AMZS lastniško vstopa v zagonsko podjetje Nervtech

Novice

AMZS uresničuje strategijo investiranja v rešitve, ki bodo prispevale k še večji varnosti na cestah, hkrati pa krepi svojo vlogo enega najpomembnejših deležnikov na področju izobraževanja voznikov.


AMZS d.d. je lastniško vstopil v zagonsko podjetje Nervtech, ki razvija visokotehnološke simulatorje vožnje, opremljene s sodobno bio in nevro metrično senzoriko ter simulacijska okolja za evaluacijo voznikov in zajem podatkov. Na ta način AMZS uresničuje strategijo investiranja v rešitve, ki bodo prispevale k še večji varnosti na cestah, hkrati pa krepi svojo vlogo enega najpomembnejših deležnikov na področju izobraževanja voznikov.

AMZS ima na področju izobraževanja voznikov dolgoletno tradicijo in izkušnje, že več kot desetletje pa svoje poslanstvo varne mobilnosti uresničuje tudi z AMZS Centrom varne vožnje na Vranskem, ki je najsodobnejši center varne vožnje ne le v Sloveniji, temveč v širši regiji. Glede na to, da vse pomembnejšo vlogo pri učenju in treniranju vožnje pridobivajo simulatorji vožnje, se je AMZS d.d., ki ga vodi direktorica Lucija Sajevec, odločil za sodelovanje s podjetjem Nervtech pod vodstvom Mateja Vengusta. Na ta način bo v proces učenja in pridobivanja vozniških izkušenj vključil »nevro & motion« simulator vožnje in simulacijsko okolje, temelječe na kognitivni umetni inteligenci (CAI). Cilj sodelovanja je čim več voznikom omogočiti lažji dostop do vrhunskega usposabljanja in treninga vožnje – tako vožnje v običajnem prometu kot soočanja s kriznimi prometnimi situacijami, zahtevnimi vremenskimi razmerami in nepredvidljivostjo drugih udeležencev v prometu. Vloga AMZS v sodelovanju s podjetjem Nervtech bo tudi razvoj in testiranje novih tehnoloških rešitev na področju bio in nevro senzorike, simulacij različnih prometnih situacij ter avtonomne vožnje.

Ključne besede


simulatorLucija Sajevecvarna mobilnostAMZS Center varne vožnje na VranskemNervtechsimulator vožnjeMatej Vengust