Novi direktor družbe AMZS je Miha Ferlan

Novice

Upravni odbor AMZS je na svoji seji 28. maja 2024 za novega direktorja gospodarske družbe AMZS za petletni mandat imenoval Miho Ferlana. Njegovo imenovanje sovpada s preoblikovanjem AMZS gospodarske družbe iz d.d. v d.o.o., ki je bilo izglasovano na današnji skupščini delničarjev AMZS d.d. Ferlan bo mandat nastopil z dnem vpisa AMZS d.o.o. v sodni register, kar naj bi bilo izvedeno do konca tega meseca.


Skupščina Avto-moto zveze Slovenije, največje slovenske nevladne organizacije na področju mobilnosti in nacionalne športne zveze za motošport in karting, ki združuje več kot 88 tisoč članov, je junija lani sprejela odločitev o statusnem preoblikovanju gospodarske družbe AMZS d.d., katere 100-odstotna lastnica je od leta 2018, v d.o.o., decembra lani pa za to potrebne pravne podlage. Preoblikovanje je bilo izglasovano na današnji skupščini delničarjev AMZS d.d., na kateri je bil imenovan tudi novi direktor gospodarske družbe AMZS. To je Miha Ferlan, ki je v AMZS doslej opravljal funkcijo vodje informacijske tehnologije. Dosedanjemu direktorju Zoranu Miloševiču mandat preneha z dnem nastopa mandata novega direktorja, torej z dnem vpisa AMZS d.o.o. v sodni register, kar naj bi bilo izvedeno do konca tega meseca.

Predsednik Avto-moto zveze Slovenije Leopold Pungerčar je ob imenovanju Mihe Ferlana za novega direktorja izrazil prepričanje, "da bo Ferlan nadaljeval z uresničevanjem poslanstva, h kateremu je AMZS zavezan že več kot stoletje – k skrbi za člane in izvajanju storitev za varno mobilnost, kar je nenazadnje izpostavil v predstavitvi svoje vizije delovanja in razvoja gospodarske družbe AMZS, hkrati pa izvedel načrtovane procese digitalizacije, s katerimi bomo optimizirali poslovanje ter olajšali delo zaposlenim. Člani Upravnega odbora AMZS ocenjujemo, da Miho Ferlana poleg njegove strokovnega in zavzetega dela odlikujejo tudi človeške lastnosti in vrednote, zaradi katerih smo prepričani, da je prava izbira za to funkcijo." Predsednik AMZS se je ob tej priložnosti tudi zahvalil dosedanjemu direktorju gospodarske družbe AMZS Zoranu Miloševiču za dobro delo.

V dveh letih, odkar sem zaposlen v AMZS, sem dobro spoznal tako njegov ustroj in delovanje kot tudi strokovnost, profesionalnost in predanost sodelavk in sodelavcev, zato želim še toliko bolj upravičiti izkazano zaupanje za vodenje gospodarske družbe AMZS. Zavedam se, da prevzemam veliko odgovornost – ne le do zaposlenih, Avto-moto zveze Slovenije in njenih članic, temveč tudi do skoraj pol milijona slovenskih voznic in voznikov, ki so že člani AMZS ali pa v naših 30 centrih opravljajo storitve. Ohranjati ali celo še nadgraditi visoko stopnjo zaupanja v AMZS, ki ga imajo ne le naši člani in stranke, temveč slovenska družba kot celota, je privilegij, po drugi strani pa dolžnost, za izpolnitev katere si bom prizadeval z vsem svojim strokovnim znanjem in osebno motiviranostjo, pri čemer je moja vizija gradnja močnih partnerskih odnosov in strateško sodelovanje z vsemi deležniki. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti dosedanjemu direktorju za njegovo uspešno vodenje in doprinos k razvoju AMZS. Moj cilj je še izboljšati uporabniško izkušnjo ter nadaljevati in nadgraditi operativno optimizacijo in digitalizacijo poslovanja, ki jo je družba že začela,

pa je po imenovanju povedal novi direktor gospodarske družbe AMZS Miha Ferlan.

Ferlan, po izobrazbi diplomirani inženir elektrotehnike s končanim MBA, ima bogate izkušnje z vodenjem različnih IT in poslovnih področij. Zadnji dve leti je delal kot vodja informacijske tehnologije v AMZS, pred tem pa je vodil različna IT in poslovna področja pri Zavarovalnici Triglav. Njegove izkušnje vključujejo tudi delo s sistemi, ki so ključni za zagotavljanje odlične izkušnje strank.

Avto-moto zveza Slovenije je AMZS d.d. ustanovila leta 1996. Danes ima gospodarska družba v 30 centrih po vsej Sloveniji več kot 450 zaposlenih. Najpomembnejše storitve, ki jih opravlja za člane AMZS in druge udeležence v prometu, so: tehnični pregledi, sklepanje avtomobilskih zavarovanj, storitve registracije vozil, opravljanje pomoči na cesti, prevoz vozil, mehanične, vulkanizerske storitve in druge tehnične storitve, izvajanje programov varne vožnje in zakonsko predpisanih usposabljanj za voznike, oddajanje prostorov v najem ter prodaja potrebščin za avtomobiliste in njihova vozila.