Na Skupščini AMZS obeležili 60 let izhajanja Motorevije

Novice

Skupščina Avto-moto zveze Slovenije se je na današnji seji seznanila s postopkom prevzemne ponudbe za odkup delnic ciljne družbe AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d., Ljubljana, in nadaljnjimi aktivnostmi, z nerevidiranim poročilom o poslovanju Avto-moto zveze Slovenije za leto 2016, potrdila uskladitev Statuta AMZS in obeležila 60. obletnico izhajanja Motorevije.


Ob častitljivem jubileju revije članic in članov AMZS se je Avto-moto zveza Slovenije tudi na simboličen način, z odličji AMZS zahvalila tistim, ki so v zadnjem obdobju odločilno pripomogli, da Motorevijo prebira 220.000 bralk in bralcev. Predsednik Avto-moto zveze Slovenije Anton Breznik je odličje podelil članici uredniškega sveta Marijani Kanduti, častni znak AMZS članu uredniškega sveta Marku Jurkasu, plaketo AMZS, ki jo prejmejo posamezniki, ki so najmanj 15 let uspešno delovali in dosegli pomembne uspehe pri razvoju in aktivnem delovanju društva in organov AMZS oziroma so znatno prispevali k ugledu in razvoju AMZS, pa član uredniškega sveta Marjan Potrata in predsednik uredniškega sveta Tomaž Andrejka. Ta je v nagovoru ob tej priložnosti med drugim izpostavil, da Motorevija že kar nekaj časa ni več na voljo zgolj v tiskani obliki, temveč tudi s samostojno aplikacijo, pa s svojimi spletnimi stranmi, spogleduje se z družbenimi omrežji, ob tem pa poudaril:

A ne glede na obliko, je najpomembnejša vsebina. V Uredniškem svetu si bomo skupaj z uredništvom še naprej prizadevali, da bi bila takšna, da bodo bralke in bralci v njen še naprej našli zanimive in koristne informacije – pa naj bo v tiskani, digitalni ali kakšni drugačni obliki.

Posebno priznanje in čestitke za 60 let izhajanja in za dolgoletno urednikovanje je predsednik Avto-moto zveze Slovenije podelil tudi odgovornemu uredniku Francetu Kmetiču.

Več o zgodovini Motorevije in njenem nastajanju

 

 

Foto: Žare Modlic

Ključne besede


Anton BreznikFrance KmetičSkupščina AMZSMarijana KondutiMark JurasMarjan Potrata