Širok razpon: od zelo dobrega do slabih! - 2.6.2016

 

Pri vožnji odraslih v osebnih avtomobilih ni nobenih razlik: vsi – tako voznik kot sovoznik in sopotniki – morajo biti pripeti z varnostnim pasom. Malce drugače je pri otrocih: ti morajo sedeti v ustreznih otroških varnostnih sedežih, a ti niso za vse otroke enaki: dojenčki se vozijo v drugačnih sedežih kot predšolski otroci, ti uporabljajo spet drugačne sedeže kot šolarji. A razlike niso samo v vrsti sedežev, temveč tudi v načinu uporabe: majhni otroci med vožnjo gledajo v nasprotno smer vožnje, večji otroci lahko sedijo tako, da gledajo v smer vožnje.

Prav zaradi različnih zahtev nakup ustreznega otroškega sedeža ni tako enostaven, kot bi morda sodili na prvi pogled. Nepoznavalci tudi težko ocenijo, kateri sedež je kakovosten in zagotavlja ustrezno varnostno zaščito. Zato AMZS v sodelovanju z drugimi avtomobilskimi klubi opravlja teste otroških sedežev. Letos smo pregledali 32 otroških varnostnih sedežev za vse skupine otrok in ugotovili, kakšne so njihove lastnosti tako glede varnosti pri čelnem in bočnem trku, upravljanja, čiščenja, kakovosti izdelave, ergonomije, pa tudi, če morda vsebujejo otrokom škodljive snovi.

Med 32 preskušenimi sedeži jih je bilo četrtina, torej osem, homologiranih po novem standardu R129, ostali pa po standardu R44, ki je še vedno veljaven in bo veljaven še vrsto let.

Novi standard zaenkrat opredeljuje le homologacijo sedežev za dojenčke in majhne otroke. Kot smo že večkrat pisali, so sedeži homologirani po standardu R 129 označeni z oznako i-size in navedbo v centimetrih, za kako velike otroke je sedež homologiran. Tako oznaka i-size 45 do 83 cm pomeni, da se v tem sedežu lahko vozijo otroci s telesno višino od 45 do 83 cm.

Do konca leta 2016 standard R129 tudi za večje otroke

Standard R129 je zaenkrat na voljo le za sedeže z isofix pritrditvijo za majhne otroke, ne pa tudi za sedeže za večje otroke, a do konca letošnjega leta bo predvidoma sprejet in bo začel veljati drugi del standarda R129, ki opredeljuje lastnosti sedežev za večje otroke. Pri tem standard pozna dva pojma: sedež z naslonom (angleško booster seat) in sedež brez naslona (booster ali booster cushion), ki ima pri nas uveljavljeno ime jahač.

Po novih predpisih bo uporaba sedežev z naslonom dovoljena za najmanj 100 cm velike otroke, medtem ko bo uporaba jahačev dovoljena le za otroke, ki so večji kot 125 cm in tehtajo najmanj 22 kg.

S tem naj bi odpravili sedanje anomalije, ko so tudi dokaj majhni otroci uporabljali jahače brez naslona, ki ne nudijo ustrezne zaščite ob bočnem trku. Prav zato AMZS in drugi avtomobilski klubi uporabe jahačev ne priporočamo, je pa nedvomno res, da je veliko bolje, če otrok sedi na jahaču kot da ne uporablja nobenega otroškega sedeža. Sedenje na jahaču namreč zagotavlja pravilen potek varnostnega pasu prek otrokovih ramen, kar je zelo pomembno pri čelnih trkih. Če namreč varnostni pas ne poteka pravilno prek otrokovih ramen, poteka preblizu vratu in ob trku lahko pride do poškodb.

Otroški sedeži morajo zagotavljati ustrezno bočno zaščito do višine otroka 150 cm, po predlaganih določbah standarda R129 pa ugotavljanje bočne zaščite ni predvideno za otroke večje kot 135 cm. Po slovenskih predpisih morajo biti otroci pripeti v otroških sedežih do telesne višine 150 cm.

