, obloga pa je dokaj tanka. Sedež je v obeh različicah dobil slabo skupno oceno, ker smo ugotovili veliko vsebnost škodljivih snovi.

Sedež casualplay sono fix lahko v avto pritrdimo zgolj ob pomoči isofixa: najprej v avto namestimo isofix osnovo, na to pa potem namestimo sedež. Brez isofix osnove pritrditev v avto ni dovoljena. Sedež ima pomanjkljivosti pri čelnem trku, saj pride do povečanih obremenitev otroka. Pripenjanje otroka v sedež je enostavno, potek varnostnega pasu je ustrezen, otrok dobro vidi iz sedeža, je tudi dovolj prostoren, le obloga sedeža je dokaj tanka. Največja pomanjkljivost sedeža pa je precejšnja vsebnost škodljivih snovi, zato je sedež dobil skupno oceno pomanjkljivo.

Skupini 0 in I: za do 18 kg težke otroke

V tej skupini smo preskusili dva sedeža, ki ju izdeluje isti izdelovalec Dorel: prvi se imenuje safety 1st baladin, drugi baby relax baladin. Gre za zelo podobna sedeža, ki ju za dojenčke (težke do 10 kg) namestimo tako, da otrok gleda v nasprotno smer vožnje, za večje otroke (težke več kot 9 kg) pa v smer vožnje. Oba sedeža imata dokaj visoke obremenitve tako pri čelnem kot pri bočnem trku. Še zlasti šibka je zaščita večjih otrok pri bočnem trku. Tudi za upravljanje sta sedeža dobila oceno pomanjkljivo, še zlasti zaradi možnosti napačne uporabe in zahtevnega pripenjanja otroka v sedež. Razlika pa je bila tudi pri vsebnosti škodljivih snovi. Pri sedežu safety 1st baladin je bila vsebnost škodljivih snovi komaj zaznavna in glede vsebnosti škodljivih snovi ni nobenih zadržkov za njegovo uporabo – skupna ocena tega sedeža je pomanjkljivo zaradi prej omenjenih slabosti. Pri sedežu baby relax baladin pa je bila ugotovljena velika vsebnost škodljivih snovi, zato je sedež dobil skupno oceno slabo.

Skupini 0+ in I: za do 18 kg težke otroke

Preskusili smo dva sedeža, ki pa se nista dobro izkazala. Sedež cam gara 0.1 ima pomanjkljivo zaščito tako pri čelnem kot pri bočnem trku. Obloga sedeža je namreč zelo tenka in to očitno vpliva tudi na obremenitve otroka. Tudi sicer ima sedež kar nekaj pomanjkljivosti, na primer zahtevno pripenjanje otroka v sedež, otrok slabo vidi iz sedeža, položaj sedenja ni optimalen. Vsebnost škod-ljivih snovi je bila še v mejah sprejemljivega. Po navodilih izdelovalca je sedež uporaben zgolj 5 let. Zaradi vsega tega je sedež dobil skupno oceno pomanjkljivo.

Sedež hauck varioguard ima številne pomanjkljivosti. Sedež namestimo na osnovo, ki jo lahko v avto pripnemo z isofix pritrditvijo ali pa z varnostnim pasom in tako, da otrok v sedežu gleda v nasprotno smer vožnje ali pa v smer vožnje – glede na velikost otroka. Pri čelnem trku, ko je bila osnova pritrjena z varnostnim pasom, se je sedež odtrgal z osnove, kar seveda lahko povzroči hude poškodbe otroka. Če je bila osnova vpeta v isofix pritrdišči, se sedež ni odtrgal od osnove.

Sedež ima predolg varnosti pas za pripenjanje otroka v sedež, zato novorojenčka ni mogoče varno pripeti v sedež. Prav tako smo v sedežu ugotovili precejšnjo vsebnost škodljivih snovi. Zaradi težav z varnostjo je sedež, ki ima sicer tudi nekaj dobrih lastnosti, dobil skupno oceno slabo.

