Vabimo k sodelovanju v spletni anketi o prvi pomoči

Novice

V AMZS se pridružujemo prizadevanjem zdravstvene fakultete v Ljubljani, ki želi z odgovori na spletni anketni vprašalnik o prvi pomoči ovrednotiti smotrnost uporabe izbranega pripomočka iz vsebine kompleta za prvo pomoč za avtomobiliste.


Urban Mesec, študent podiplomskega študijskega programa zdravstvena nega na zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani ob zaključku študija pripravlja magistrsko delo na temo prve pomoči pod mentorstvom doc. dr. Uroša Kovačiča, dr. med., in somentorstvom dr. Damjana Slabeta. Glavni cilj anonimnega spletnega anketnega vprašalnika, za reševanje katerega boste porabili manj kot pet minut časa, je ugotoviti, ali uporaba izbranega pripomočka vpliva na pripravljenost laikov, da se odločijo za pomoč neodzivni osebi, in kako se to odraža na kakovosti izvedbe pomoči. Spletni anketni vprašalnik je zastavljen tako, da sodelujočega spodbudi k razmišljanju o ukrepanju v kritičnih situacijah, hkrati pa ponudi tudi možnost za obuditev znanja prve pomoči.

V AMZS ob tem izpostavljamo, da je pripravljenost pomagati v prometni nesreči ena pomembnih odlik dobrega voznika. Obnavljanje znanja prve pomoči v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije spodbujamo tudi v izboru najboljšega mladega voznika oziroma voznice v Sloveniji – Najboljši za volanom.

Ključne besede


AMZSPrva pomočKomplet za prvo pomočamzsNajboljši za volanomRdeči križ SlovenijeZdravstvena fakultetaUniverza v LjubljaniUrban MesecUroš KovačičDamjan Slabeprva pomočanketa