Eno pomembnih določil standarda R129 je tudi, da morajo otroci do najmanj 15. meseca starosti sedeti v otroških sedežih tako, da so obrnjeni v nasprotno smer vožnje, saj to pripomore k večji varnosti, ker se otrok ob naglem zaviranju in seveda ob trku v sedež nasloni s celotnim hrbtom. Če sedi obrnjen v smer vožnje, pa pride do večjih obremenitev ramen oziroma prsnega koša.

Rezultati AMZS testa otroških sedežev

Na tokratnem AMZS testu smo po uveljavljenih in dobro znanih merilih preskusili 32 otroških sedežev različnih velikosti. Tokrat smo spet dobili sedež, ki je dobil najvišjo oceno zelo dobro. To je i-sedež (homologiran torej po standardu R129) kiddy evo-luna i-size, ki je namenjen otrokom velikim od 45 do 83 cm. 20 sedežev je dobilo oceno dobro, šest jih je dobilo oceno zadovoljivo. Dva sedeža sta dobila oceno pomanjkljivo, trije sedeži pa so dobili slabo oceno.

Rezultati tokratnega testa so neposredno primerljivi z rezultati obeh testov otroških sedežev, ki jih je AMZS izvedla lani in so bili v Motoreviji objavljeni junija in novembra lani. Rezultati s testiranj pred letom 2015 niso neposredno primerljivi zaradi delno spremenjene metodologije testiranja, velja pa, da so sedeži, ki so takrat dobili dobro oceno, varni in kakovostni.

Nekateri izdelovalci ponujajo praktično enake otroške sedeže pod različnimi imeni. Tako smo tokrat preskusili sedeža bebe confort citi in bebe confort rodifix airprotect, ki sta enak kot sedeža maxi cosi citi in maxi cosi rodifix airprotect.

Kako so se sedeži izkazali z varnostno zaščito?

Varnostno zaščito otroških sedežev ugotavljamo s preskusnimi trki, tako čelnimi kot bočnimi, za vse starostne skupine otrok, za katere je sedež homologiran s pojemki kot pri Euro NCAP preskusnih trkih.

Pri čelnem trku je deset sedežev dobilo oceno zelo dobro, deset sedežev dobro, 12 sedežev oceno zadovoljivo, en sedež pa oceno pomanjkljivo. Pri vseh devetih sedežih, ki so dobili najvišjo oceno zelo dobro, otrok v sedežu sedi obrnjen v nasprotno smer vožnje, zato so zaradi porazdelitve sil po hrbtu in dobre opore glave obremenitve ob čelnem trku zelo majhne.

Sedež, ki je pri čelnem trku dobil oceno pomanjkljivo, je sedež kiwy SF01 Q-fix, ker smo na preskusni lutki ugotovili nadpovprečno visoke obremenitve. Tudi z isofixom, ki je opcijsko na voljo, se sedež ni izkazal bolje, saj sedež nima ne oporne noge, ne pritrditvenega traku, zato ob trku pride do rotacije sedeža.

Pri bočnem trku je pet sedežev dobilo oceno zelo dobro, 16 sedežev je dobilo oceno dobro, 8 sedežev je dobilo oceno zadovoljivo. Trije sedeži se niso izkazali z dobro bočno zaščito: eden je dobil oceno pomanjkljivo, dva oceno slabo. Pri vseh petih sedežih (treh Besafe sedežih, že omejenem kiddy evo-luna i-size in römer kidfix II XP sict), ki so dobili oceno zelo dobro, je školjka sedeža absorbirala energijo ob trku, obremenitve preskusnih lutk so bile zelo majhne.

Na drugi strani razpredelnice sta dva sedeža z oceno slabo. Sedež kiwy SF01 Q-fix ima premajhno in premalo obloženo školjko, da bi lahko dobro zaščitil večjega otroka. Ker školjka ni absorbirala dovolj energije, so bile obremenitve preskusne lutke nadpovprečno visoke, glava preskusne lutke, ki simulira tri leta starega otroka, pa je pri trku spolzela iz školjke.

Pri sedežu kidsembrace friendship zgornjega dela sedeža za zaščito glave ni mogoče potegniti dovolj visoko za učinkovito zaščito večjega otroka. Za otroke večje od 120 cm je treba odstraniti naslon sedeža, kar pomeni, da je otrok brez bočne zaščite in ob trku udari v vrata avtomobila.

