Poziv Evropski komisiji: O podatkih, ki jih zbira avto, mora odločati njegov uporabnik

Novice

Evropska komisija naj bi 23. februarja 2022 odločala o predlogu akta o podatkih (Data Act), ki naj bi olajšal dostop do podatkov in njihovo uporabo. FIA in avtomobilski klubi ob tem opozarjajo, da trenutni zakonodajni predlog Evropske komisije ni ustrezen.


Mednarodna avtomobilistična zveza FIA in avtomobilski klubi, med njimi tudi Avto-moto zveza Slovenije, s kampanjo Moj avto – moji podatki ponovno izpostavljajo pomen varstva osebnih podatkov, ki jih sodobni avtomobili brez vednosti in soglasja lastnika oziroma voznika zbirajo in posredujejo izdelovalcem. Evropska komisija naj bi 23. februarja 2022 odločala o predlogu akta o podatkih (Data Act), ki naj bi olajšal dostop do podatkov in njihovo uporabo. FIA in avtomobilski klubi ob tem opozarjajo, da trenutni zakonodajni predlog Evropske komisije ni ustrezen. Za podatke, ki jih beležijo, zbirajo in posredujejo ter jih še bodo ustvarjala vse bolj napredna vozila, je treba sprejeti natančnejše predpise in s tem omogočiti, da bo o svojih podatkih odločal potrošnik, torej lastnik ali zgolj uporabnik avtomobila. To ne bo le minimalna podlaga za ohranjanje zasebnosti v mobilnosti, temveč tudi osnova za oblikovanja konkurenčnega in inovativnega okolja servisne in storitvene dejavnosti, ki bo v prihodnosti še bolj kot danes slonela na mobilnostnih podatkovnih bazah.

Sodobni avtomobili so s pomočjo tehnologije varnejši, učinkovitejši in okolju bolj prijazni, pri čemer v elektronskem spominu svojih računalniških sistemov zbirajo podatke iz vedno številčnejših naprednih asistenčnih sistemov, vgrajenih v vozilo. Vsi, ki jim je na tak ali drugačen način omogočen dostop do podatkov, kot so podatki o hitrostih in lokacijah vožnje, podatki o vzdrževanju vozil (prevoženi kilometri, raven olja, …) in vozniških navadah (vzorci hitrosti, prevožene razdalje, …), ter celo do osebnih podatkov uporabnikov (ime, kontakti, finančni podatki, …), lahko posegajo v polje voznikove zasebnosti. Po raziskavi mednarodne avtomobilistične zveze FIA kar 91 odstotkov potrošnikov v Evropi meni, da so oni lastniki podatkov, ki jih beležijo njihova vozila, hkrati pa jih 85 odstotkov priznava, da nad temi podatki nimajo nadzora.

FIA in avtomobilski klubi s pobudo Moj avto – moji podatki že vrsto let izpostavljajo, da razen strokovnjakov v avtomobilski industriji dejansko le redki poznajo odgovore na vprašanja, katere vse podatke avtomobili zbirajo, kam jih pošiljajo, kdo do njih dostopa in kaj ta z njimi počne. Hkrati lahko nepoznavanje in nerazumevanje podatkov, ki jih beležijo tehnološko napredna vozila, in njihova morebitna zloraba ogrožajo načela kibernetske varnosti in varstva potrošnikov, določenih s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Vozniki in uporabniki avtomobilov imajo zato pravico vedeti, kaj vse beležijo avtomobili, voznik, torej lastnik podatkov, pa naj bi odločal o tem, katere (če sploh katere) podatke bo delil in komu jih bo zaupal.

»Naša študija znova potrjuje, da vozniki v Evropi niso dovolj opolnomočeni, ko gre za podatke, ki nastajajo med vožnjo in jih vozila beležijo,« izpostavlja Laurianne Krid, generalna direktorica FIA Regija I.

Menimo, da potrebujemo ustrezen pravni okvir, ki bo omogočal pravičen dostop do podatkov na podlagi ozaveščene privolitve potrošnikov. Od Evropske komisije zahtevamo, naj čim prej dopolni zakonodajo, ki ureja področje dostopa do podatkov, ki jih beležijo, zbirajo in posredujejo ter jih še bodo ustvarjala vse bolj napredna vozila. Vse več je namreč znakov, da lastniški modeli, ki jih predlagajo izdelovalci avtomobilov, ne bodo prinesli inovacij, ki jih Evropejci potrebujemo. 

