Mestna cestnina v Stockholmu in Göteborgu tudi za tujce

Novice

Od 1. januarja 2015 morajo tudi vozniki vozil registriranih v tujih državah za vožnjo po središču švedskih mest Stockholm in Göteborg plačati mestno cestnino.

Domačini so v Stockholmu plačevali cestnino od leta 2006, v Göteborgu pa od leta 2013, ko so jo uvedli v želji po zmanjšanju števila vozil v središčih mest, izboljšanju prometne varnosti in zmanjšanju onesnaženosti zraka.

Mestno cestnino v Stockholmu in Göteborgu je potrebno plačati za vsa osebna in tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 14t. Izjema so le motoristi in interventna vozila. Plačilo mestne cestnine je potrebno za vožnjo od ponedeljka do petka in sicer po Stockholmu med 6.30 in 18.30 uro in v Göteborgu med 6.00 in 18.30. Plačilo ni potrebno za v času vikendov, praznikov, dan pred prazniki in tudi v mesecu juliju.

Sistem obračunavanja mestne cestnine je narejen tako, da ko z vozilom prečkate kontrolno točko na mestni vpadnici, kamera fotografira registrsko tablico vašega vozila. Fotografija se pošlje švedski agenciji za transport. Če je vozilo registrirano na Švedskem, švedska agencija za transport lastniku vozila pošlje potrdilo o plačilu. Če je vozilo registrirano v tujini, se švedska agencija za transport poveže s partnersko agencijo za obveščanje, ki lastniku vozila na dom pošlje nalog za plačilo mestne cestnine. Račun mora biti poravnan v določenem roku, drugače je kazen 500 kron.

Cena mestne cestnine je različna glede na čas, ko vstopite v samo mesto. V času jutranjih in popoldanskih prometnih konic je cena višja, v času ko je prometa manj, pa je cena nižja. Točna cena je vedno napisana na kontrolni točki na mestni vpadnici. V Stockholmu boste tako za vožnjo po mestu plačali 10, 15 ali 20 kron, v Göteborgu pa 9, 16 ali 22 kron. Najvišji dnevni znesek ob večkratnem prehodu kontrolne točke je za eno vozilo 60 kron.

V Göteborgu velja tudi pravilo, da se v primeru večkratnega prehoda kontrolnih točk znotraj ene ure cestnina zaračuna samo enkrat. Več informacij o plačilu cestnin na Švedskem lahko dobite tudi na spletni strani - www.transportstyrelsen.se.

Ključne besede


cestninaŠvedska