Raziskava o poznavanju sistema eCall med vozniki motornih vozil

Novice

Vzemite si nekaj minut časa in rešite vprašalnik o poznavanju sistema eCall, napravi za sprožitev samodejnega klica v sili iz vozil.


Z namenom zagotovitve čim hitrejše pomoči ponesrečenim v prometni nesreči, so razvijalci v avtomobilski industriji razvili sistem samodejnega klicanja v sili, tako imenovani eCall. Uvedba sistema je še zlasti pomembna za primere, ko se nesreča zgodi v bolj odročnih krajih, v neugodnih vremenskih razmerah ali ponoči in ponesrečenec zaradi zdravstvenega stanja ne more sam poklicati na pomoč. Sistem mora biti glede na veljavne evropske standarde vgrajen v vsa nova vozila po 31. 3. 2018.

Na tej povezavi najdete anketo o poznavanju sistema eCall. Anketa je prostovoljna in anonimna. Rezultate raziskave bo študentka 3. letnika Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani uporabila izključno za diplomsko delo ter morebitno predstavitev v strokovni reviji.

Namen raziskave je ugotoviti, kakšno je poznavanje sistema eCall med vozniki motornih vozil v Sloveniji dve leti po uvedbi sistema. Raziskovalna vprašanja so, kolikšen delež voznikov pozna sistem eCall, kje so pridobili največ informacij o sistemu, kakšno je njihovo mnenje uvedbi sistem eCall, ali poznajo načine proženja sistema in drugo. 

 

Ključne besede


varnostraziskavaPrometne nesrečeeCall