Pridobitev lastniškega avta za mlade še vedno pomemben življenjski korak

Novice

Devet tisoč mladih s šestih kontinentov je sodelovalo v prvi raziskavi mednarodne avtomobilistične zveze FIA na temo mladi in mobilnost, ki je pokazala, da je pridobitev vozniškega dovoljenja B kategorije zanje še vedno pomembna, ob tem pa si želijo trajnostne mobilnosti in boljšega javnega prevoza. Tudi v Sloveniji, po izkušnjah AMZS Šole vožnje in podatkih o opravljenih vozniških izpitih, ni zaznati upadanja interesa za pridobitev vozniškega dovoljenja B kategorije in vožnjo osebnega avtomobila.

Zanimiva je ugotovitev, da imajo mladi (še vedno) čustven odnos do lastništva avtomobila. Fotografija je izsek z AMZS izbora naj mladega voznika in voznice Slovenije, na katerem zmagovalec in zmagovalka za eno leto v uporabo dobita avto.
Zanimiva je ugotovitev, da imajo mladi (še vedno) čustven odnos do lastništva avtomobila. Fotografija je izsek z AMZS izbora naj mladega voznika in voznice Slovenije, na katerem zmagovalec in zmagovalka za eno leto v uporabo dobita avto.

Mednarodna avtomobilistična zveza FIA, katere članica je Avto-moto zveza Slovenije, je objavila rezultate prve mednarodne raziskave na temo mladi in mobilnost, v kateri je sodelovalo devet tisoč mladih, starih 16–25 let, iz Argentine, Avstralije, Indije, Kenije, Kitajske, Mehike, Nemčije, Španije in Združenih držav Amerike.

Izsledki raziskave (v angleščini) so na voljo tukaj

Najpomembnejše ugotovitve raziskave so: 

  • mladi imajo glede mobilnosti številna pričakovanja, najpomembnejša pa je zanje trajnost – želijo si varne, časovno, stroškovno in energijsko čim bolj učinkovite ter ekološko sprejemljive mobilnosti, pri čemer si 38 odstotkov sodelujočih želi, da bi bil promet na njihovih običajnih vsakodnevnih poteh varnejši, 28 odstotkov pa meni, da bi moral biti bolj trajnosten;  

  • za mlade je pridobitev vozniškega dovoljenja pomembna: 51 odstotkov ima vozniško dovoljenje B kategorije, 18 odstotkov ima vozniško dovoljenje za vožnjo motociklov, 33 odstotkov vprašanih, ki vozniškega dovoljenja še nimajo, ga namerava pridobiti v naslednjih petih letih, le sedem odstotkov anketiranih pa je odgovorilo, da vozniškega dovoljenja nima namena pridobiti; 

  • pridobitev lastniškega avtomobila je pomemben življenjski korak: s to trditvijo se strinja 56 odstotkov vprašanih, 54 odstotkov se strinja, da si z avtom "razširijo svoj dom", kar 40 odstotkov pa se jih strinja s trditvijo, da je avto nujnost;  

  • izboljšati bi bilo treba javni prevoz: 57 odstotkov mladih meni, da je to zelo ali izjemno pomembno, saj bi jim olajšalo opravljanje poti v njihovem lokalnem okolju, 51 odstotkov jih meni, da bi v primerjavi z lastništvom avtomobila raje imeli izboljšan dostop do javnega prometa, 48 odstotkov pa, da bi deljena sredstva mobilnosti, kot so kolesa in avtomobili, lahko služila temu namenu; 

  • mladi potrebujejo mobilnostne rešitve za dostop do dela in izobraževanja: 64 odstotkov meni, da so mobilnostne rešitve bistvenega pomena za dostop do dela, 62 odstotkov jih potrebuje za dostop do izobraževanja, 59 odstotkov za dostop do storitev, kot so zdravstvo in trgovine; 

  • mladi si želijo biti del spremembe: 45 odstotkov se jih želi aktivno vključevati v oblikovanje mobilnostnih rešitev v okolju, v katerem živijo, 54 odstotkov si jih želi biti del razvoja trajnostnih mobilnostnih rešitev.  

