Festival mobilnosti Garaža 2020 – Obračamo na bolje!

Novice

AMZS s projektom, ki bo vrhunec doživel 11. junija v Ljubljani naslavlja izziv večje vključenosti mladih in njihove odgovornosti za družbo, ki jo gradimo.


AMZS bo 11. junija 2020 v Ljubljani organiziral Festival mobilnosti Garaža, na katerem se bodo zbrali dijakinje in dijaki iz vse Slovenije z ambicijo: obračamo na bolje! Z novo izkušnjo »Kaj če …?« bo ponudil doživetje odgovornosti in sporočilnost, da imajo dejanja posledice.

S projektom Garaža 2020 AMZS naslavlja izziv večje vključenosti mladih in njihove odgovornosti za družbo, ki jo gradimo. Glavni namen dolgoročno in trajnostno zasnovanega festivala mobilnosti je:

  • aktivacija mladih,
  • spodbuda k odgovornosti in
  • krepitev zavedanja močne vloge mladih za dogajanje v svetu.

Vključenost mladih, učiteljev in širše javnosti predstavlja del ozaveščanja o mobilnosti prihodnosti, odgovorni uporabi alkohola, širšem pomenu odgovornosti in odločanja ter prevzemanja posledic za odločitve.

Interdisciplinaren, medgeneracijski in inovativen projekt Garaža se razvija pod okriljem AMZS in mreže partnerjev. V razvoj so aktivno vključeni mladi, s podporo mentorjev iz sodelujočih partnerskih organizacij po načelu: »Mi smo organizatorji in podporniki (mentorji), mladi so zvezde.«

Ključne besede


mobilnostmladiGaražaFestival mobilnosti