Podarjamo vam 10 €!

V AMZS cenimo in nagrajujemo zaupanje. Obstoječi in novi člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €, ki ga lahko unovčite za nakup storitev ali blaga v AMZS centrih po Sloveniji.

Sklenite članstvo

Kako do darila?

Člani AMZS – novi in obstoječi, vabimo vas, da v AMZS centru:
Da boste postopke opravili čim hitreje, vam svetujemo:

Prejmite darilo

10 € na AMZS vrednostni darilni kartici

Dobroimetje, ki ga boste prejeli, lahko koristite ob naslednjem obisku ali ga podarite najbližjim. Dobroimetje lahko izkoristite za nakup blaga in storitev v AMZS centrih po Sloveniji. Tudi v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem ali celo za adrenalinska doživetja v AMZS Centru kartinga in moto športa v Slovenji vasi.  

Kaj pa, če želite koristiti redne članske ugodnosti?

Članom AMZS, ki imajo v članstvu vključene tudi popuste za vozilo in voznika, ob registraciji te popuste tudi priznamo.

Ponudba velja le za osebna vozila (osebne avtomobile) in ne velja za motorna kolesa, tovorna vozila ali druga vozila za prevoz potnikov, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 sedežev. Ponudba se izključuje s koriščenjem vrednostnih kuponov ali kuponov za popust. Kot novi člani se v okviru te ponudbe smatrajo vsi, ki še nikoli niso bili člani AMZS ali pa vsaj eno leto ali več niso imeli aktivnega AMZS članstva. Več pogojev o ponudbi je navedenih v nadaljevanju. 

Obiščite najbližji AMZS center:

Splošni pogodbeni pogoji ponudbe »Podarimo ti 10 € za večjo varnost!«

1. Splošna določila

Izvajalec stalne ponudbe »Podarimo ti 10 € za večjo varnost!« (v nadaljevanju: stalna ponudba) je AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: AMZS).

Stalna ponudba velja za:

  • obstoječe člane AMZS (premium, plus, osnovno, start, po meri - pod pogojem, da upravičenec izbere ugodnost »prihranki za voznika in vozilo v AMZS«), ki bodo v enem izmed AMZS centrov, kjer je možno opraviti registracijo in zavarovanje osebnega vozila, hkrati sklenili avtomobilsko zavarovanje in registracijo osebnega vozila,
  • nove člane AMZS, ki bodo v enem izmed AMZS centrov, hkrati sklenili avtomobilsko zavarovanje, registracijo osebnega vozila in članstvo AMZS (premium, plus, osnovno, start, po meri) - pod pogojem, da upravičenec izbere ugodnost »prihranki za voznika in vozilo v AMZS«).

Kot novi člani se v okviru te stalne ponudbe smatrajo vsi, ki še nikoli niso bili člani AMZS ali pa vsaj eno leto ali več niso imeli aktivnega AMZS članstva.

Stalna ponudba velja le za vozila do 3,5 T (kategorija M1 in N1) in ne velja za naslednje kategorije: motorno kolo, prikolico (do 750 kg) in kamp prikolico ali drugo prikolico (nad 750 kg).

2. Trajanje ponudbe

Stalna ponudba velja od 1. 1. 2022 naprej.

Pridržujemo si pravico do spremembe nabora daril, kar bo objavljeno tudi na tej strani.

3. Ugodnost

Ugodnost v obliki AMZS Vrednostne darilne kartice z dobroimetjem v višini 10,00 EUR (v nadaljevanju: AMZS Vrednostna darilna kartica) upravičenec pridobi v enem izmed centrov AMZS, kjer je možno opraviti registracijo in zavarovanje osebnega vozila, na enega izmed naslednjih načinov:

  • upravičenec, ki je že član AMZS(premium, plus, osnovno, start, po meri - pod pogojem, da upravičenec izbere ugodnost »prihranki za voznika in vozilo v AMZS«), hkrati sklene avtomobilsko zavarovanje in registracijo osebnega vozila,
  • upravičenec, ki še ni član AMZS, hkrati sklene avtomobilsko zavarovanje, registracijo osebnega vozila in članstvo AMZS ((premium, plus, osnovno, start, po meri - pod pogojem, da upravičenec izbere ugodnost »prihranki za voznika in vozilo v AMZS«).

Upravičenost do ugodnosti pod pogoji iz prejšnjega odstavka upravičenec izkaže s predložitvijo računa o plačanih storitvah.

Do darila je upravičen član AMZS, ki je tudi lastnik vozila - podatka o imetniku AMZS članstva in lastništvu vozila se morata ujemati (ISTA OSEBA).

Velja tudi za stike (družinski član AMZS = lastnik vozila – tudi tukaj se morajo podatki ujemati – ISTA OSEBA), pod pogojem, da so za prejem darila izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji – veljavno članstvo (NOV ali obstoječi), opravljena storitev registracije in sklenjeno zavarovanje.

Stalna ponudba velja tudi za družinske člane, če so vključeni v AMZS družinsko članstvo in vsak s svojim osebnim vozilom izpolnjujejo pogoje te stalne ponudbe. Stalna ponudba ne velja za člane Brez vozila.

Ugodnost iz stalne ponudbe se v skladu z 19. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZDoh-2) ne šteje za dohodek fizične osebe, zato upravičenec za prejeto ugodnost ne odvede dohodnine.

Upravičenec je dolžan prevzeti AMZS Vrednostno darilno kartico v  centru AMZS, sicer izgubi upravičenje do AMZS Vrednostne darilne kartice. V kolikor AMZS Vrednostne darilne kartice v posameznem centru AMZS ne bo na zalogi, bo upravičencu AMZS Vrednostno darilno kartico poslal AMZS po pošti na naslov upravičenca.

4. Koriščenje ugodnosti

Ugodnost v obliki AMZS Vrednostne darilne kartice z dobroimetjem v višini 10,00 EUR upravičenec izkoristi v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja z AMZS vrednostno darilno kartico, ki so objavljeni na spletni strani (https://www.amzs.si/darilne-kartice) in na zadnji strani AMZS vrednostne darilne kartice.

Izplačilo gotovine v vrednosti AMZS Vrednostne darilne kartice ni možno.

5. Druge akcije

Stalna ponudba iz teh pogodbenih pogojev ni združljiva z drugimi akcijami AMZS.

6. Objava

Ti splošni pogodbeni pogoji so javno objavljeni in dostopni na spletnem naslovu www.amzs.si in na lokacijah izvajanja stalne ponudbe ter veljajo od dneva sprejema, to je 1. 1. 2022.

AMZS si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev, če to dopušča zakon ali to zahtevajo bistveno spremenjene okoliščine.

Oglasna sporočila