Višja zavarovalna kritja v primeru okužbe s covidom-19 v tujini tudi v 2022

Novice

Razširitev zavarovalnega kritja pri turističnih zavarovanjih na oz. za prekinitev potovanja ter kasnejšo vrnitev z njega, tudi v povezavi s karanteno zaradi suma okužbe s SARS-CoV-2, s 1. januarjem 2022 velja za nedoločen čas.


AMZS članstvo Premium poleg pomoči na cesti v Sloveniji in tujini, popustov pri storitvah v AMZS ter ugodnosti pri partnerjih vključuje tudi zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini. Prav tako članstvo Po meri, če pri slednjem član izbere tudi zdravstveno in turistično zavarovanje.

Letos smo pri obstoječih zavarovanjih potovanj v tujino, ki so del članske kategorije Premium ali Po meri z izbranim paketom zavarovanja, razširili kritje zavarovanja potovanj v tujino z veljavnostjo do 31. decembra 2021. S 1. januarjem 2022 pa bo bo razširitev podaljšana za nedoločen čas.

Za zavarovalne primere, nastale po 31. decembru 2021, bo tako veljala nova klavzula za razširitev zavarovalnega kritja, veljala pa bo za vse zavarovance, ki imajo tudi že sklenjeno zavarovanje potovanj v tujino z namenom kritja na turističnih potovanjih.

Omenjena sprememba velja tudi za AMZS Članstvo Premium.

Prednosti razširitve zavarovalnega kritja, opredeljenega v 7. členu Splošnih pogojev za zavarovanje potovanj v tujino PGtur/19-7:

  • kriti so stroški prekinitve potovanja ali podaljšanega bivanja, ki zavarovancu nastanejo, ker mu je bila v tujini odrejena karantena, ker je bil v tujini v stiku z nekom, ki je zbolel za boleznijo covid-19, sam pa je zdrav;
  • v primeru sklenjenega družinskega zavarovanja so kriti stroški prekinitve potovanja ali podaljšanega bivanja tudi družinskim članom, ki so z zavarovancem, ki zboli, se poškoduje ali mora biti v karanteni, skupaj na potovanju, do višine zavarovalne vsote, ki je zanj dogovorjena,
  • stroški podaljšanega bivanja so kriti do največ do 14 dni,
  • zavarovalno kritje prekinitve potovanja ali kasnejše vrnitve z njega je brezplačno dodano še v paketu A v višini do 500 € ter v paketu B v višini do 1.000 €, v paketu C pa velja obstoječe kritje v višini do 2.500 €.

Pogoj za zavarovalno kritje je veljavno članstvo Premium ali Po meri z zavarovanjem v času nastanka škodnega dogodka.

#amzsClanstvo Premium
AMZS članstvo velja vse leto, zato ni treba sklepati zavarovanj pred vsako potjo v tujino. V primeru družinskega članstva so vključeni vsi družinski člani, ki lahko koristijo prednosti članstva, četudi ne potujejo skupaj.

Zavarovanje potovanj v tujini, skladno s splošnimi pogoji, krije škodne dogodke, ki so posledica epidemije in pandemije, kar pomeni:

    • zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco krije stroške nujnega zdravljenja v tujini in stroške prevoza zavarovanca v domovino, tudi če zavarovanec v tujini zboli zaradi okužbe s koronavirusom – niso pa kriti stroški testiranja, razen, če bi bilo to v sklopu zdravljenja, ko bi zavarovanec dejansko zbolel in potreboval zdravniško oskrbo,
    • zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini krije stroške obiska zavarovanca v tujini (stroške bivanja bližnjega oz. svojca in prevozne stroške) tudi, če zavarovanec v tujini zboli zaradi koronavirusa in je hospitaliziran,
    • zavarovanje prekinitve potovanja ali kasnejše vrnitve z njega (paket C) krije stroške zaradi predčasnega povratka s potovanja ali podaljšanega bivanja, tudi če zavarovanec v tujini zboli zaradi koronavirusa – to kritje se razširja s 1. januarjem 2021

Ključne besede


zavarovanjeturistično in zdravstveno zavarovanje v tujinipotovanja v tujinoAMZS članstvo Premium