25 let številke 112

Novice

S pravilnim ukrepanjem v primeru nesreče lahko rešimo življenje. Potrebujemo pa ustrezno znanje, ki nam pomaga premagati strah.

Brezplačno ga lahko pridobite 11. 2. v Hiši Evropske unije na Bregu 14 v Ljubljani, ko Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji skupaj s partnerji obeležuje evropski dan enotne številke za klic v sili 112.

Ob tej priložnosti se bodo obiskovalci lahko ustavili pri informacijski stojnici in odgovorili na nagradna vprašanja, inštruktorji varne vožnje Avto-moto zveze Slovenije jim bodo predstavili, kako pravilno pripraviti vozilo za potovanje in nalagati prtljago, kako premagati utrujenost med vožnjo in kako varčno voziti. RKS Območno združenje Ljubljana bo prikazalo temeljne postopke oživljanja, v sodelovanju z Gasilsko zvezo Ljubljana pa tudi druge ukrepe zaščite in reševanja, kot je na primer gašenje. Vse aktivnosti so brezplačne!

Ozadje:

S prireditvijo bodo partnerji obeležili 25 let delovanja številke 112, na katero pokličete v katerikoli državi EU, če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo. Za uvedbo enotne evropske številke za klic v sili so se pristojni ministri držav članic EU določili že leta 1991, v začetku novega tisočletja pa je Evropska unija podrobneje določila njeno delovanje in storitve.

Enotna evropska številka za klic v sili 112 je danes skupna vsem 28 državam članicam Evropske unije in se uporablja za brezplačen dostop do vseh reševalnih služb tudi v večini drugih evropskih državah, med drugim v nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, na Kosovu in na posameznih območjih Rusije.

Slovenija je enotno evropsko številko za klic v sili 112 uvedla med prvimi, že leta 1997. Danes je klic nanjo na območju Slovenije, kot v ostalih državah EU, mogoč tudi v angleškem jeziku. Regijski centri na območju italijanske in madžarske manjšine omogočajo klic v jeziku manjšine. Sistem je prilagojen tudi gluhim in naglušnim s tem, ko omogoča besedilni 112 klic preko sms-a.


Več:

Ključne besede


URSZR112