Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic ciljne družbe AMZS d.d.

Novice

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic ciljne družbe AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d., Ljubljana.

Na podlagi 54. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/06, s spremembami in dopolnitvami) prevzemnik AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, matična številka: 5163196000 (v nadaljevanju: »AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE« oz. »prevzemnik«), objavlja obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico ciljne družbe AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »AMZS d.d.« oz. »ciljna družba«), z oznako AMZR in ISIN kodo SI0031114463 (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe«), ki je bila dana na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-16/2016-9 z dne 05. 01. 2017 (v nadaljevanju: »prevzemna ponudba«).

V času trajanja prevzemne ponudbe, od vključno 06. 01. 2017 do vključno 14. 02. 2017 do 12. ure, je prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe sprejelo 110 akceptantov za skupno 109.205 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico z oznako AMZR in ISIN kodo SI0031114463 izdajatelja AMZS d.d., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 9,72-odstotni delež celotne izdaje delnic ciljne družbe.

Skladno z določili prevzemne ponudbe in prospekta prevzemnik izjavlja, da je prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe uspela.

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe bo dne 16.2.2017 objavljeno v časniku Dnevnik, na spletni strani (www.amzs.si) in na spletni strani pooblaščenega člana ALTA Invest d.d. (www.alta.si; rubrika sporočila za javnost).

V Ljubljani, dne 16. 2. 2017

AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE
Anton Breznik, zastopnik

Ključne besede


delnice

Vam je članek všeč?

Zaploskajte mu – kliknite in držite gumb. Dlje, ko boste ploskali, bolj vam je članek všeč. Z aplavzom nam sporočate, kateri članek izstopa. Hvala!

Priljubljenost članka

Shrani

Delite s prijatelji