Šolske poti naj bodo varne vse leto!

Novice

Avto-moto zveza Slovenije je danes v sodelovanju s Policijo v šolo pospremila 60 prvošolčkov OŠ Vita Kraigherja Ljubljana Bežigrad in jim zaželela varno udeležbo v prometu vseh 365 dni v letu. To je ključno sporočilo aktivnosti AMZS ob začetku novega šolskega leta, s katerimi voznike, družbo in pristojne institucije opozarja tako na vračanje otrok in mladih udeležencev na šolske poti kot tudi na nekonsistentnost podobnih akcij le na prvi dan ali prvih nekaj šolskih dni.


AMZS maskoti Anja in Zdravko sta sicer že v preteklih dneh v sodelovanju z avto-moto društvi v Dravogradu, Izlakah, Markovcih, Murski Soboti in Slovenski Bistrici v križiščih in na prehodih za pešce ob šolah voznike opozarjali, čez koliko dni se otroci vračajo k pouku, danes pa sta v Ljubljani, v sodelovanju s Policijo, na varno pot v šolo pospremili prvošolčke OŠ Vita Kraigherja Ljubljana Bežigrad, in pred OŠ Lucija v Občini Piran voznike s sporočilom »Še 365 dni!« opozarjali, da je treba prometno varnost za najbolj ranljive udeležence v prometu zagotavljati vse dni v letu.

Pobuda, da bi bilo treba aktivnosti za varne šolske poti izvajati vse leto, ima v javnosti veliko podporo. V anketi o varnih šolskih poteh[1], ki jo je AMZS izvedel julija letos in v kateri je sodelujoče med drugim povprašal tudi o tem, kakšna stališča imajo udeleženci v prometu do organizacije mreže prostovoljcev, ki bi otroke na šolskih poteh varovali vse leto, je kar 87 odstotkov vprašanih menilo, da bi tako mrežo prostovoljcev v Sloveniji potrebovali, 90 odstotkov pa jih meni, da bi z njo lahko povečali raven varnosti otrok na poti v šolo in domov. V mreži bi po mnenju vprašanih morali sodelovati tako policija kot prostovoljci.

Če je torej standard in cilj države, da postane ena izmed prometno najvarnejših držav in če dobre prakse v nekaterih državah Evropske unije kažejo, da je kamenček v mozaiku pri uresničevanju tega cilja tudi organizirana mreža prostovoljcev, ki vsak dan pred začetkom pouka in po njem skrbi za varnost otrok v okolici šol – na primer s svojo prisotnostjo ob prehodih za pešce v okolici šol, in ob dejstvu, ki ga je pokazala anketa, da bi imel tak ukrep veliko podporo v javnosti, je nujno, da država prostovoljce in društva, ki te aktivnosti ob začetku šolskega leta že izvajajo, podpre na način, da bo mreža prostovoljcev lahko delovala vse leto. Na tak način spodbudimo zdravo delovanje društev, osmislimo vlogo prostovoljnega dela, povezujemo nevladni sektor, šole, državo, starše in udeležence v prometu ter jih ozavestimo o kolektivnem pomenu varnosti na cestah. V tem primeru torej ne gre samo za enkraten in enostranski ukrep, temveč za multiplicirano delovanje na širšem področju prometne varnosti v državi, kar je nedvomno naš skupni cilj.

AMZS se za pomoč pri izvedbi aktivnosti zahvaljuje vsem sodelujočim avto-moto društvom in Policiji ter seveda vsem članicam in članom:

Dragi člani in članice ter vsi, ki nas podpirate, hvala, da ste z nami. Ravno zaradi vaše podpore lahko izvajamo tudi takšne in podobne preventivne aktivnosti, s katerimi želimo zagotoviti bolj varno udeležbo v prometu tako za naše najmlajše kot tudi za vse nas,

je ob zaključku akcije izpostavil Anton Breznik, predsednik AMZS.[1] V anketi je sodelovalo je 507 udeležencev, starih od 21 do 84 let, 53 odstotkov moških in 47 odstotkov žensk, iz vseh slovenskih regij. Med njimi so bili 104 starši in 189 starih staršev šoloobveznih otrok. Rezultate vam pošiljamo v prilogi. 

 

Foto: Policija, AMD Dravograd, AMD Izlake, AMD Slovenska Bistrica

 

Ključne besede


Prometna varnostotrociOtroci v avtu