Varna mobilnost

Avto-moto zveza Slovenije je največja slovenska nevladna organizacija na področju varne mobilnosti. Z različnimi dejavnostmi in aktivnostmi, ki jih izvaja sama, v sodelovanju z AMZS, d. d., in z drugimi partnerji sooblikuje prometno varnost v trikotniku udeleženci v prometu – infrastruktura – vozila:

  • udeleženci v prometu: osveščanje v obliki kampanj in drugih aktivnosti za večjo prometno varnost, objavljanje strokovnih ter drugih ozaveščevalnih vsebin v Motoreviji in na spletu, izobraževanje v šoli vožnje in s programi varne vožnje;
  • infrastruktura: testi in ocenjevanje stanja cest (npr. EuroRAP);
  • vozila: najrazličnejši testi, kot so testi pnevmatik, testi otroških varnostnih sedežev, servisna dejavnost, tehnični pregledi …

Na ta način želi Avto-moto zveza Slovenije uresničevati cilje, h katerim se je Slovenija zavezala s sprejetjem domačih in mednarodnih zavez oziroma pobud (npr. z Resolucijo nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013–2022, z zavezo Organizacije združenih narodov »Desetletje za večjo varnost na cestah 2011–2020« itd.).

Delo strokovne službe na področju varne mobilnosti usmerja strokovni svet za varno mobilnost, ki ga vodi predsednik strokovnega sveta za varno mobilnost.

Oglasna sporočila