Mohammed Ben Sulayem novi predsednika FIA

Novice

Nasledil je karizmatičnega Jeana Todta, ki je FIA vodil od leta 2009.


Generalna skupščina mednarodne avtomobilistične zveze FIA, ki združuje 245 klubov iz 146 držav, njena članica pa je tudi Avto-moto zveza Slovenije, je danes v Parizu izvolila novo vodstvo. Njen novi mož je s skoraj 62 odstotki glasov članic postal Mohammed Ben Sulayem, predsednik avto-moto športne organizacije Združenih arabskih emiratov. Šestdesetletni nekdanji rally voznik, ki je bil doslej podpredsednik FIA svetovnega sveta za motošport za Bližnji vzhod, je nasledil Francoza Jeana Todta, ki je bil predsednik FIA od leta 2009 in je organizacijo vodil tri mandate, kolikor je po statutu največ možno.

Mohammed Ben Sulayem, katerega ključni slogan v volilni kampanji je bil FIA za članice, in s katerim je premagal konkurenta iz Velike Britanije Grahama Stokerja, si želi v svojem mandatu (ta traja štiri leta) podvojiti število avto-moto športnikov po vsem svetu, povečati raznolikost in vključevanje ter biti najpomembnejši glasnik trajnostne mobilnosti. Po izvolitvi je povedal:

Zelo sem počaščen, da sem bil ob zaključku letne generalne skupščine izvoljen za predsednika FIA. Rad bi se zahvalil vsem članicam za podporo in izkazano zaupanje. Ob tem izražam neizmerno hvaležnost FIA in njenih članic Jeanu Todtu za vse, kar je bilo doseženega v zadnjih 12 letih. Zavedam se, da so pred nami in pred organizacijo FIA veliki izzivi. A obljubim vam, da ima moja ekipa veliko izkušenj, idej in prave veščine, da se z njimi uspešno sooči.

Letne generalne skupščine so se udeležili tudi predstavniki Avto-moto zveze Slovenije. Predsednik Andrej Brglez je po izvolitvi Mohammeda Ben Sulayema povedal: »Novi predsednik prevzema našo krovno organizacijo v zelo dobrem stanju, ki se je v obdobju vodenja Jeana Toda razširila na vseh ključnih področjih, ki sodijo pod njeno okrilje, njene članice pa skupaj zastopamo več kot 80 milijonov udeležencev v prometu. Kako pomembna je ta organizacija v svetovnem merilu med drugim ponazarja podatek, da so se, kljub vsem potovalnim omejitvam zaradi epidemije covida-19, volilne skupščine udeležili predsedniki klubov iz več kot stotih držav. Druščina je barvita kot v Organizaciji združenih narodov, saj so tu predstavnik s kar petih kontinentov sveta.« 

FIA dobila predsednika, ki ga potrebuje

In kaj pomeni izvolitev novega predsednika za svetovni avto-moto šport in mobilnost ter s tem tudi za Slovenijo? Predsednik AMZS ocenjuje, da je razumljivo, da so lokalni problemi in interesi v posameznih državah pogosto zelo različni, a »hkrati je, po našem dvodnevnem intenzivnem druženju in izmenjavi številnih mnenj, problemov in dobrih praks, povsem jasno, da so ključna vprašanja glede trajnostne mobilnosti za vse in na vseh koncih sveta povsem enaka.« Brglez meni, da je to stičišče, na katerem se bo moral novi predsednik s svojo najožjo skupino sodelavcev še bolj angažirano lotiti vsebin, ki družijo vse članice FIA. Poudarja, da teh ni malo, ob tem pa dodaja, da še nikoli v razvoju (avtomobilske) mobilnosti ni bilo bolj pomembno, da jih ves svet naslovi in rešuje skupaj.

»Tu, na tem mestu lokalno postane globalno. Trajnostna mobilnost, ki je tudi varna in dostopna za vse, je skupni imenovalec, na katerem se moramo potruditi čim prej definirati konkretne aktivnosti, ki bodo na različnih koncih sveta, ob upoštevanju lokalnih, razvojnih, geografskih in ekonomskih posebnosti, peljale lokalno in globalno mobilnosti k skupnemu cilju. 

Predsednik AMZS Andrej Brglez z novim predsednikom FIA Mohammedom Ben Sulayemom

Predsednik AMZS je po druženju z novim predsednikom FIA in številnimi drugimi predsedniki evropskih klubov in klubov iz drugih regij povsem prepričan, da je »FIA dobila predsednika, ki je zelo povezovalen, strpen in hkrati energičen, kar je natanko to, kar v krovni organizaciji potrebujemo, da bi lahko, kar se da hitro, kristalizirali najbolj potrebne in učinkovite aktivnosti na svetovni, regionalni in lokalni ravni ter da v obdobju prehoda k drugačnim oblikam mobilnosti najdemo najbolj učinkovita orodja, s katerimi bomo lahko svojim članom svetovali in jim zagotavljali vso pomoč, ki jo na svojih poteh potrebujejo, hkrati pa tudi najrazličnejše ugodnosti, zaradi katerih bo članstvo v naših klubih še bolj privlačno. Na drugi strani mora FIA, kot najmočnejša svetovna avtomobilistična sila, predstavljati močnega, kooperativnega, a do svojih zavez in ciljev odgovornega partnerja, ki bo v pogajanjih z EU in drugimi politikami ter združenji avtomobilističnih proizvajalcev in drugih pomembnih in velikih deležnikov v mobilnosti kar najbolj učinkovito zagovarjala naše skupne interese za doseganje bolj varne in trajnostne mobilnosti za vse.«  

Predstavniki Avto-moto zveze Slovenije so v tednu FIA konference sodelovali še na izredni generalni skupščini FIA Regija I, na upravnem odboru FIA Regija I, na skupščini organizacije AIT/FIA, FIA Fundacije, sestankih za mednarodne dokumente ter na srečanju COFO klubov iz vzhodnoevropske regije.

Ključne besede


FIAJean Todtpredsednik AMZSAndrej BrglezMohammed Ben Sulayem