Akt o podatkih, ki naj bi ga 23. februarja 2022 sprejela Evropska komisija, ne zadostuje

Poziv generalne direktorice FIA Regija I se nanaša na predlog akta o podatkih (Data Act), o katerem naj bi Evropska komisija odločala 23. februarja 2022 in ki naj bi olajšal dostop do podatkov in njihovo uporabo. FIA namreč ocenjuje, da trenutni zakonodajni predlog Evropske komisije ne zadostuje. Za podatke, ki jih in jih še bodo ustvarjala tehnološko vse bolj napredna vozila, je treba sprejeti natančnejše predpise in s tem omogočiti, da bo o svojih podatkih odločal potrošnik, ob tem pa zagotavljati konkurenčnost in inovativnost. Onemogočanje dostopa do podatkov, za katerega si prizadevajo avtomobilski izdelovalci, bi lahko za neodvisne ponudnike storitev in potrošnike pomenilo škodo v višini 65 milijard evrov letno do leta 2030.

FIA se zaveda pomena rabe v vozilu zbranih podatkov za kakovostno vzdrževanje avtomobila, učinkovitosti (porabe) goriva in celo varnosti voznikov, pri čemer pa opozarja na sedaj pomanjkljivo zakonodajno ureditev tega področja, saj dopušča prevelika tveganja za zlorabo podatkov. Potrošniki morajo biti bolje seznanjeni o svojih pravicah do zasebnosti, zlasti glede obdelave podatkov ali celo nadaljnje prodaje podatkov za monetizacijo v digitalnem oglaševanju. Vse to namreč lahko vpliva na zasebno in poklicno življenje potrošnikov, ne da bi se tega sploh zavedali. 

FIA ima rešitev: platforma S-OTP omogoča izbiro, konkurenčnost in svobodno podjetništvo na varen in tehnološko nevtralen način

Ustrezna rešitev, meni FIA, je že na voljo, in sicer platforma S-OTP (Secure On-board Telematics Platform). Ta potrošnikom omogoča izbiro, zagotavlja konkurenčnost in svobodno podjetništvo na varen in tehnološko nevtralen način. Koncept S-OTP je v skladu z ambicioznimi cilji evropskih institucij za spodbujanje inovacij in z namenom, da jih zakonsko uredi v skladu z načeli modernega gospodarstvo. Poleg tega bi S-OTP zagotovil najsodobnejšo kibernetsko varnost in pravično porazdelitev odgovornosti. FIA zato poziva Evropsko komisijo, naj prepozna S-OTP kot idealno platformo v korist potrošnikov in celotne družbe. 

Podatki so last tistega, ki jih je ustvaril

Da je avto naslednji v vrsti tehnoloških izdelkov, ki določene podatke o svojih uporabnikih posredujejo v obdelavo in prodajo zainteresiranim kupcem, s čimer se je pridružil računalniku, pametnemu telefonu, pametni uri, pametni hiši …, pojasnjuje tudi predsednik Avto-moto zveze Slovenije Andrej Brglez. »V AMZS in FIA se zelo dobro zavedamo tako pozitivnih kot negativnih plati zbiranja, obdelave in posredovanja množice podatkov, ki jih lahko avto že danes zbira in posreduje izdelovalcem. Ob tem pa je treba vedeti, da bodo jutrišnji avtomobili v tem pogledu postali še bolj zanimive podatkovne banke«, meni Brglez. Ocenjuje, da polje novih tehnologij posredovanja podatkov o vožnji brez dvoma odpira vrata za napredek na področju prometne varnosti, povečanja pretočnosti in zmanjšanja izpustov, a da na drugi strani ne smemo spregledati pasti, ki jih lahko tako zbiranje in posredovanje podatkov predstavlja za lastnika ali uporabnika avtomobila.

Ob izjemno pomembnem odločanju Evropske komisije o sistemskem urejanju področja dostopa in posredovanja podatkov FIA in z njo AMZS ter drugi evropski avtomobilski klubi na nacionalne in evropske politike ter na strokovno in splošno javnosti naslavljamo zelo jasno sporočilo: podatki, ki jih zbira avto, so last lastnika vozila ali njegovega uporabnika, ki mora biti seznanjen s tem, katere podatke avto zbira, komu jih posreduje in za kakšen namen. Na ta način se bo voznik ali uporabnik vozila sam odločil, ali, s kom in pod kakšnimi pogoji soglaša z delitvijo podatkov, ki so, tako smo prepričani v FIA in AMZS, last tistega, ki jih je ustvaril.

Predsednik AMZS dodaja, da je pravičen dostop do podatkov v vozilih zelo pomemben tudi zaradi zagotavljanja ene ključnih servisnih storitev avtomobilskih klubov – pomoči na cesti, pa tudi drugih servisnih dejavnosti neodvisnih ponudnikov.

Naši člani in tudi drugi vozniki se na našo hitro in učinkovito pomoč na cesti zanašajo že več kot 60 let. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da bomo lahko AMZS in naši partnerski avtomobilski klubi, ki našim članom zagotavljajo pomoč na cesti v tujini, to svoje pomembno poslanstvo opravljali tudi v prihodnje. 

 

Ključne besede


FIALaurianne KridzakonodajapodatkiAndrej BrglezMoj avto - moji podatkiEvropska komisija