AMZS predstavlja nov Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah tudi na šestih plakatih

Novice

Ministrstvo za infrastrukturo je lani izdalo nov Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, ki je bil v Uradnem listu RS objavljen 4. decembra 2015. V veljavo je stopil 5. januarja letos, uporabljati pa se je začel šest mesecev po njegovi uveljavitvi, torej 5. junija 2016.


Poleg brošure  , ki smo jo v AMZS že izdali spomladi, smo nov Pravilnik v celoti izdali tudi na šestih plakatih, formata 70 x 100 cm. Na plakatih so prikazani povsem vsi prometni znaki ter  označbe, z vsemi variantami oznak, vključno s šiframi oznak. 

Plakati vsebujejo celotno vsebino veljavnega Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, vse dopustne izvedbe oziroma različice z oznakami (šiframi), prav tako si poglavja sledijo tako, kot je Pravilnik objavljen v Uradnem listu RS, št. 99 z dne 21. 12. 2015.

  • Plakat 1: Znaki za nevarnost, Znaki za izrecne odredbe
  • Plakat 2: Znaki za izrecne odredbe (nadaljevanje), Znaki za obvestila
  • Plakat 3: Znaki za obvestila (nadaljevanje), Dopolnilne table
  • Plakat 4: Dopolnilne table (nadaljevanje), Označbe na prometih površinah
  • Plakat 5: Označbe na prometih površinah (nadaljevanje), Označevanje roba vozišča in preprečevane nadaljnje vožnje
  • Plakat 6: Znaki za označevanje del in ovir v cestnem prometu, Svetlobni prometni znaki, Znaki turistične in druge obvestilne signalizacije, Prometna oprema

Plakati so tiskani na kakovostnem papirju GRAFOPAK 350 g/m2.

Naročila plakatov sprejemamo prek e-naslova natasa.keber@amzs.si ali po faksu na številki 01 5305 410. Cena znaša 29,90 EUR in vključuje DDV. Poštnino se plača po veljavnem ceniku Pošte Slovenije, možen pa je tudi osebni prevzem v AMZS, na Dunajski cesti 128 v Ljubljani.  
 
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 01 5305 214. 

Ključne besede


Prometna signalizacijaPravilnikPrometna varnost