AMZS bo sodeloval pri razvijanju rešitev za samovozeča vozila

Novice

AMZS je danes s partnerji BTC, DARS in AV Living Lab podpisal pismo o nameri partnerskega sodelovanja pri vzpostavitvi slovenskega ekosistema za razvoj rešitev in konceptov za samovozeča vozila.


Avto-moto zveza Slovenije, AMZS, d. d., družba BTC, DARS in AV Living Lab gradijo partnerski ekosistem, ki je edinstven v svetovnem merilu. Ob razumevanju prednosti, ki jih prinaša industrija 4.0, partnerji pod eno streho združujejo raznoliko infrastrukturo (mesto v mestu, avtoceste, testni poligon) in strokovno znanje iz različnih industrij. Na ta način razvijajo učeče okolje, ki bo omogočilo razvoj rešitev in tehnologij za samovozeča vozila. Model edinstvenega ekosistema predvideva vključevanje novih partnerjev in bo prenosljiv v druge države v okviru Slovenije, zelene referenčne države v digitalni Evropi. 

Kot je na današnji novinarski konferenci ob podpisu pisma o nameri izpostavil generalni sekretar Avto-moto zveze Slovenije France Kmetič, bodo avtonomna vožnja ter inteligentni asistenčni sistemi v prihodnje temeljito spremenili našo osebno mobilnost in izboljšali varnost v prometu. Tovrsten razvoj pa s sabo prinaša številne tehnične in druge izzive, s katerimi se je treba soočiti, če želimo, da bo uporaba vozil s sodobnimi asistenčnimi sistemi varna – resničen razmah avtonomne vožnje zahteva spremembo zakonodaje, prilagoditev prometne infrastrukture, določitev pravne odgovornosti ob prometnih nesrečah in mnoge druge spremembe na področju osebne mobilnosti. Vse to so naloge, pri katerih že in bo tudi v prihodnje aktivno sodelovala Avto-moto zveza Slovenije, ki je z več kot 79 tisoč člani največji zastopnik interesov voznikov v Sloveniji. Poudaril je:


V Avto-moto zvezi Slovenije imamo na področju avtonomne vožnje in inteligentnih asistenčnih sistemov daleč najdaljšo tradicijo in največ izkušenj v Sloveniji, saj že vrsto let spremljamo razvoj avtomobilov, zlasti z vidika, kako elektronika in uveljavljanje sodobnih asistenčnih sistemov vplivata na njihovo delovanje in varnost. Smo kredibilen partner v velikih mednarodnih projektih, kot je na primer BRAVE (BRidging gaps for the adoption of Automated VEhicles), ter projektih mednarodnih organizacij ter drugih avtomobilskih klubov, kjer z raziskavami, testi in znanstvenimi prispevki na področju avtonomne vožnje raziskujemo različne vidike avtonomne vožnje in jo skušamo približati voznikom. V Avto-moto zvezi Slovenije torej imamo znanje in izkušnje, ki jih želimo v okviru slovenskega ekosistema za razvoj rešitev in konceptov za samovozeča vozila deliti s partnerji ter jih skupaj z njimi še nadgraditi, s tem pa ostati vodilna institucija, ki bo še naprej skrbela tudi za osveščanje in ozaveščanje običajnih uporabnikov.

Ob tem je mag. Lucija Sajevec, direktorica družbe AMZS, d. d., dejala: »Ponosni smo, da je AMZS Center varne vožnje na Vranskem, eden najsodobnejših centrov varne vožnje v Evropi, kot testni poligon vključen v slovenski ekosistem za razvoj rešitev in konceptov za samovozeča vozila. Še naprej si bomo prizadevali, da bomo z nadgrajevanjem programov varne vožnje, ki jih nudimo voznikom, in infrastrukture centra, sledili trendom mobilnosti in v okviru najrazličnejših lastnih ter partnerskih projektov omogočali testiranje inteligentnih asistenčnih sistemov in tudi izobraževanje ter usposabljanje voznikov – tako glede tehnologij, ki so že danes na voljo v najnovejših in tehnološko najnaprednejših vozilih, kot sistemov, ki jih bo tehnološki razvoj prinesel v prihodnosti. Poleg infrastrukture in tehnologij pa so za usposabljanje in osveščanje voznikov ključni ljudje, zato bomo še naprej vlagali v izobraževanje zaposlenih, ki bodo to znanje prenašali naprej.« 

 

Ključne besede


AMZSAMZS Center varne vožnjeFrance KmetičamzsLucija Sajevecvarna mobilnostBRAVEAvtonomna vožnjasamovozeča vozila