Pobuda AMZS in ZPS glede slovenščine pri digitalizaciji upravljanja vozil in drugih izdelkov

Novice

Ob skorajšnjem glasovanju o Resoluciji o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021-2025 (ReNPJP21–25) opozorila o perečem problemu, povezanem z digitalizacijo upravljanja vse več izdelkov, tudi vozil, pri katerih potrošnik pogosto nima možnosti izbire slovenskega jezika.


Avto-moto zveza Slovenije je že večkrat izpostavila, da digitalizacija vozil predstavlja vse večji izziv za prometno varnost, saj lahko odvrača voznikovo pozornost od dogajanja v prometu. Sodobni avtomobili in druga vozila namreč postajajo vse bolj digitalni, voznik pa jih mora, če želi voziti varno, znati upravljati – jim ukazovati, jih nadzirati, spremljati njihovo delovanje in razumeti njihova sporočila. A vsi avtomobili, ki se prodajajo na slovenskem trgu, z vozniki ne komunicirajo v slovenščini, zato je Avto-moto zveza Slovenije že v preteklosti pozvala pristojne državne institucije in avtomobilske izdelovalce, da morajo imeti vsi novi avtomobili, ki so naprodaj v Sloveniji, možnost izbire slovenskega jezika za multimedijske sisteme in za varnostna obvestila. Poleg prometne varnosti je ta zahteva utemeljena tudi z vidika, da Slovenija ne bi smela dovoljevati, da avtomobilski koncerni slovenske voznike postavljajo na stranski tir razvoja prometne varnosti. 

#amzsRaziskava: 
91 odstotkov vprašanih meni, da bi avtomobili, ki so naprodaj v Sloveniji, morali imeti v slovenščino prevedene izbirnike in obvestila oziroma sporočila.

Ob skorajšnjem glasovanju o Resoluciji o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021-2025 (ReNPJP21–25) v Državnem zboru je tako Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) skupaj z Zvezo potrošnikov Slovenije (ZPS) prirpavila pobudo, s katero želi odločevalce spomniti in opozoriti na pereč problem, povezan z digitalizacijo upravljanja vse več izdelkov, pri katerih potrošnik pogosto nima možnosti izbire slovenskega jezika.

Namesto upravljalnih gumbov s simboli ali kratkimi, razumljivimi (enkratnimi) opisi, imajo sodobni izdelki bolj ali manj velike na dotik občutljive zaslone z nenehno spreminjajočo se vsebino, ki je odvisna od položaja v izbirnikih (menijih). Pri izdelkih, ki ne omogočajo upravljanja v slovenskem jeziku, se potrošniki, ki niso vešči tujih jezikov, pogosto znajdejo pred dilemo, katera izbira oziroma nastavitev je prava. To lahko privede tudi do nevarnih situacij in tveganja, da bo njihova izbira napačna.

Čeprav morajo biti skladno z zakonodajo določenim izdelkom priložena navodila za uporabo v slovenščini, predvsem pri tehnološko naprednejših izdelkih ta navodila ne morejo enakovredno nadomestiti uporabniškega vmesnika v slovenščini. Poleg tega je sledenje tiskanim navodilom v praksi pogosto nepraktično, ob morebitni posodobitvi uporabniškega vmesnika pa tiskana navodila postanejo zastarela.

Posebej izpostavljamo vsa sistemska sporočila v vozilih, ki so posredno ali neposredno povezana z delovanjem vozila in njegovih varnostnih sistemov. Ta sporočila se izpisujejo na osrednjem zaslonu infozabavnega vmesnika komunikacijskega sistema v vozilu, v prilagodljivih digitalnih merilnikih in tudi na določenih projekcijskih zaslonih na vetrobranskem steklu. Ker mora biti voznik med vožnjo osredotočen na upravljanje vozila in dogajanje v prometu, je nesprejemljivo, da ni prepričan, ali je njegova izbira prava samo zato, ker uporabniški vmesnik ni preveden tudi v slovenščino.

V vozilu je še toliko bolj pomembno, da voznik nemudoma razume in dojame povratno informacijo, še zlasti sporočila o napakah v sistemu. Vsak dodaten trenutek pozornosti, ki ga vozniku med vožnjo vzame ukvarjanje z uporabniškim vmesnikom zaradi nerazumevanja ali težjega razumevanja tujega jezika, povečuje možnost nesreče in vpliva na varnost vožnje.

Enako velja za govorne ukaze, ki bi morali biti s strani sistemov vozil prepoznani tudi v slovenščini. S tem bi se močno povečala varnost vožnje, saj bi potrošniki namesto z gledanjem in tipkanjem po zaslonih številne pomembne funkcije lahko uporabljali z govornimi ukazi.

ZPS in AMZS vas zato v imenu slovenskih potrošnikov pozivata, da med glasovanjem o novi Resoluciji o nacionalnem programu za jezikovno politiko v besedilo vnesete tudi zahtevo, da morajo imeti vse naprave z digitalnim upravljanjem, ki so naprodaj v Sloveniji, uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku, še zlasti pa informacije, povezane s težavami pri delovanju naprave.

Glede na to, da Resolucija zajema obdobje do leta 2025, ko lahko pričakujemo še večji razmah umetne inteligence in sistemov za prepoznavo govora skupaj z zvočno podanimi informacijami, bi morali v besedilo vključiti tudi zahtevo, da so tako upravljane naprave opremljene s slovensko govorno sintezo. Le na ta način bodo slovenski potrošniki sodobne naprave lahko uporabljali enakovredno, z vsemi funkcijami in funkcionalnostmi, ki jih ponujajo, hkrati pa bodo v svojem jeziku dobili povratno informacijo oziroma bodo ustrezno opozorjeni v primeru, ko naprava z zvočno informacijo obvesti o težavah pri delovanju.

Verjamemo, da si tudi sami želite, da pri uporabi različnih naprav, še zlasti pa med vožnjo z avtomobilom ali drugimi prevoznimi sredstvi, nimate težav z razumevanjem sporočil, ki se prikazujejo na zaslonu, ali pa jih naprava posreduje zvočno. Zato smo prepričani, da bo naš predlog našel svoj prostor v novi Resoluciji o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021-2025 in da bo slovenščina v številnih izdelkih, namenjenih potrošnikom, v tem času postala enakopraven in enakovreden jezik, slovenski potrošniki pa ne bodo več neupravičeno diskriminirani v primerjavi s potrošniki iz številnih drugih držav, kjer imajo na voljo izbiro in upravljanje z izdelki v svojem jeziku. 

 

Ključne besede


varnostdigitalizacijadigitalno komuniciranjeZPSpobuda

Vam je članek všeč?

Zaploskajte mu – kliknite in držite gumb. Dlje, ko boste ploskali, bolj vam je članek všeč. Z aplavzom nam sporočate, kateri članek izstopa. Hvala!

25

Priljubljenost članka

25

Shrani

Delite s prijatelji