Skupine 0+, I in II: za do 25 kg težke otroke

Edini tovrstni preskušeni sedež je bil babyfirst space castle, ki ga v avto lahko pritrdimo z varnostnim pasom ali isofix pritrditvijo – seveda tako, da dojenček gleda v obratno smer vožnje, večji otrok pa v smer vožnje. Sedež ima ustrezen potek varnostnega pasu, otroku nudi dobro oporo za noge, je dobro obložen, je dovolj prostoren, vendar pa otrok slabo vidi iz sedeža. Zaradi povečane vsebnosti škodljivih snovi je sedež dobil skupno oceno pomanjkljivo.

i-size sedeža

Sedež bebe confort axissfix je homologiran za otroke velike od 61 do 105 cm (od približno 6 mesecev do 4 leta stare otroke oziroma največ do 19 kg težke otroke) in seveda homologiran po novem standardu ECE R 129. V avto ga pritrdimo z isofix pritrditvijo, pritrditev z v varnostnim pasom ni mogoča. Sedež je nameščen v avto tako, da do 15 mesecev star (ali do 87 cm visok) otrok gleda v nasprotno smer vožnje, starejši otrok (velik vsaj 76 cm) pa v smer vožnje. Sedež se izkazuje z enostavno prilagoditvijo dolžine varnostnega pasu, pritrditev sedeža v avto je enostavna, sedež je dobro obložen, otrok ima v sedežu dovolj prostora, opora za noge pa je neudobna. Posebnost: sedež je vrtljiv za 90 stopinj, tako da otroka lažje pripnemo v sedež. Sedež je brez škodljivih snovi. Skupna ocena: dobro.

Enako skupno oceno, torej dobro, je dobil tudi drugi i-size sedež maxi cosi 2waypearl, ki pa je homologiran za otroke velikosti od 67 do 105 cm, kar pomeni, da ga lahko začnejo uporabljati nekoliko večji otroci kot sedež bebe confort -axissfix, toda zato omogoča, da so otroci obrnjeni v nasprotno smer vožnje vse do velikosti 105 cm. Tudi ta sedež se je izkazal z dobrimi lastnostmi, zahteva pa nekaj več prostora za pritrditev v avto. Vsebnost škodljivih snovi je bila majhna. Zaradi vseh teh lastnosti je -sedež dobil skupno oceno dobro.

Skupina I: za od 9 do 18 kg težke otroke

Sedež inglesina amerigo I-FIX, ki ga v avto pritrdimo z isofoxom ali v določene modele avtomobilov z varnostnim pasom, se je izkazal z dobrimi lastnostmi in je dobil oceno dobro.

Sedež römer king II ATS je naslednik sedeža römer king, oznaka ATS pa pomeni samodejni sistem zategovanja (automatic tension sistem), ki deluje ob pomoči vgrajene vzmeti za zategovanje varnostnega pasu. Pri čelnem trku so bile obremenitve dokaj visoke, bolje se je sedež izkazal pri bočnem trku. Sedež je za las ujel skupno oceno dobro.

Tretji sedež v tej skupini chicco oasys 1 isofix lahko pritrdimo zgolj z isofixom. Ugotovili smo nekoliko večje obremenitve pri bočnem trku, kar je vplivalo tudi na skupno oceno zadovoljivo.

Skupini I in II: za od 9 do 25 kg težke otroke

Sedež goodbaby CS 920 CSI – gre za sedež kitajskega izdelovalca – lahko za od 9 do 18 kg težke otroke pritrdimo ob pomoči isofixa tako, da otrok gleda v smer vožnje ali pa z varnost-nim pasom, za večje otroke pa zgolj z varnostnim pasom. Pri čelnem trku so obremenitve nekoliko večje, tako da je za varnost prejel oceno zadovoljivo. Prav tako je oceno zadovoljivo prejel za upravljanje in ergonomijo, vsebnost škod-ljivih snovi je bila še v mejah sprejemljivega. Skupna ocena zadovoljivo.

