AMZS sodeloval na posvetu varna mobilnost

Novice

Zavod za šolstvo RS in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta za vodstvene in strokovne delavce minuli petek na Bledu organizirala drugi posvet o varni mobilnosti, s katerim želita spodbuditi, razvijati in krepiti znanja ter veščine za večjo kulturo vedenja in varno mobilnost. Na posvetu je sodeloval tudi AMZS.


 

Brane Legan, inštruktor varne vožnje iz AMZS Centra varne vožnje na Vranskem, je predstavil trende mobilnosti in novosti v avtomobilizmu, ki vplivajo na varno mobilnost, v nadaljevanju pa je AMZS kot primer dobre prakse predstavil dve aktivnosti, in sicer mednarodno kampanjo FIA Stay Bright – Ostani viden, s katero o varni udeležbi v prometu ozavešča osnovnošolce (projekt je predstavil Marko Wolf, profesor razrednega pouka, razrednik 5. b razreda Osnove šole II Murska Sobota, ki je pri pripravi videa sodelovala z AMD Štefan Kovač Murska Sobota, s Policijsko postajo Murska Sobota ter ekipo nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Murska Sobota), in projekt Safety Tunes – Cesta ni komedija, s katerim AMZS nagovarja srednješolce.

 

Inštruktor varne vožnje Brane Legan med predavanjem na temo novih trendov v mobilnosti.

 

»V AMZS se zavedamo, da je treba z vzgojo otrok za varno udeležbo v prometu začeti že zelo zgodaj. Poleg staršev imajo pri tem izjemno pomembno vlogo tudi vrtci in šole, zato si prizadevamo, da čim več projektov, s katerimi želimo ozaveščati to ciljno skupino, ki je med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, izvajamo v sodelovanju s šolami in s pomočjo naših avto-moto društev ter klubov, ki so aktivno vpeta v lokalno okolje. Na ta način dosegamo veliko večje učinke, seveda pa je več kot dobrodošla tudi izmenjava dobrih praks in sodelovanje med različnimi deležniki, ki smo aktivni na tem področju«,

je izpostavila Katarina Možina iz AMZS.