Avto-moto zveza Slovenije 100-odstotna lastnica AMZS d.d.

Novice

Avto-moto zveza Slovenije je danes prejela poročilo KDD d.d., da je skladno s prejeto zahtevo 25. 1. 2018 izvedla korporacijsko dejanje izključitve manjšinskih delničarjev družbe AMZS d.d., s čimer je Avto-moto zveza Slovenije postala 100-odstotna lastnica družbe AMZS d.d.


KDD je v okviru navedenega korporacijskega dejanja na delnicah AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5488338000 (»AMZS d.d.«), z oznako AMZR (ISIN kodo SI0031114463) prenesel 66.080 bremen prostih delnic z računov manjših delničarjev v dobro računa glavnega delničarja Avto-moto zveze Slovenije in izvršil izplačila v dobro pripadajočih DCA računov sistemskih članov KDD. 

Od večinske delničarke do 100-odstotne lastnice:

  • 8. 12. 2016: sklep Skupščine Avto-moto zveze Slovenije o povečanju lastniškega deleža v AMZS d.d.
  • 10. 12. 2016: objava namere, da namerava Avto-moto zveza Slovenije dati prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic družbe AMZS d.d., ki še niso v njeni lasti
  • 6. 1. 2017: ALTA Invest, kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnika (Avto-moto zveze Slovenije) poda prevzemno ponudbo  za vseh 1.122.940 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe AMZS d.d. z glasovalno pravico
  • 16. 2. 2017: objava obvestila o izidu prevzemne ponudbe  za odkup delnic družbe AMZS d.d.(ponudba za odkup delnic je uspela in Avto-moto zveza Slovenije je presegla 90-odstotni delež lastništva)
  • 11. 5. 2017: sklep skupščine AMZS d.d. o iztisnitvi malih delničarjev
  • 25. 1. 2018: KDD izvede korporacijsko dejanje izključitve manjšinskih delničarjev, Avto-moto zveza Slovenije postane 100-odstotna lastnica družbe AMZS d.d. 

Ključne besede


AMZSamzs