Sedež nania revo pri bočnem trku zagotavlja dokaj šibko zaščito, zato je dobil oceno pomanjkljivo.

Pri ocenjevanju upravljanja in ergonomije, kamor spadata tudi možnost čiščenja sedeža in kakovost izdelave, je pet sedežev dobilo oceno zelo dobro, 17 sedežev oceno dobro, 7 oceno zadovoljivo, trije sedeži pa oceno slabo.

Tudi tokrat smo preverili vsebnost škodljivih snovi v sedežih. Kar 21 sedežev je dobilo oceno zelo dobro, saj v njih nismo zaznali škodljivih snovi. Pet sedežev je dobilo oceno dobro, štirje zadovoljivo, dva sedeža pa sta dobila oceno slabo. Oceno slabo sta dobila sedeža kiwy SF01 Q-fix, ki vsebuje diisononilftalat, ki se ga ne sme uporabljati pri izdelkih, ki jih uporabljajo otroci do tretjega leta starosti in pa sedež more ziti-fix 23, ki vsebuje sredstvo za preprečevanje gorenja TCPP v količini, ki presega dovoljene meje za otroške igrače. Seveda sta oba sedeža dobila tudi skupno oceno slabo, saj so sedeži, ki vsebujejo škodljive snovi, nevarni za zdravje otrok in zato tudi morebitne dobre lastnosti sedeža ne morejo odtehtati te pomanjkljivosti.

Široka izbira

Naš tokratni test je pokazal, da je ponudba otroških sedežev zelo raznolika, še zlasti, če upoštevamo še vseh 49 sedežev, ki smo jih preskusili lani in so njihovi rezultati neposredno primerljivi s tokratnim testom. Pri tem se ni treba ozirati na to, po katerem standardu je sedež homologiran, saj sta vejavna tako standard R44 in R129. Zaenkrat še ni nobenih napovedi, da standard R44 ne bi bil več veljaven in bo tako v veljavi še vrsto let. 6

OPISI SEDEŽEV

i-size sedeža od 40–75 cm

V tej velikosti, ki se v načelu sklada s sedeži skupine 0, smo preskusili Besafeov sedež izi go modular i-size, ki je na voljo v dveh različicah: lahko ga pritrdimo z varnostnim pasom (tudi i-size sedeže za prevoz dojenčkov je dovoljeno pritrditi z varnostnim pasom), lahko pa ga namestimo na isofix osnovo, ki jo je treba dodatno dokupiti, vendar je uporabna tudi za pritrditev večjega sedeža. Boljšo varnostno zaščito zagotavlja sedež, ki je pritrjen z varnostnim pasom, pri upravljanju in ergonomiji je boljšo oceno dobil sedež, ki ga pritrdimo na isofix osnovo. Posebnost sedeža je, da ima pettočkovni varnostni pas za pripenjanje otroka v sedež, kar pa se v sedežu za dojenčka ne izkaže kot najboljša rešitev zaradi zahtevnega pripenjanja otroka v sedež. Posebnost obeh sedežev je, da za bočno zaščito uporabljata posebne dele, ki jih namestimo v sedež. Ko otrok zraste do 60 cm, odstranimo prvi del bočne zaščite, pri 65 cm pa še drugo. Oba sedeža sta dobila skupno oceno dobro.

i-size sedeža od 40–85 cm

Tudi v tej velikosti, ki se v načelu sklada s sedeži skupine 0+, smo preskusili en sedež z dvema možnostima pritrditve: gre za sedež joie i-gemm, ki ga lahko pritrdimo z varnostnim pasom ali pa na i-size osnovo. Tudi ta dva sedeža sta dobila skupno oceno dobro, malenkost boljšo varnostno zaščito pa ponuja sedež, ki ga pritrdimo z varnostnim pasom, ker so obremenitve preskusne lutke nekoliko manjše, saj je sedež “naslonjen” na varnostni pas in je dinamika gibanja sedeža nekoliko drugačna kot pri čvrstem isofix vpetju.

