Skupščina AMZS bo 12. junija 2023

Novice

11. redna seja Upravnega odbora AMZS


Upravni odbor AMZS se je 29. maja 2023 sestal na 11. redni seji:

  • seznanil se je z realizacijo sklepov od prejšnje seje Upravnega odbora AMZS;
  • sprejel revidirano poročilo o poslovanju AMZS za leto 2022 in poročilo o poslovanju za obdobje I-III/2023 
  • seznanil se je s predlogom prečiščenega besedila Statuta AMZS.
  • sklical sejo Skupščine AMZS, ki bo 12. junija 2023.

Razdelitev sredstev društvom na podlagi Razpisa za društva

O razdelitvi sredstev društvom, ki so se prijavila na letošnji razpis za društva za izvajanje aktivnosti na področjih članstvo, varna mobilnost ter motošport in karting, je Upravni odbor odločal na 10. (korespondenčni) seji  v času od 11. do vključno 14. april 2023 do 12. ure. Generalni sekretar je na podlagi četrtega odstavka 16. člena Poslovnika o delu upravnega odbora AMZS in njegovih delovnih teles ugotovil, da je Upravni odbor sprejel naslednji sklep: Upravni odbor je potrdil razdelitev sredstev na podlagi Razpisa za društva 2023.

Ključne besede


Skupščina AMZSUpravni odbor AMZS

Vam je članek všeč?

Zaploskajte mu – kliknite in držite gumb. Dlje, ko boste ploskali, bolj vam je članek všeč. Z aplavzom nam sporočate, kateri članek izstopa. Hvala!

Priljubljenost članka

Shrani

Delite s prijatelji