EuroRAP za varnejše slovenske ceste

Novice

V AMZS smo pridobili novo triletno akreditacijo za naše vozilo in opremo za video snemanje cest ter zajem podatkov o prometno varnostnih in ostalih parametrih cest in obcestja po procedurah programa EuroRAP, v katerem aktivno sodelujemo že deveto leto.


S pravkar pridobljeno opremo bomo za naročnika DARS ponovno ovrednotili vse odseke avtocest in hitrih cest, ki so bili rekonstruirani po zadnji oceni EuroRAP iz 2013/2014, prav tako pa tečejo pogovori z DRSI o obsegu vrednotenja glavnih in regionalnih cest, ki še niso bile ocenjene ali potrebujejo ponovno oceno. 

EuroRAP (European Road Assessment Programme) je evropski neodvisni program ocene varnosti cest. Ustanovila ga je mednarodna neprofitna organizacija, katere člani so avto klubi, pristojni državni organi in inštitucije, nacionalni in regionalni upravljavci cestnega omrežja, znanstveno-raziskovalni inštituti ter strokovnjaki različnih strok, ki se srečujejo in delujejo v okviru vsebin prometne varnosti na cestah. Pokaže nam način in metode, tehnične ukrepe in potrebna finančna sredstva, da naredimo ceste varnejše. Kot takšne lahko oproščajo napake voznikov in preprečujejo hude posledice, ki se odrazijo v telesnih poškodbah, smrti ali večji materialni škodi. Program je primerljiv s programom ocenjevanja avtomobilskih trkov EuroNCAP, kjer se varnost vozil ocenjuje z zvezdicami. V tem primeru pa se z zvezdicami ocenjuje varnost cest.

Cilji EuroRAP so informirati uporabnike cest o stopnji varnosti in stopnji tveganja za ceste, ki jih uporabljajo, omogočiti uporabo podatkov v sodobnih navigacijskih napravah (možnost izbire najvarnejše poti), podati informacijo o stanju prometne varnosti na cestah in njihovih odsekih ter o stanju cest in obcestja, ponuditi nabor in primerjavo možnih ekonomsko upravičenih ukrepov za takojšnje in dolgoročno izboljšanje varnosti na cestah, slediti, vrednotiti in ekonomsko primerjati učinke izvedenih ukrepov na cestah, primerjalno umestiti slovenske ceste v evropsko in svetovno cestno omrežje glede prometne varnosti.

Evropski program ocene varnosti cest EuroRAP vrednoti stopnjo prometne varnosti cest na dva načina:
- Ocena tveganja (Risk mapping) cest temelji na analizi podatkov o prometnih nesrečah s težko poškodovanimi ali umrlimi v triletnem obdobju, glede na prevožene kilometre. Cestno omrežje se rangira barvno glede na stopnjo tveganja v pet razredov.
- Rangiranje cest (Star rating) se izvaja glede na prometno varnostne parametre in stanje cest ter obcestja in posledično verjetnost nastanka prometnih nesreč in s stopnjo zaščite, ki jo cesta in obcestje nudita udeležencem v prometu. Cestno omrežje se rangira od ene do pet zvezdic.

V sodelovanju s slovenskimi deležniki v projektu (Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, DARS, Policija) smo doslej že objavil rezultate in ocene: risk map 2006-2008, 2009-2011, 2010-2012, 2012-2014 (za avtoceste in hitre ceste), star rating pilotni projekt 2012, v okviru projekta Sensor pa obsežno oceno 3180 km slovenskih državnih cest.

EuroRAP je namenjen odgovornim nosilcem prometne politike v državi (politiki, ministri, poslanci, župani ...), ključnim strokovnim deležnikom varnosti (Policija, DARS, DRSI, AVP, SPV, NVO ...), upravljavcem in vzdrževalcem cest, ostali strokovni javnosti ter vsem udeležencem v prometu.

Ključne besede


EuroRAP

Vam je članek všeč?

Zaploskajte mu – kliknite in držite gumb. Dlje, ko boste ploskali, bolj vam je članek všeč. Z aplavzom nam sporočate, kateri članek izstopa. Hvala!

Priljubljenost članka

Shrani

Delite s prijatelji