Skupščina AMZS sprejela pravne podlage za statusno preoblikovanje gospodarske družbe AMZS d.d.

Novice

Skupščina AMZS je včeraj poleg Letnega načrta Avto-moto zveze Slovenije za leto 2024 in drugih sklepov, povezanih z njenim delovanjem, sprejela tudi pravne podlage za statusno preoblikovanje gospodarske družbe AMZS d.d. v d.o.o. Predsednik Andrej Brglez je zaradi nestrinjanja z izglasovanimi sklepi glede nadaljnjega načina nadzora in upravljanja novo oblikovanega AMZS d.o.o. podal odstopno izjavo. Pristojnosti predsednika bo v skladu s Statutom AMZS do izvolitve novega predsednika opravljal podpredsednik Tomaž Andrejka.


Skupščina AMZS, kot najvišji organ upravljanja Avto-moto zveze Slovenije, je junija letos zadolžila Upravni odbor AMZS, naj do naslednje redne seje Skupščine pripravi vse podlage statusnega preoblikovanja gospodarske družbe AMZS, družbe za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d. (skrajšan naziv AMZS d.d.), v d.o.o. Avto-moto zveza Slovenije je namreč od 25. januarja 2018 edina lastnica AMZS d.d., delnice družbe pa ne kotirajo na borzi. 

Za pripravo podlag statusnega preoblikovanja je Upravni odbor AMZS imenoval delovno skupino. O njenem predlogu je Upravni odbor odločal na 15. redni seji 27. novembra 2023. Predlog je potrdil z večino glasov, včeraj, 11. decembra 2023, pa je o njem odločala Skupščina AMZS, ki se je je udeležilo 47 zakonitih zastopnikov polnopravnih članic Avto-moto zveze Slovenije. Skupščina AMZS je odločila, da se družba AMZS d.d. preoblikuje in preimenuje v AMZS, družbo za opravljanje storitev na področju mobilnosti d.o.o. (krajše AMZS d.o.o.). Delegati so potrdili tudi druge predloge, povezane s preoblikovanjem AMZS d.d. v AMZS d.o.o., in sicer predlagane spremembe Statuta AMZS in sprejeli Pravila o korporativnem upravljanju ter za člane Sveta za korporativno upravljanje AMZS d.o.o. (v nadaljevanju Svet) za obdobje do izteka mandata ostalih organov leta 2025 imenovala predsednika Avto-moto zveze Slovenije Andreja Brgleza, predsednika Strokovnega sveta za članstvo Rada Stojanovića (kot predstavnika uporabnikov), predsednika komisije za gospodarsko finančna vprašanja pri Avto-moto zvezi Slovenije Jako Kavčiča, ter generalnega sekretarja Jureta Kostanjška in Simona Jurkoviča, vodjo področja za kadrovske, splošne in pravne zadeve, oba kot predstavnika zaposlenih iz strokovnih služb Avto-moto zveze Slovenije, pri čemer posameznemu članu preneha njegov mandat v Svetu, če mu preneha funkcija ali zaposlitev, zaradi katere je bil izvoljen v Svet. Skupščina AMZS je sprejela tudi Akt o ustanovitvi družbe AMZS d.o.o. ter naložila predsedniku Avto-moto zveze Slovenije in ga pooblastila, da ga v tej vsebini podpiše v okviru izvedbe postopka statusnega preoblikovanja družbe AMZS d.d. v AMZS d.o.o., organom AMZS pa naložila, da nemudoma oziroma najkasneje v roku treh mesecev izvedejo vse postopke in sprejmejo vse odločitve in druge aktivnosti, ki so z vidika edinega delničarja družbe potrebne za izvedbo statusnega preoblikovanja gospodarske družbe AMZS d.d. v AMZS d.o.o.

Predsednik Avto-moto zveze Slovenije Andrej Brglez je zaradi nestrinjanja z izglasovanimi sklepi glede nadaljnjega načina nadzora in upravljanja novo oblikovanega AMZS d.o.o. na Skupščini AMZS 11. decembra 2023 podal odstopno izjavo z mesta predsednika Avto-moto zveze Slovenije.

Proces preoblikovanja AMZS d.d. v AMZS d.o.o. je potekal že nekaj let, odkar je Skupščina AMZS odločila, da je to bolj primerna statusna oblika za delovanje družbe. Preoblikovanje samo po sebi ni problematično, ne strinjam pa se z na tokratni Skupščini izglasovanim načinom upravljanja in nadzora d.o.o., ki odstopa od uveljavljenih praks upravljanja takih družb, kot je AMZS. Na Skupščini sprejeti način upravljanja se tudi ne sklada z mojo vizijo in programom ter dosedanjo vlogo predsednika Avto-moto zveze Slovenije, zato sem se odločil, da na to točko dnevnega reda Skupščine AMZS vežem svojo zaupnico. Svoj dvoletni mandat vodenja ene največjih slovenskih nevladnih organizacij z več kot 86 tisoč člani zaključujem vedoč, da smo s sodelavkami in sodelavci, tako v Avto-moto zvezi Slovenije kot AMZS d.d., delali dobro, o čemer pričajo mnogi dosežki in izvrstni poslovni rezultati. Svojo profesionalno pot bom še naprej, tako kot pred in v času mandata predsednika Avto-moto zveze Slovenije, nadaljeval na področju mobilnosti. Članom društev, ki so pred dvema letoma podprli mojo kandidaturo, se zahvaljujem za izkazano zaupanje, vsem sodelavkam in sodelavcem pa za strokovno, profesionalno in predano delo,

je po zaključku Skupščine AMZS povedal Brglez.

Zaradi prenehanja funkcije Andreju Brglezu bo, v skladu s 35. členom Statuta AMZS, do izvolitve novega predsednika Avto-moto zveze Slovenije naloge iz pristojnosti predsednika opravljal podpredsednik Avto-moto zveze Slovenije Tomaž Andrejka. O novem predsedniku AMZS bo odločala volilna skupščina, ki bo sklicana v roku treh mesecev.

Skupščina AMZS je poleg predstavljenih odločitev sprejela še Rebalans načrta Avto-moto zveze Slovenije za leto 2023, Načrt Avto-moto zveze Slovenije za leto 2024, razpis novega obdobja posojil članicam AMZS za obdobje 2024–2026 ter se seznanila s poslovanjem AMZS d.d. v letu 2022 in z aktualnim stanjem. Potrdila je tudi prejemnike odličij AMZS za leto 2024.
 

Ključne besede


Skupščina AMZSUpravni odbor AMZSAndrej Brglez