AMZS zagovarja okolju prijazno mobilnost

Novice

AMZS skupaj z mednarodno avtomobilistično zvezo FIA Regija I in partnerskimi avtomobilskimi klubi podpira prizadevanja in sporočila svetovnega dneva varstva okolja, ki ga na pobudo generalne skupščine Združenih narodov vsako leto obeležujemo 5. junija.


AMZS si skupaj z mednarodno avtomobilistično zvezo FIA Regija I in partnerskimi avtomobilskimi klubi prizadeva in spodbuja okolju bolj prijazno mobilnost, med drugim s spoštovanjem standardov z meritvami v bolj realnem okolju, zniževanjem izpustov pri izdelavi in energetski oskrbi vozil ter zagotavljanjem odgovornih nakupnih odločitev.

Svetovni dan varstva okolja že od leta 1974 ozavešča ljudi o pomembnosti varstva okolja in naslavljanja aktualnih okoljskih vprašanj, kot so onesnaževanje morja, prenaseljenost in globalno segrevanje, trgovina s prostoživečimi vrstami in drugo. Vsako leto je svetovni dan varstva okolja posvečen določeni temi, letos je to biotska raznovrstnost.

Z neprimernimi dejanji ljudje povzročamo upad biotske raznovrstnosti in posledično slabšanje tudi našega življenjskega okolja. In čeprav Slovenija sodi med območja z nadpovprečno biotsko raznovrstnostjo, trende upadanja po navedbah ministrstva za okolje in prostor zaznavamo tudi pri nas.

Svetovni dan okolja 2020 poudarja, da smo ljudje neločljivo povezani z naravo in da sta naš obstoj in kakovost življenja od nje odvisna. Dobro ohranjena narava je med drugim vir številnih odbrin, kot so čista voda, čist zrak in hrana. Zagotavlja naravno odpornost na bolezni, zmanjšuje vpliv naravnih nesreč in blaži podnebne spremembe.

Človekovo delovanje, kot je onesnaževanje, netrajnostna raba tal in morja, izkoriščanje organizmov ter podnebne spremembe in vdiranje tujerodnih vrst vodijo v propad biotske raznovrstnosti ter slabšanje stanja in propadanje naravnih ekosistemov v obsegu, ki je brez primere. Zato se moramo odzivati na izzive, ki jih prinaša propadanje okolja.

V želji, da bi na gostoljubnem planetu Zemlja puščali le pozitivne odtise, je AMZS začel z gibanjem #AMZSkrbni, ki spodbuja k trajnostnem razvoju in zavestni odgovornosti do okolja. AMZS z gibanjem #AMZSkrbni širi zavedanje, da storitev ni le zgolj storitev, ampak da okolju predstavlja večje ali manjše breme.

AMZS med drugim poskrbi za ustrezno, varno, okolju prijazno razgradnjo odpadnih olj in ostalih nevarnih odpadkov. Mehaniki članom AMZS na pomoč, če se le da, priskočijo z električnim kolesom oz. električnim avtomobilom. V AMZS Centru varne vožnje na Vranskem, enem najsodobnejših centrov varne vožnje v Evropi, prenašajo znanje, izkušnje, doživetja, ki jih prinaša sodobnejša avtomobilska industrija.

V sodelovanju z Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani je AMZS zasnoval tudi projekt ŽIV-KO, ki kompletom prve pomoči, ki jim je potekel rok uporabe, vdahne novo življenje. Sterilnim pripomočkom v kompletu prve pomoči po petih letih preteče rok uporabe, a namesto, da bi jih zavrgli, jih Rdeči križ Slovenije uporablja pri svojem izobraževalnem delu.

#AMZSkrbni
Imate star komplet prve pomoči? Omogočite mu novo življenje in ga prinesite v najbližji AMZS center.

AMZS o pomenu varovanja okolja ozavešča že najmlajše, med drugim tudi z otroško doživljalnico v Motoreviji.

Ključne besede


Okoljemobilnostskrb za okoljeokoljevarstvo#AMZSkrbnisvetovni dan varstva okolja