Generalni sekretar za mobilnost in turizem pri FIA Jacob Bangsgaard je ob objavi rezultatov raziskave, ki jo je FIA izvedla v sodelovanju z raziskovalno agencijo Kantar, dejal:

Z raziskavo Mladi in mobilnost smo dobili pomemben uvid, kako mladi razmišljajo in kakšen odnos imajo do mobilnosti. Izsledki bodo pomagali tako FIA kot njenim članicam, avtomobilskim klubom po vsem svetu, da bodo za nove generacije na področju mobilnosti lahko oblikovale bolj trajnostno in dostopno prihodnost.

Izkušnje AMZS Šole vožnje: "Zanimanje za opravljanje vozniškega izpita pri nas ne (u)pada, temveč celo narašča!" 

Mladi iz Slovenije v raziskavo sicer niso bili vključeni, so pa sodelovali njihovi vrstniki iz dveh evropskih držav, Nemčije in Španije, zato Avto-moto zveza Slovenije ocenjuje, da lahko mednarodni rezultati, ob upoštevanju posebnosti slovenske mobilnosti, nakazujejo smernice, kako o mobilnosti razmišljajo mladi pri nas.

AMZS Šola vožnje: "Naši podatki kažejo, da zanimanje za opravljanje vozniškega izpita pri nas ne (u)pada, temveč celo narašča."

Raziskava je pokazala, da je avto v številnih državah, kot so ZDA in Avstralija, podobno pa lahko rečemo tudi za Slovenijo, nuja – tudi pri nas je namreč mobilnost zaradi pomanjkanja učinkovitih alternativ v veliki meri vezana na osebni avtomobil. Za nas še zanimivejša ali morda celo malce presenetljiva pa je ugotovitev, da imajo mladi (še vedno) čustven odnos do lastništva avtomobila. V preteklosti smo, zlasti za tujino, mnogokrat zasledili trditve, da mladih avtomobili naj ne bi več zanimali. Ta raziskava pa je, sicer z nekaj razlikami med državami, jasno pokazala, da mladi pridobitev lastniškega avta še vedno dojemajo kot pomembno življenjsko prelomnico,

 je rezultate FIA raziskave komentiral Erik Logar, vodja področja varna mobilnost pri AMZS.  

Da zanimanje za avtomobile oziroma pridobitev vozniškega dovoljenja B kategorije pri nas ne upada, potrjujejo tudi izkušnje AMZS Šole vožnje:

Naši podatki kažejo, da zanimanje za opravljanje vozniškega izpita pri nas ne (u)pada, temveč celo narašča,

je povedal Manuel Pungertnik, vodja AMZS Šole vožnje, in dodal, da je povprečna starost kandidatov v AMZS Šoli vožnje med 18 in 19 let.  

Da opravljen vozniški izpit za mladostnike še vedno predstavlja preizkus zrelosti, predvsem pa pomembno stopnico na poti v svet odraslih, pritrjujejo podatki o številu vozniških dovoljenj B kategorije za vso Slovenijo. Za pravilno interpretacijo podatkov je treba upoštevati, da je število pridobljenih vozniških dovoljenj zaradi zaprtja šol voženj v času epidemije koronavirusa v letih 2020 in 2021 manjše, posledično pa v letih 2022 in 2023 število bistveno odstopa od obdobja 2017–2019. 

Graf: Število pridobljenih vozniških dovoljenj B kategorije v Sloveniji 

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, pisava, številka

Opis je samodejno ustvarjen

Vir: Javna agencija RS za varnost prometa 

Kako pomembno vlogo ima v vsakodnevni mobilnosti državljank in državljanov Slovenije avtomobil, je pokazala tudi raziskava ReMOBIL, katere rezultate je AMZS objavil lani spomladi.

Raziskava ReMOBIL nakazuje rešitev slovenskih mobilnostnih izzivov

Ključne besede


raziskavamladi voznikimobilnostmladivozniško dovoljenje