Preminul je Matjaž Gaberšek, nekdanji generalni sekretar Avto-moto zveze Slovenije

Novice

Žalujemo za Matjažem Gaberškom, dolgoletnim sekretarjem za avto-moto šport in nato tudi generalnim sekretarjem Avto-moto zveze Slovenije, ki se je poslovil po težki bolezni v 73. letu starosti.


Matjaž Gaberšek se je Avto-moto zvezi Slovenije pridružil v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja kot strokovni sodelavec za avto-moto šport, njegovo delo pa je bilo zelo raznovrstno: v Sloveniji je skrbel za izvedbo republiških tekmovanj, ki so bila takrat odskočna deska za nastope v državnih tekmovanjih takratne skupne države. Bdel je nad vključenostjo slovenskih avto-moto športnikov kot organizatorjev in športnih funkcionarjev v državnih in tudi mednarodnih tekmovanjih. Ker so številna mednarodna avto-moto športna tekmovanja potekala v Sloveniji, je tvorno sodeloval pri njihovi pripravi in izvedbi.

Ob osamosvojitvi Slovenije je Avto-moto zveza Slovenija postala nacionalna zveza za avto-moto šport, Matjaž Gaberšek pa je imel pomembno vlogo pri njenem vključevanju v mednarodne organizacije, še zlasti v športni del mednarodne avtomobilistične zveze FIA in mednarodne motociklistične zveze FIM.

Leta 2000 je bil imenovan za generalnega sekretarja Avto-moto zveze Slovenije, s čimer je postal odgovoren za vsa področja njenega delovanja: ob avto-moto športu tudi za področje članstva, sodelovanje z avto-moto društvi, izobraževanje voznikov in prometno preventivo. Prizadeval si je za razvoj Avto-moto zveze Slovenije na vseh teh področjih. Kot član nadzornega sveta je usmerjal tudi delovanje delniške družbe AMZS, ki je izvajala različne storitve. Po dveh petletnih mandatih se je leta 2010 upokojil in tako imel več časa za svojo družino, pa tudi za sprostitev.

Matjaž Gaberšek je v treh desetletjih svojega dela v Avto-moto zvezi Slovenije pomembno sooblikoval njeno delovanje in razvoj: najprej na področju avto-moto športa, pozneje na vseh področjih dela Avto-moto zveze Slovenije in s tem pripomogel, da Avto-moto zveza Slovenije tudi v svojem drugem stoletju uspešno deluje.

Priložnost za slovo od Matjaža Gaberška bo v torek, 9. februarja 2021, od 7. do 15. ure v vežici sv. Andreja na ljubljanskih Žalah.