Ne le na prvi šolski dan, otroci imajo pravico do prometne varnosti 365 dni v letu!

Novice

Avto-moto zveza Slovenije je danes v sodelovanju z avto-moto društvi in s policijo začela z aktivnostmi, s katerimi želi pred novim šolskim letom voznike, družbo in pristojne institucije opozoriti tako na vračanje otrok in mladih udeležencev na šolske poti kot tudi na nekonsistentnost podobnih akcij le na prvi dan ali prvih nekaj šolskih dni.


AMZS maskoti Anja in Zdravko bosta z avto-moto društvi v Dravogradu, Izlakah, Markovcih, Murski Soboti, Piranu in Slovenski Bistrici v križiščih ob šolah voznike opozarjali, čez koliko dni se otroci vračajo v šolo, danes in 1. septembra pa bodo te aktivnosti potekale v Ljubljani, na prehodu za pešce v križišču Samove ulice in Vodovodne ceste, kjer bo AMZS v sodelovanju s policijo na prvi šolski dan k pouku pospremil tudi 60 prvošolčkov OŠ Vita Kraigherja Ljubljana Bežigrad. Od danes pa do 31. avgusta bosta maskoti voznike opozarjali, čez koliko dni se otroci vračajo na šolske poti, 1. septembra pa bo sporočilo »Še 365 dni!«, s čimer AMZS izpostavlja in od pristojnih institucij zahteva, da prometno varnost za najbolj ranljive udeležence v prometu zagotavljajo vse dni v letu, k izpolnitvi te zahteve pa pristopijo sistemsko in celovito.

Vse infografike so vam na voljo za prenos na koncu novice.

Varnost otrok v cestnem prometu je, skladno z Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022, ena izmed prioritet varnosti cest na svetovnem, evropskem in slovenskem ozemlju. Država ima v ta namen več orodij: zagotavljanje varnih šolskih poti, organizirani prevozi otrok na nevarnih območjih in varovanje šolskih poti v bližini osnovnih šol. Če upoštevamo, da prvima dvema orodjema država zagotavlja finančno podporo, za tretje ne namenja skorajda nobenih finančnih sredstev. Ukrep prostovoljnega varovanja ima sicer v slovenskem prostoru dolgoletno tradicijo (različni izvajalci izvajajo precej različnih akcij, od SPV, šol, policije, ZŠAM in drugih prostovoljcev), žal pa le v prekratkem časovnem obdobju enega ali dveh tednov ob začetku šolskega leta.

Da bi preverili, ali v Sloveniji obstaja interes za varovanje otrok na šolskih poteh vse leto, je AMZS v anketi o varnih šolskih poteh[1], ki jo je izvedel julija 2016, sodelujoče povprašal tudi o tem, kakšna stališča imajo udeleženci v prometu do organizacije tovrstne mreže prostovoljcev.[2] Rezultati so pokazali ne samo veliko naklonjenost za organizacijo take mreže, ampak tudi pripravljenost za sodelovanje v njej. Kar 87 odstotkov vprašanih meni, da bi tako mrežo prostovoljcev v Sloveniji potrebovali, 90 odstotkov jih meni, da bi z njo lahko povečali raven varnosti otrok na poti v šolo in domov. V mreži bi po mnenju vprašanih morali sodelovati tako policija kot prostovoljci.

Če je torej standard in cilj države, da postane ena izmed prometno najvarnejših držav in če dobre prakse v nekaterih državah Evropske unije kažejo, da je kamenček v mozaiku pri uresničevanju tega cilja tudi organizirana mreža prostovoljcev, ki vsak dan pred začetkom pouka in po njem skrbi za varnost otrok v okolici šol – na primer s svojo prisotnostjo ob prehodih za pešce v okolici šol, in ob dejstvu, ki ga je pokazala anketa, da bi imel tak ukrep veliko podporo v javnosti, je nujno, da država prostovoljce in društva, ki te aktivnosti ob začetku šolskega leta že izvajajo, podpre na način, da bo mreža prostovoljcev lahko delovala vse leto. Na tak način spodbudimo zdravo delovanje društev, osmislimo vlogo prostovoljnega dela, povezujemo nevladni sektor, šole, državo, starše in udeležence v prometu ter jih ozavestimo o kolektivnem pomenu varnosti na cestah. V tem primeru torej ne gre samo za enkraten in enostranski ukrep, temveč za multiplicirano delovanje na širšem področju prometne varnosti v državi, kar je nedvomno naš skupni cilj.

Časovnica aktivnosti AMZS in avto-moto društev od 29. avgusta do 1. septembra

Ponedeljek, 29. avgust 2016

Ob 13.30 na prehodu za pešce v križišču Samove ulice in Vodovodne ceste v Ljubljani: maskoti AMZS Anja in Zdravko sta z opozorilom »Še 3 dni!« voznike opozarjali, čez koliko dni se otroci vračajo na šolske poti.

Izjave za medije: Boštjan Smolej, Policija, in mag. Jure Kostanjšek, vodja področja mobilnosti v AMZS

Torek in sreda, 30. in 31. avgust 2016

Avto-moto društva z maskotama AMZS Anjo in Zdravkom opozarjajo, koliko dni je še do začetka šole.

»Še 2 dni!«

  • 8:00–9:30, AMD Dravograd (kontakt Ferdo Abraham, tel. št. 041 714 844)
  • 12:00–13:30, AMD Markovci (kontakt Martin Zamuda, tel. št.: 041 326 913)
  • 15:00–16:30, AMD Izlake (kontakt Bogo Steklasa, tel. št.: 031 211 564)

»Še 1 dan«    

  • 7:45–9:00, AMD Izlake (kontakt Bogo Steklasa, tel. št.: 031 211 564)
  • 10:30–12:00, AMD Slovenska Bistrica (kontakt Branko Hojnik, tel. št. 041 647 160)
  • 13.00–14:30, AMD Štefan Kovač Murska Sobota (kontakt Tomaž Trajbarič, tel. št. 041 792 338)

Četrtek, 1. september 2016

Ob 8.30 uri v OŠ Vita Kraigherja Ljubljana Bežigrad AMZS in policija pospremita otroke čez prehod za pešce čez isto križišče, na katerem sta maskoti voznike že v ponedeljek opozarjali na začetek šole, tokrat pa sporočata »Še 365 dni!«

Izjave za medije: Robert Štaba, generalni sekretar AMZS, mag. Tatjana Bobnar, namestnica generalnega direktorja policije, Refik Hodžič, inšpektor za promet na Policijski upravi Ljubljana

Na ta dan bosta maskoti med 11.15 in 12.15 tudi na Primorskem, kjer bo AMD Piran na začetek šole opozarjal pred OŠ Lucija (kontakt Marjetka Česnik, tel. št. 040 503 541).[1] V anketi je sodelovalo je 507 udeležencev, starih od 21 do 84 let, 53 odstotkov moških in 47 odstotkov žensk, iz vseh slovenskih regij. Med njimi so bili 104 starši in 189 starih staršev šoloobveznih otrok. Rezultate vam pošiljamo v prilogi.
[2] Starše šoloobveznih otrok smo poleg tega vprašali še, kako njihovi otroci hodijo v šolo ter v kolikšni meri pot v šolo staršem predstavlja skrb ali problem in zaradi česa.

AMZS Raziskava

  

Foto: Policija

Ključne besede


varnostotrociOtroci v avtuŠola