Sedeži skupin I, II in III: za od 9 do 36 kg težke otroke

Preskusili smo kar osem sedežev, a le trije so dobili oceno dobro. Sedež cybex pallas M-fix je za prevoz majhnih otrok homologiran z zaščitno mizico, za večje otroke pa brez nje. V avto ga lahko pritrdimo z isofixom ali pa z varnostnim pasom Sedež se je dobro izkazal, še zlasti pri bočnem trku, njegovo upravljanje je enostavno.

Zelo podoben je sedež cybex pallas M, le da nima možnosti isofix pritrditve. Razlika je vidna pri obremenitvah pri čelnem trku, ki so pri tem sedežu nekaj večje kot pri sedežu M-fix, a še vedno v sprejemljivih mejah. Tudi ta sedež je dobil skupno oceno dobro.

Tretji sedež s skupno oceno dobro je casualplay multiprotector fix II, ki ima tudi možnost isofix pritrditve, majhnega otroka pa zaščiti z zaščitno mizico.

Trije sedeži so dobili skupno oceno zadovoljivo. Sedež hey-ner multi protect aero ima za zaščito majhnih otrok vgrajen varnostni pas. Pri čelnem trku so obremenitve precej visoke, a še sprejemljive. Sedež ima tenko oblogo, pripenjanje otroka v sedež ni povsem enostavno. Nekoliko večja vsebnost škod-ljivih snovi.

Skupno oceno zadovoljivo je dobil tudi sedež chicco gro-up 123, ki se ni najbolje izkazal z varnostno zaščito. Pri čelnem trku so bile obremenitve precej visoke, prav tako pri bočnem trku.

Tretji sedež z oceno zadovoljivo je kiwy SLF123 Q-fix. Je dobro oblazinjen, otrok dobro vidi iz sedeža. Sedež je imel dokaj velike obremenitve, tako pri čelnem kot pri bočnem trku.
Dva sedeža sta dobila oceno slabo – oba zaradi velike vsebnosti škodljivih snovi. Sedež apramo hestia ima sicer sprejemljive lastnosti, kitajski sedež lutule bear S pa se je izkazal s šibko zaščito pri bočnem trku.

Skupini II in III: za od 18 do 36 kg težke otroke

Pet izmed šestih preskušenih sedežev je dobilo oceno dobro, saj zagotavljajo dobro varnostno zaščito, pa tudi z njihovo namestitvijo in upravljanjem ni nobenih težav. Med njimi je tudi kitajski sedež joie trillo LX, ki je bil tudi brez škodljivih snovi, kar pomeni, da lahko tudi kitajski izdelovalci naredijo kakovostne, varne in cenovno ugodne sedeže.

Cybexova sedeža se med seboj razlikujeta po načinu pritrditve – eden ima isofix pritrditev, drugi ne, ka pomeni, da mora biti tudi tedaj, ko v njem ni otroka, pripet z varnostnim pasom. Oceno dobro je dobil tudi Römerjev sedež kidfix SL SICT, kratici pa pomenita mehko oporo (SL – soft ledge) in zaščito pri bočnem trku (SICT – side impact coution technology). Z dobro zaščito se je izkazal tudi sedež heyner maxi protect aero, ki je tehnično enak kot sedež hey-ner multi protect aero, a brez varnostnega pasu za pripenjanje manjšega otroka.
Edini sedež, ki je dobil slabo oceno, je apramo ostara. Njegove lastnosti so sicer dobre, toda v sedežu smo ugotovili veliko vsebnost škodljivih snovi, kar je vplivalo na skupno oceno slabo.

Takšne so torej lastnosti sedežev. Ni dovolj, da je sedež varen, temveč mora biti tudi brez škodljivih snovi, saj le tako zagotavlja varno uporabo.

Oglasna sporočila