Moj avto, moji podatki

Številni, vse bolj digitalni avtomobili, brez voznikove vednosti in soglasja zbirajo in posredujejo podatke. Ti so zaklad, ki ga skuša avtomobilska industrija spremeniti v dobiček. Evropski avtomobilski klubi, med njimi tudi AMZS, si zato prizadevajo, da bi s podatki, ki jih zbirajo sodobni avtomobili, razpolagali vozniki oziroma lastniki avtomobilov in sami odločali, komu jih bodo zaupali oziroma posredovali v nadaljnjo obdelavo.

Na podlagi raziskav želi FIA oblikovalce politik in zakonodajalce spodbuditi k ozaveščanju javnosti glede zbiranja in posredovanja podatkov v avtomobilih, hkrati pa jih poziva k varovanju osebnih podatkov in upoštevanju načela o pravičnem trgu glede servisnih storitev, vezanih na povezane avtomobile.

Avtomobilski klubi, med njimi tudi AMZS, zagovarjajo zaščito podatkov, prosto izbiro in pravično konkurenco. Zavzemajo se za to, da bi se vozniki oziroma lastniki avtomobilov sami odločili, če želijo deliti podatke, ki jih zbirajo njihovi avtomobili, pa tudi s kom jih želijo deliti. Avtomobilski klubi od izdelovalcev zahtevajo, da javno objavijo seznam vseh podatkov, ki jih zbirajo in beležijo njihovi avtomobili. Ti seznami morajo biti za lastnike avtomobilov javno dostopni.

Avtomobilski klubi zahtevajo tudi, da do teh podatkov ob lastnikih lahko dostopajo tudi neodvisni serviserji in avtomobilski klubi, če jim to dovoli lastnik. Avtomobilski izdelovalci morajo te podatke tudi ustrezno zaščititi in onemogočiti dostop tistim, ki za to nimajo dovoljenja.

Avtomobilska digitalna transformacija je zaradi modelov dostopa do podatkov, kot so jih razvili izdelovalci, ogrožena. S tem sistemom bo ne glede na želje potrošnika dostop do podatkov o avtomobilih zamuden, nepopoln in drag. Po naših raziskavah bodo imeli vozniki in neodvisni ponudniki servisnih storitev zaradi teh digitalnih ovir do leta 2030 kar 65 milijard evrov stroškov letno. Na slabšem bo celotna družba:  potrošniki bodo imeli manj izbire, manj bo konkurence in manj bo inovacij za varnejše, čistejše in učinkovitejše avtomobile. To vprašanje je treba urediti z novo zakonodajo, ki bo potrošnikom zagotovila izbiro, varstvo podatkov in kibernetsko varnost. Lastnik avtomobila mora (p)ostati lastnik podatkov iz avtomobila. 

Povezane vsebine

Moj avto, moji podatki

Zbiranje in posredovanje podatkov v avtomobilih

Avtomobilski podatkovni zaklad: boj za milijarde

Rezultati raziskave Moj avto, moji podatki v Sloveniji

Oglasna sporočila