Kdaj zimska oprema v Sloveniji?

Novice

V Sloveniji je za vsa motorna vozila obvezna uporaba zimske opreme v obdobju med 15.11. in 15.3. oz. pred ali po tem datumu v primeru zimskih razmer. Predpisi omogočajo uporabo zimskih in pod določenimi pogoji tudi letnih pnevmatik, vendar pa voznikom svetujemo, da na svoja vozila namestijo zimske pnevmatike, ker bodo zaradi svoje zgradbe in sestave v zimskih voznih razmerah le te omogočale varno in zanesljivo vožnjo.

Predpisi o zimski opremi

  • Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Ur.l.št. 109/2010 in 57/2012) 29. členu določa, da morajo imeti motorna in priklopna vozila v cestnem prometu predpisano zimsko opremo v času od 15. novembra do 15. marca oz. pred ali po tem datumu v primeru zimskih razmer (ko se ob sneženju sneg oprijemlje vozišča ali je vozišče zasneženo oz. poledenelo). To velja tudi za vozila registrirana v tujini.
  • Na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da je vozniku omogočena normalna vidljivost.
  • Odredba o omejitvi prometa na cestah v RS (Ur.l. št. 75/2011) določa, da je v primeru zimskih razmer na vseh cestah, razen na avtocestah in hitrih cestah, prepovedan promet za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, ki prevažajo nevarno blago, in za vozila za izredne prevoze. Upravljavec avtocest in hitrih cest lahko iz razlogov zimskih razmer časovno in prostorsko omeji promet vozil, vendar mora o tem obvestiti javnost in postaviti prometno signalizacijo za izločanje, kjer je to mogoče.

Zimsko opremo motornih vozil določa Pravilnik o opremi in delih vozil (Ur.l.št. 44/2013).

Zimska oprema vozil do skupne mase 3,5t (kategorije M(1), N(1), L(5)e, L(6)e in L(7)e):

  • 4 zimske pnevmatike z min. globino profila 3mm ali
  • 4 letne pnevmatike z min. globino profila 3mm + snežne verige v priboru.

Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.

Zimska oprema vozil skupne mase nad 3,5t (kategorije N(2), N(3), M(2) in M(3)):

  • 2 zimski pnevmatiki (M+S) na pogonskih kolesih z min. globino profila 3mm + lopata ali
  • 4 letne pnevmatike z min. globino profila 3mm + snežne verige v priboru + lopata.

Izjema: v priobalnem območju (območje od Črnega Kala do Sečovelj) veljajo za zimsko opremo vozil tudi 4 letne pnevmatike z min. globino profila 3 mm (verige v priboru niso obvezne).

Pogoji za uporabo snežnih verig so izpolnjeni takrat, ko je na vozišču toliko snega, da pnevmatika med vožnjo ne pride v stik s površino vozišča (za pnevmatiko ostaja snežena sled).

Za zimske pnevmatike se štejejo tiste pnevmatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako M+S ali M.S ali M&S, in morajo po velikosti in nosilnosti ustrezati pnevmatikam, ki so zapisane v izjavi o ustreznosti vozila (homologaciji) vpisane v rubriki »dovoljene pnevmatike«.

Pravilnik o napravah in opremi vozil v cestnem prometu tudi določa, da morajo biti:

  • vse 4 pnevmatike enake po velikosti, vrsti in zgradbi;
  • na isti osi pa morajo biti pnevmatike tudi istega proizvajalca, profila, hitrostnega razreda in nosilnosti
  • hitrostni razred zimskih pnevmatik mora ustrezati hitrosti, ki je večja od največje hitrosti vozila, ki jo določi proizvajalec vozila in je zapisana v potrdilu o skladnosti vozila (homologaciji). Če je največja zapisana hitrost vozila večja od hitrosti, ki ustreza simbolu kategorije hitrosti zimskih pnevmatik, mora biti v vozilu na vidnem mestu pritrjena opozorilna nalepka z označeno določeno največjo hitrostno zmogljivostjo zimskih pnevmatik.

Uporaba pnevmatik drugačnih dimenzij in nosilnosti je mogoča le po dodatni odobritvi in vpisu v potrdilu o skladnosti vozila (homologaciji)

Kazni za neupoštevanje zakona glede zimske opreme

Voznik, ki nima ustrezne zimske opreme se po zakonu kaznuje z denarno kaznijo 40 EUR. Če pa je zaradi prekrška onemogočen promet, se voznik kaznuje s kaznijo 500 EUR + 5 kazenskih točk.

Če voznik ne očisti celotnega avtomobila pred pričetkom vožnje ga lahko doleti kazen 200 EUR, če pa ne upošteva prometne signalizacije o zimskih razmerah in prepovedi vožnje pa je kazen 300 EUR.

V primeru pravnih oseb so kazni višje in sicer 1.000 EUR za voznika in 120 EUR za odgovorno osebo.

Ključne besede


Nasvetinasvetizimska opremakazni