i-size sedež od 45–83 cm

Za to velikost je homologiran Kiddyjev sedež evo-luna i-size, ki ima isofix osnovo, ki jo pritrdimo v avto. Malce nelogično je, da je ta isofix osnova namenjena le temu sedežu, ni pa uporabna za pritrditev večjih Kiddyjevih sedežev. Osnova seveda lahko stalno ostane v avtu, nanjo pa enostavno pritrdimo otroški sedež, v katerem prenašamo otroka. Za večje udobje lahko sedež postavimo v ležeč položaj, če je ročaj za prenašanje dvignjen, otrok leži nekoliko bolj pokončno. Kiddyjev sedež se je odlikoval z zelo dobro varnostno zaščito tako pri čelnem kot bočnem trku, dobro se je izkazal tudi pri upravljanju in ergonomiji, tako da je dobil skupno oceno zelo dobro – edini na tokratnem testu.

Sedeži skupine 0+

V tej skupini smo preverili tri sedeže. Sedež bebe confort citi, ki je pod drugim imenom na voljo kot maxi cosi citi, je dobil oceno dobro. Sedež je v avtu nameščen tako, da otrok gleda v nasprotno smer vožnje. Ugotovljene so bile nekoliko večje obremenitve pri bočnem trku, majhne pa pri čelnem trku. Sedež je dobil skupno oceno dobro.

Sedež bebe confort citi je na voljo tudi v kombinaciji z osnovo z imenom streety base, ki jo v avto pritrdimo z v avto vgrajenim varnostnim pasom. Toda ko na osnovo pritrdimo sedež, je treba ramenski del v avto vgrajenega varnostnega pasu speljati tudi okrog sedeža, na kar pa lahko uporabnik zelo hitro pozabi in tedaj pride do napačne uporabe. Tako pritrditev sedeža na osnovo ne prinese nobene dodane vrednosti, kvečjemu dodatno tveganje. Tudi pri tem sedežu, ki je dobil skupno oceno zadovoljivo, so bile ugotovljene nekoliko večje obremenitve pri bočnem trku.

Četrti sedež je kiddy evo-lunafix, ki ima isofix osnovo, ki jo lahko pustimo v avtu, nanjo pa enostavno pritrdimo sedež, ki ga za večje udobje lahko postavimo tudi v ležeč položaj. Sedež se je izkazal z dobro varnostno zaščito, le pri čelnem trku smo ugotovili, da glava preskusne lutke zaniha precej naprej iz sedeža, toda obremenitve so bile dokaj majhne. Tudi pri upravljanju in ergonomiji ni večjih pripomb, tako da je dobil skupno oceno dobro.

i-size sedež od 40–105 cm

V tej velikosti je homologiran Concordov sedež reverso plus. V sedežu lahko prevažamo tudi dojenčka, ki pa ga ne moremo nositi s sedežem naokrog, kot je to mogoče z drugimi sedeži. Sedež je namenjen otrokom do telesne višine 105 cm, torej do približno četrtega leta starosti in telesni teži do 23 kg. Precej težek sedež (10,9 kg) je v avto vedno nameščen tako, da otrok gleda v nasprotno smer vožnje. Posebnost sedeža je prevleka za centralni mehanizem zategovanja pasu, ki preprečuje, da pride umazanija v mehanizem. Sedež se je izkazal z zelo dobro varnostno zaščito – še zlasti majhne so bile obremenitve pri čelnem trku, pa tudi z enostavnim upravljanjem in dobro ergonomijo, tako da je dobil skupno oceno dobro.

i-size sedeža od 61–105 cm

V tej velikosti smo preskusili dva Besafeova sedeža. Sedež besafe izi kid x2 i-size ni namenjen dojenčkom, temveč otrokom, ki dosežejo velikost 61 cm in vse do velikosti 105 cm oziroma do približno četrtega leta starosti s telesno težo do 18 kg, otrok pa v sedežu gleda v nasprotno smer vožnje. Sedež je zelo težek, kar 14,3 kg, odlikuje pa se z zelo dobro varnostno zaščito tako pri čelnem in še bolj izrazito pri bočnem trku. Med manjše pomanjkljivosti štejemo dokaj zahtevno pripenjanje otroka v sedež, ne najbolj optimalen položaj otrokovih nog kljub pomični polici za noge, omejen pogled otroka iz sedeža, zelo tenko oblogo sedeža. Sedež je dobil skupno oceno dobro.

