Sprejete spremembe in dopolnitve temeljnih aktov na področju avto-moto športa

Novice

3. seja Upravnega odbora AMZS je zaradi epidemioloških razmer potekala korespondenčno.


Upravni odbor AMZS je na svoji 3. seji, ki je zaradi epidemioloških razmer potekala korespondenčno, sprejel spremembe in dopolnitve temeljnih aktov na področju avto-moto športa, ki jih je predhodno potrdil Strokovni svet za avto-moto šport ter pregledala in dopolnila Komisija za statutarno pravna vprašanja. Upravni odbor je sprejel:

  • spremembe in dopolnitve Pravilnika AMZS Šport in Športnega pravilnika AMZS,
  • Pravilnik AMZS Šport o disciplinskem postopku,
  • Cenik AMZS Šport 2022. 

Ključne besede


Upravni odbor AMZSavto-moto šport