Avto-moto zveza Slovenije z novo strategijo za obdobje 2021–2025

Novice

Skupščina Avto-moto zveze Slovenije je na korespondenčni seji, ki je potekala od 21. do 28. januarja 2021, sprejela novo strategijo Avto-moto zveze Slovenije za obdobje 2021–2025 in Načrt Avto-moto zveze Slovenije za leto 2021 ter potrdila prejemnike priznanj Avto-moto zveze Slovenije za leto 2021.


Avto-moto zveza Slovenije je leta 2020 uspešno zaključila petletno strateško obdobje, ki ga je začrtala s strategijo, sprejeto leta 2016. Najpomembnejši dosežek je stabilizacija članstva, saj danes Avto-moto zveza Slovenije združuje skoraj 80 tisoč članov, s čimer se uvršča med najpomembnejša združenja civilne družbe in ostaja največji zaščitnik interesov udeležencev v prometu, ki jim pomaga v skrbi za njihovo varno mobilnost. Tudi na področju avto-moto športa utrjuje svojo vlogo nacionalne športne zveze za motošport in karting, k čemur so pomembno pripomogli vrhunski dosežki športnikov, še zlasti v motokrosu, ter njena aktivna vloga v mednarodnih združenjih, kot sta mednarodna avtomobilistična zveza FIA in mednarodna motociklistična zveza FIM, ter v Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez.

Upam si trditi, da je AMZS v veliko boljši formi, kot je bil 2016, kar je v prvi vrsti rezultat dela društev in klubov, združenih v Avto-moto zvezo Slovenije, funkcionarjev, zaposlenih v Avto-moto zvezi Slovenije in AMZS d.d. ter drugih sodelavcev, ki vsak dan znova ustvarjajo AMZS,

meni Anton Breznik, predsednik Avto-moto zveze Slovenije, ki je njeno vodenje prevzel decembra 2013. »Uspešno obdobje, ki je za nami, je zagotovo dobra popotnica za naslednji petletni časovni okvir, skozi katerega nas bo vodila nova Strategija AMZS 2021–2025, v pripravo katere so bili vključeni tako članice (avto-moto društva in klubi) kot zaposleni, v minulih dneh pa jo je sprejela Skupščina Avto-moto zveze Slovenije.« Ta je bila glede na zdravstvene okoliščine, povezane z epidemijo novega koronavirusa, korespondenčna, glasovalno pravico pa je imelo 77 polnopravnih članic. Članice, ki so glasovale, so novo strategijo soglasno podprle.

Nova strategija Avto-moto zveze Slovenije, ki bo usmerjala njeno delovanje na treh temeljnih področjih – članstvu, varni mobilnosti in avto-moto športu, je sicer nastala v nepredvidljivih in turbulentnih časih, a vseeno na trdnih osnovah aktivnosti, projektov in delovanja v minulih letih, upoštevaje dinamične spremembe, ki se na področju mobilnosti že ali pa se bodo še intenzivneje dogajale v prihodnjih letih, v pomoč pri njeni pripravi pa so bili tudi primeri dobrih praks in izkušnje partnerskih avtomobilskih klubov iz tujine. »Dejstvo je, da ljudje želimo biti mobilni. Prihajajo nove oblike prevozov, elektrifikacija pa počasi, a vztrajno vstopa na trg vozil, prav tako informatizacija ter digitalizacija. Prihajajo tudi novi poslovni modeli na področju mobilnostnih storitev in nova prevozna sredstva osebne mikromobilnosti. Ker je bistvo delovanja AMZS posvečano članom in skrbi za njihovo mobilnost, so vse aktivnosti usmerjene k cilju, da AMZS svojim članom s kakovostnimi storitvami še naprej zagotavlja varno in brezskrbno mobilnost,« izpostavlja Breznik in dodaja: »Na področju avto-moto športa pa je naš cilj še bolj popularizirati panoge pod okriljem AMZS in povečati število tekmovalcev, kar bomo dosegli z dvigom ravni izvedbe tekmovanj, intenzivnim delom z mladimi, trenerskimi programi in nenazadnje s promocijo motošporta in kartinga v širši javnosti.«

Skupščina Avto-moto zveze Slovenije je poleg strategije potrdila še Načrt Avto-moto zveze Slovenije za leto 2021 in prejemnike priznanj Avto-moto zveze Slovenije za leto 2021.

Strategija AMZS 2021–2025: vizija, poslanstvo in vrednote AMZS

VIZIJA

Skrbno ustvarjamo mobilnostni ekosistem, smo prva izbira naših članov na področju varne, brezskrbne in trajnostne mobilnosti ter soustvarjamo slovenski avto-moto šport.

Skrbno ustvarjamo mobilnostni ekosistem, smo prva izbira naših članov na področju varne, brezskrbne in trajnostne mobilnosti ter soustvarjamo slovenski avto-moto šport.

POSLANSTVO

S povezovanjem različnih deležnikov zagotavljamo celovite rešitve na področju mobilnosti.

Na svoji poti uporabnika postavljamo v središče, zato nam zaupajo vse generacije.

S skrbnostjo navdušujemo in širimo člansko skupnost, ki je izvor naše tradicije in navdih naše prihodnosti.

S ponosom razvijamo slovenski avto-moto šport.

VREDNOTE

ZAUPANJE
Z negovanjem pristnih odnosov in uresničevanjem poslanstva krepimo zaupanje vseh deležnikov.

POVEZOVANJE
S povezovanjem in iskanjem sinergij prispevamo k razvoju mobilnosti in avto-moto športa.

ZNANJE
Vseskozi se razvijamo in z novimi znanji zagotavljamo učinkovite rešitve.

SKRBNOST
S trajnostno naravnanostjo smo odgovorni do okolja in solidarni do sočloveka. #AMZSkrbni

 

Ključne besede


Anton BreznikSkupščina AMZSstrategija