Drugi sedež je besafe izi modular i-size + i-size base, ki je prav tako namenjen otrokom velikosti od 61 do 105 cm. Že ime pove, da je sedež pritrjen na isofix osnovo, ki je enaka kot pri sedežu besafe izi go. Sedež je lahko vseskozi nameščen tako, da otrok gleda v nasprotno smer vožnje, za otroke od 88 do 105 cm telesne višine pa je dovoljena tudi uporaba tako, da otrok gleda v smer vožnje. Dokaj slaba kakovost izdelave sedeža.

Posebnost sedeža je dodatna zaščita pri bočnem trku z oznako SIP+, vendar je namestitev te zaščite – namestimo jo na stran sedeža pri vratih avta – precej zamudna.

Obremenitve pri bočnem trku so bile zelo majhne, pri čelnem trku majhne, tako da je varnostna zaščita sedeža dobra, čeprav se sedež pri trku kar precej deformira. Tudi ta sedež je dobil skupno oceno dobro.

Sedeži skupin 0+ in I

V tej skupini smo preverili tri sedeže, a nobeden se ni posebej izkazal. Vsi trije omogočajo namestitev v avto tako, da manjši otroci gledajo v nasprotno smer vožnje, večji pa v smer vožnje.

Sedež hauck varioguard plus smo preskusili že lani, ko je dobil slabo oceno, ker se je pri čelnem trku sedež v zadnjem delu odtrgal od osnove, ki je bila pripeta z varnostnim pasom. Tokrat teh težav ni bilo. Ocena v testu velja, ko je osnova, na katero je pritrjen sedež, vpeta v avto z isofixom, je pa mogoča tudi pritrditev z varnostnim pasom, ki pa je zahtevna. Težave s pritrditvijo sedeža na osnovo so pri Haucku rešili tako, da so namestili dodaten pas, ki povezuje sedež in osnovo, kar pa seveda ni najbolj priročno. Tudi sicer ima sedež kar nekaj pomanjkljivosti: pripenjanje otroka v sedež zahteva nekaj potrpljenja, položaj otrokovih nog je neudoben, oblazinjenje je dokaj tenko, otrok slabo vidi iz sedeža. Zato je sedež za upravljanje in ergonomijo dobil oceno zadovoljivo, prav tako pa je tudi skupna ocena zadovoljivo.

Sedež nania revo, ki ga v avto pritrdimo z varnostnim pasom, je zasnovan še zelo staromodno: nima namreč centralnega mehanizma za zategovanje varnostnega pasu, kar zahteva več pozornosti pri pripenjanju otroka v sedež. Prav tako je zahtevna nastavitev višine varnostnega pasu, saj je treba varnostni pas za nastavitev višine odpeti – to po novem standardu R129 ni več dovoljeno, ker je za uporabnike prezahtevno. Sedež zagotavlja pomanjkljivo zaščito tako pri čelnem kot bočnem trku, saj so obremenitve visoke. Zaradi vsega tega je sedež dobil skupno oceno pomanjkljivo.

Sedež kiwy SF01 Q-fix ima sicer vgrajeni isofix pritrdišči, toda sedež mora biti kljub temu vedno pritrjen tudi z v avto vgrajenim varnostnim pasom, s čimer so izničene dobre lastnosti, ki jih zagotavlja isofix pritrditev. Sedež ima slabo varnostno zaščito, še zlasti pri bočnem trku, kjer pride do velikih obremenitev, otrokova glava pa ni dobro zaščitena. Tudi pri čelnem trku pride do dokaj velikih obremenitev. Obloga sedeža je zelo tenka. Sedež vsebuje tudi škodljivo snov diisononilftalat. Zaradi vseh teh lastnosti je sedež dobil skupno oceno slabo.

Sedež skupin 0+, I in II

Edini preskušeni sedež v tej skupini je bil chicco seat-up 012, ki omogoča, da se z v sedež vgrajenim varnostnim pasom vozijo do približno 7 let stari in do 25 kg težki otroci. Sedež omogoča kar pet različnih pritrditev v avto z isofixom ali z varnostnim pasom, zato je njegova pritrditev v avto precej zahtevna, saj je veliko možnosti za napačno uporabo sedeža. Varnostna zaščita sicer zelo težkega sedeža je zgolj zadovoljiva tako pri čelnem kot bočnem trku, saj so obremenitve dokaj visoke. Otrok slabo vidi iz sedeža. Sedež je dobil skupno oceno pomanjkljivo.

