Družba AMZS prejela priznanje Združenja Manager – Vključi.Vse

Novice

Združenje Manager je na Managerskem kongresu družbi AMZS podelilo priznanje Vključi.Vse. S priznanjem Vključi.Vse se Združenje Manager zavzema za uravnotežena vodstva v podjetjih, saj imajo raznolika vodstva bolj odprto organizacijsko kulturo, bolje razumejo svoje stranke in dosegajo višje dobičke.


Sekcija managerk pri Združenju Manager je priznanje Vključi.Vse letos podelila družbi AMZS, ki raznolikost opredeljuje kot svojo prednost, kar potrjujejo tudi boljši poslovni rezultati in večje zadovoljstvo ter zavzetost zaposlenih v zadnjih letih. Med 400 zaposlenimi je skoraj polovica žensk, v ožjem vodstvu več kot polovica, podjetje pa vodi direktorica Lucija Sajevec. Podelitev priznanja bo na današnjem Managerskem kongresu v Portorožu. 

Raznolikost se v AMZS kaže že v strukturi podjetja, saj je med več kot 400 zaposlenimi 42 odstotkov žensk in 20 odstotkov starejših od 55 let. V vodstveni ekipi oziroma ožjem poslovodstvu je 11 oseb, od tega 55 odstotkov žensk; v širšem poslovodstvu pa je 37 odstotkov žensk, 22 odstotkov mlajših od 40 let in 15 odstotkov starejših od 55 let.

Zaznani talenti že prevzemajo vodstvena mesta v podjetju

V AMZS verjamejo, da jih raznolikost krepi. V 29 poslovnih enotah po celi Sloveniji uspešno upravljajo s spolno, starostno, poklicno, izobrazbeno in regijsko raznolikostjo, kar jih vodi k napredku – tako podjetja kot zaposlenih. Brez posebnih spodbud jim je uspelo ustvariti okolje, ki samo generira uravnoteženost. Tako na primer AMZS Center varne vožnje na Vranskem vodi ženska, moški pa so referenti za tehnične preglede, ki sicer stereotipno velja za ženski poklic. Našli so tudi prvo študentko, ki opravlja poklic mehanika.

 V podjetju imajo vzpostavljen sistem zaznavanja talentov, ki jih prek različnih programov, izobraževanj in usposabljanj podpirajo pri kariernem razvoju. Tako je na primer mehanik napredoval do vodje strokovnega področja, nekateri zaznani talenti pa so že prevzeli ključna delovna mesta v podjetju, kot sta vodja servisne dejavnosti in vodja inovacijske pisarne. Ob programu nasledstva v AMZS uvajajo tudi retention program – kako zadržati najboljše kadre. Načrtno, s coachingi razvijajo vse vodje, zato so v zadnjem letu oblikovali kompetenčni model, ki določa kompetence vodij. Prav tako imajo v vsaki od 29 poslovnih enot usposobljenega vsaj enega mentorja.

V razvoj podjetja želijo vključiti vse zaposlene, zato so v okviru projekta Razvojni dnevi za zaposlene v AMZS organizirali hekatone, ki so se izkazali za pravo valilnico novih idej. Med 70 idejami, ki so jih zbrali, jih je 32 po le štirih mesecih že v teku – tako so med drugim uvedli osveževanje znanja za starejše voznike. Ob tem so rezultati interne ankete pokazali, da je kar 85 odstotkov zaposlenih zavzetih in pripadnih podjetju. Podjetje je sicer v izboru Zlata nit že več let med najboljšimi zaposlovalci – med velikimi podjetji so se v letu 2016 in 2018 uvrstili med tri nominirance za zmagovalca.

Prek preobrazbe do soustvarjanja trendov

Pred tremi leti so v AMZS začeli s preobrazbo vrednot in vodenja, z vključevanjem in spoštovanjem raznolikosti pa so ustvarili rezultate, pogoje, pripadnost in zaupanje. Še vedno so v fazi strateškega preoblikovanja. Razvijajo mobilne aplikacije za pomoč na cesti in prometne informacije. AMZS aplikacija je z 1,75 milijona prenosi in 320 tisoč aktivnimi uporabniki ena najuspešnejših mobilnih aplikacij v Sloveniji.

V AMZS soustvarjajo tudi trende sodobne mobilnosti, saj so se lastniško vključili v družbi AV Living Lab, ki razvija rešitve in tehnologije za samovozeča vozila, ter Nervtech, ki razvija visokotehnološke simulatorje vožnje in simulacijska okolja za evaluacijo voznikov ter zajem podatkov.

Dokaz, da uravnoteženost ustvarja rezultate

Motivirano delo zaposlenih in dobro vodenje se kaže tudi v uspešnih poslovnih rezultatih. Čisti prihodki družbe od prodaje so v letu 2018 znašali 24 milijonov evrov – v treh letih so zrastli za 41 odstotkov, število zaposlenih se je v tem času povečalo za 27 odstotkov. Ob tem ima AMZS platinasto boniteto odličnosti in se uvršča med 10 odstotkov najboljših poslovnih subjektov v Sloveniji. V podjetju 17 odstotkov prihodkov namenijo za raziskave in razvoj.

Ob uspešni rasti v podjetju s projektom AMZSkrbni spodbujajo odgovornost do okolja. Prešli so na brezpapirno poslovanje, odgovorno ravnajo z odpadki (akumulatorji, olji, pnevmatikami …), optimizirajo porabo električne energije in vode ter interne transporte, eden od strateških projektov – prenova poslovnih enot – pa bo temeljil na energetski učinkovitosti. Ob tem ozaveščajo o nujnosti sprejemanja novih, okolju bolj prijaznih oblik mobilnosti, kot so skupne vožnje, souporaba vozil, javni prevoz na zahtevo in okolju prijazne oblike pogona vozil. Na družbenem področju z donacijami in pokroviteljstvi podpirajo številne dobrodelne projekte, v katere vključujejo vse zaposlene, podpirajo pa tudi avto-moto šport. Prav tako na povabila vrtcev in šol iz lokalnih okolij ozaveščajo otroke o pomenu varne mobilnosti.

O AMZS na kratko

AMZS, d. d., je bil ustanovljen leta 1996, njegov predhodnik služba Pomoč-informacije (SPI), ki je deloval v okviru Avto-moto zveze Slovenije – večinskega lastnika AMZS, pa leta 1959. Danes ima AMZS 29 poslovnih enot po celi Sloveniji skupaj z AMZS Centrom varne vožnje, AMZS Šolo vožnje in najnovejšim AMZS Centrom kartinga in moto športa. Njegovo poslanstvo v vseh letih ostaja skrb za varnost na cesti, vse več pa spodbuja tudi sodobne oblike mobilnosti.

O priznanju Vključi.Vse

Začetki priznanja segajo v leto 1991, ko je Sekcija managerk začela s podelitvijo priznanja Ženskam prijazno podjetje. V obdobju od 2002 do 2016 se je s preimenovanjem priznanja v Managerkam prijazno podjetje pozornost namenilo managerkam v slovenskih podjetjih, v letu 2017 pa je sekcija začela s podeljevanjem priznanja Vključi.Vse, s katerim izpostavlja podjetja s posebnim odnosom do raznolikosti in uravnoteženosti. 

 

Ključne besede


nagradaZdruženje Manager