Primerjava cen goriv kaže na (pre)majhno konkurenčnost med ponudniki

Novice

AMZS v zvezi z dogajanjem na trgu pogonskih goriv izraža zaskrbljenost, saj ocenjuje, da ta ne deluje na način, ki bi potrošnikom zagotavljal vsaj minimalno možnost izbire. Od države pričakuje, da bo pripravila model določanja cen pogonskih goriv, ki trgovcem ne bo dopuščal izkoriščanja specifične tržne situacije, od trgovcev pa boljše obveščanje potrošnikov o cenah goriv na posameznem bencinskem servisu.


Avto-moto zveza Slovenije je glede na specifično situacijo slovenskega trga z naftnimi derivati ob popolni sprostitvi cen septembra 2020 napovedala podrobno spremljanje dogajanja na trgu pogonskih goriv. Nedavne podražitve, po tem ko je vlada zaradi geopolitične situacije in dogajanja na mednarodnem in domačem trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen začasno regulirala cene, kažejo, da potrošniki skorajda nimajo izbire oziroma se, četudi se je pojavilo nekaj diskontnih ponudnikov, konkurenca kvečjemu zmanjšuje. O tem na eni strani priča prodaja OMV-jevih servisov MOL-u, na drugi strani pa doslej (še) ni ob deregulaciji napovedanega vstopa novih večjih trgovcev z gorivom. Na ne- ali pa vsaj premajhno konkurenčnost kaže tudi primerjava cen – med obstoječimi ponudniki in tudi na bencinskih servisih istega ponudnika (izjema so servisi na avtocestah in hitrih cestah) se cene zgolj minimalno razlikujejo.

Predsednik Avto-moto zveze Slovenije Andrej Brglez ob tem izpostavlja:

AMZS se vsekakor zavzema za načela delovanja prostega trga, ki praviloma res prinaša prednosti za potrošnike, vendar le ob pogoju, da prosti trg pravilno deluje. Glede na obstoječe razmere na slovenskem trgu z naftnimi derivati pa AMZS ponovno izraža zaskrbljenost, da ta ne deluje na način, ki bi potrošnikom zagotavljal konkurenčnost ponudbe oziroma cen, zato od države pričakuje, da bo ustrezno ukrepala in zaščitila tako interese potrošnikov kot nenazadnje gospodarstva.

AMZS je sicer že leta 2016, ko je vlada sprostila cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestnem križu in hitrih cestah izpostavil, da se bodo cene teh goriv ob avtocestnem križu in hitrih cestah zvišale oziroma da se ne bodo znižale – že pred deregulacijo leta 2016 so imeli namreč naftni trgovci možnost prodajati goriva po nižjih cenah od določenih, pa tega niso počeli. Praksa je pričakovanja potrdila: cene goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah so bile, sicer minimalno, a vseeno višje kot na drugih bencinskih servisih. Podobna situacija je bila tudi po tem, ko je vlada septembra 2020 sprostila cene še na drugih bencinskih servisih.

AMZS predvolilna anketa: 8 od 10 strank meni, da bi morala država cene goriv regulirati

Avto-moto zveza Slovenije je pred letošnjimi državnozborskimi volitvami političnim strankam, ki so se potegovale za glasove volivk in volivcev, poslala vprašanja, s katerimi je želela pridobiti njihova stališča, kako reševati izzive na področju prometa in (trajnostne) mobilnosti. Eno od vprašanj je bilo tudi v povezavi s trgom pogonskih goriv, in sicer: Ali menite, da bi, glede na specifičnost slovenskega trga, cene pogonskih goriv morale biti ponovno regulirane? Osem od desetih strank, ki so odgovorile na vprašalnik, meni, da bi morale biti cene ponovno regulirane.

Glede na volilne izide v AMZS pričakujemo, da bo država – tudi na podlagi dosedanjih izkušenj prostega trga – pripravila model določanja cen pogonskih goriv, ki ne bo dopuščal izkoriščanja specifične tržne situacije,

poudarja Brglez. AMZS za boljše obveščanje potrošnikov

AMZS bi si želel, da bi bili njegovi člani in drugi potrošniki bolje obveščeni o cenah goriv na posameznem bencinskem servisu. Res je, da to lahko preverijo prek spleta in v brezplačni AMZS mobilni aplikaciji, vseeno pa od trgovcev z naftnimi derivati pričakuje, da na zunanjih zaslonih vseh bencinskih servisov objavijo cenik. Sedaj se dogaja, da potrošniki za ceno goriva marsikdaj izvedo šele, ko dvignejo ročko za točenje goriva. AMZS še zaznava, da je na nekaterih bencinskih servisih (pre)slabo označeno različno dizelsko gorivo. Posledično kupec nevede toči t. i. premium dizelsko gorivo, ki je precej dražje od »navadnega« dizelskega goriva. Pri bencinu je razlika med 95- in 100-oktansko različico jasna, saj je ročka zelene oziroma modre barve. 

Preverite cene goriv v evropskih državah

Ključne besede


AMZS mobilna aplikacijagorivocene gorivAndrej Brgleztrg