Sedeža skupine I

Recarov sedež optiafix je dobil skupno oceno dobro. Zelo težek sedež (14,1 kg) pritrdimo z isofixom tako, da otrok gleda v smer vožnje. Obremenitve pri bočnem trku so majhne, pri čelnem trku nekoliko večje. Potek varnostnega pasu za pripenjanje otroka je optimalen, tudi pripenjanje otroka v sedež je enostavno. Udoben položaj otrokovih nog, otrok tudi dobro vidi iz sedeža. Sedež je prostoren, zato zavzame nekaj več prostora v avtu.

Skupno oceno dobro je dobil tudi sedež britax oziroma römer king II – izdelovalec na nekaterih trgih uporablja oznako Britax, na nekaterih pa Römer, sedeži pa so enaki. To je še eden izmed Römerjevih sedežev z oznako king (tudi king ATS, pa king LS). King II je osnovni model, ki ga v avto pritrdimo z v avto vgrajenim varnostnim pasom. Zelo enostavna prilagoditev višine varnostnega pasu. Tudi pri tem sedežu so obremenitve pri čelnem trku nekoliko večje, majhne pa pri bočnem trku.

Sedeži skupin I, II in III

Sedež joie transcend za prevoz majhnega otroka (skupina I) uporablja zaščitno mizico, ki zagotavlja dobro zaščito, večji otroci pa so v sedež pripeti z varnostnim pasom. Sedež ima tudi isofix pritrditev, ki omogoča stabilnejšo pritrditev sedeža v avto, prav tako pa sedeža ni treba pripenjati z varnostnim pasom, ko v njem ni otroka. Sedež se je izkazal z dobro zaščito pri bočnem trku, pri čelnem trku so bile obremenitve nekoliko večje. Sedež je dobil skupno oceno dobro.

Sedež britax römer advansafix II sict je nastal kot izboljšava sedeža xtensafix, ki smo ga preskusili leta 2013 in je dobil slabo oceno zaradi težav pri čelnem trku, ko je varnostni pas zdrsnil na otrokov vrat. Sedež v avto pritrdimo z isofixom in pritrdilnim trakom, v nekaterih avtih pa je dovoljena tudi pritrditev z v avto vgrajenim varnostnim pasom. Otrok do 7. leta starosti in teže 25 kg (skupini I in II) je v sedežu pripet z v sedež vgrajenim varnostnim pasom, večji otrok (skupina III) pa z v avto vgrajenim varnostnim pasom – seveda je treba prej odstraniti v sedež vgrajen varnostni pas. Oznaka sict pomeni dodatno bočno zaščito, ki se namesti na stran sedeža, ki je ob vratih avta. Zaščita pri bočnem trku je dobra, pri čelnem trku pa so obremenitve nekoliko večje. Položaj otroka v sicer težkem sedežu ni optimalen, tudi pripenjanje otroka ni najbolj enostavno. Večjim otrokom sedež ne ponuja veliko prostora, ker je (pre)ozek. Skupna ocena: zadovoljivo.

Sedež kidsembrace friendship je dobil skupno oceno slabo, ker je treba za uporabo pri večjih otrocih odstraniti naslon sedeža, to pa seveda pomeni, da sedež ne ponuja zaščite ob bočnem trku. Z naslonom je njegova zaščita tudi pomanjkljiva. Manjši otrok (skupina I) je v sedežu pripet z v sedež vgrajenim varnostnim pasom, večji otrok pa z običajnim v avto vgrajenim varnostnim pasom. Pri čelnem trku so obremenitve dokaj visoke, pri bočnem trku pa za velike otroke sedež ne nudi zaščite. Tudi potek varnostnega pasu ni optimalen.

Sedež ima tanko oblogo, pripenjanje otroka v sedež ni najbolj enostavno. Zaradi slabe varnostne zaščite je sedež dobil skupno oceno slabo.

Sedeži skupin II in III:

V tej velikosti smo preskusili kar devet sedežev, od česar sta jih dve tretjini dobili oceno dobro.

Sedež britax römer kidfix II XP sict je v avto pritrjen z isofixom, otrok pa je seveda pripet z v avto vgrajenim varnostnim pasom. Isofix pritrditev ima prilagodljiva vodila, zato se sedež lahko bolje prilagodi konfiguraciji avtomobilskega sedeža, na katerega je nameščen. Oznaka XP pomeni dodatno oblazinjenje varnostnega pasu, oznaka sict pa dodatno bočno zaščito, ki jo odvijemo na strani sedeža ob vratih avta. Dodano je tudi posebno vodilo za pravilen potek trebušnega dela varnostnega pasu. Sedež se je izkazal z dobro varnostno zaščito, njegova skupna ocena je dobro.

Če je sedež brez dodatne bočne zaščite sict, so obremenitve pri bočnem trku še vedno majhne, a vendarle nekoliko večje kot z vgrajeno zaščito sict. A tudi brez zaščite sict je skupna ocena sedeža dobro.

Sedež bebe confort rodifix airprotect ima v zglavniku zrak, ki se ob trku sprosti iz sedeža in s tem bolje zavaruje otrokovo glavo. Sedež v avto pritrdimo tudi z isofixom – če isofixa ne uporabimo, se lastnosti sedeža poslabšajo za eno stopnjo. Lahek in udoben sedež, upravljanje je enostavno, ergonomija dobra. Skupna ocena: dobro.

Sedež joie duallo je po zasnovi enak sedežu joie transcend, a brez vgrajenega varnostnega pasu za pripenjanje manjših otrok. Pritrditev tudi z isofixom. Sedež se je dobro izkazal in dobil skupno oceno dobro.

Še tretji Britax Römerjev sedež v tej velikosti ima oznako discovery SL in je med vsemi Römerjevimi sedeži najcenejši. Pritrditev tudi z isofixom. Izkazal se je z dobrimi lastnostmi, primerno varnostno zaščito: obremenitve tako pri čelnem kot bočnem trku so nekoliko večje, a še sprejemljive. Sedež zagotavlja zelo dobro razmerje med ceno in lastnostmi, ki jih zagotavlja. Skupna ocena dobro.

Sedež foppa pedretti miestendo fix se je tudi izkazal z dobrimi lastnostmi. Pritrditev tudi z isofixom. Tudi pri tem sedežu so obremenitve pri čelnem in bočnem trku nekoliko večje. Enostavno upravljanje, dobra ergonomija, skupna ocena dobro.

Sedež migo sirius + solar ima isofix osnovo (ta je uporabna tudi za druge Migove sedeže), na katero pritrdimo sedež in zagotavlja dobro varnostno zaščito. Je pa sedež lahko neudoben zaradi jeklenega loka pred sedežem, ki je lahko neudoben za otrokove noge. Pri čelnem trku nekoliko večje obremenitve. Skupna ocena: zadovoljivo.

Enak sedež je na voljo tudi brez isofix osnove, kar povzroči nekaj večje obremenitve tako pri čelnem kot pri bočnem trku. Sedež večjim otrokom ne ponuja veliko prostora. Tudi ta sedež je dobil skupno oceno zadovoljivo.

Sedež more ziti-fix 23 ima kar precej slabosti: ima tenko oblazinjenje, ponuja malo prostora, pri čelnem trku so obremenitve nekoliko večje. Pripenjanje otroka v sedež ni najbolj enostavno zaradi zelo ozke odprtine za potek varnostnega pasu v ramenskem delu sedeža, v številnih avtih pa to pomeni tudi, da se varnostni pas samodejno ne zategne, ko se otrok nasloni v sedež, zato otrok, ki se nagne naprej, ni dobro pripet v sedežu. V prevleki sedeža je bila ugotovljena tudi velika vsebnost škodljivih snovi. Šlo je za sredstvo za preprečevanje gorenja v količini 1700 mg, kar pomeni, da ni šlo zgolj za sled škodljivega sredstva, temveč za res veliko količino. Zato je sedež dobil skupno oceno slabo.

Kliknite za prenos PDF tabele z rezultati!

Oglasna sporočila