Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije AMZS

Dobrodošli v mobilni aplikaciji AMZS.

Ti Splošni pogoji uporabe se uporabljajo za mobilno aplikacijo AMZS (v nadaljevanju: aplikacija), ki jo je AMZS d.o.o., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: AMZS d.o.o.) razvila z namenom preglednejših in dostopnejših prometnih informacij ter zagotavljanju svojih produktov in storitev uporabnikom aplikacije.

Aplikacija omogoča uporabniku hiter in zanesljiv dostop do prometnih informacij, vključno s storitvami, ki jih omogoča mobilna aplikacija.

Dostop in uporaba aplikacije sta dopustna pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja in ti Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije AMZS (v nadaljevanju: Splošni pogoji uporabe).

Z označitvijo ustreznega polja v okviru registracije oziroma uporabe aplikacije potrjujete, da ste vsakokrat veljavne Splošne pogoje uporabe prebrali, da jih razumete, se z njimi strinjate in da vas posledično njihova določila zavezujejo.

V primeru, da ne sprejmete Splošnih pogojev uporabe, aplikacije ne morete uporabljati. Če ste že uporabnik aplikacije in se s Splošnimi pogoji uporabe ne strinjate, aplikacijo lahko odstranite iz svojega telefona.

V primeru težav z delovanjem aplikacije ali vprašanj v zvezi s temi Splošnimi pogoji uporabe, se, prosimo, obrnite na Pomoč uporabnikom, kot je opredeljena v nadaljevanju teh Splošnih pogojev uporabe (poglavje 11).

1. Uvodne določbe

Mobilna aplikacija AMZS je bila razvita z željo po zagotavljanju tekočih informacij o prometnih dogodkih, prikazovanju članskih podatkov in ugodnosti, informacij o vašem vozilu ter zagotavljanju in nudenju ostalih produktov in storitev, ki jih ponuja AMZS d.o.o.

S temi Splošnimi pogoji uporabe AMZS d.o.o. določa pogoje uporabe aplikacije in s tem povezane obveznosti AMZS d.o.o. ter posameznega uporabnika.

Ti Splošni pogoji uporabe zavezujejo vse uporabnike aplikacije in so dostopni na spletni strani amzs.si in preko povezave v mobilni AMZS aplikaciji.

2. Opredelitev pojmov in funkcionalnosti aplikacije

Pogoji za uporabo in glavne funkcionalnosti aplikacije

 • Uporaba aplikacije je brezplačna. Mobilna aplikacija AMZS je na voljo za uporabnike pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android in IOS. Mobilno aplikacijo si lahko uporabniki na pametni telefon brezplačno naložijo v ustrezni trgovini: za telefone z operacijskim sistemom Android obiščejo Google Play, za telefone z operacijskim sistemom iOS pa App Store. Za delovanje aplikacije z vsemi funkcionalnostmi je v telefonu potreben sistem GPS, prav tako pa je potrebno omogočiti tudi prenos podatkov. Prenos podatkov se zaračuna po ceniku uporabnikovega operaterja.
 • Nivoji dostopa: V aplikaciji so nekatere funkcionalnosti na voljo le ob potrditvi uporabnikove telefonske številke. Te funkcionalnosti so predvsem: dostop do prometnih dogodkov in obveščanje, dostop do vseh funkcionalnosti v aplikaciji (prijava dogodka, cene goriv, moja vozila, SOS gumb in podobno) ter prikaz podatkov članstva AMZS, v kolikor je le to sklenjeno. Za dostop do nekaterih funkcionalnosti in ugodnosti je potrebno izpolniti uporabniški profil z osebnimi podatki.
 • Registracija je postopek, namenjen preverjanju istovetnosti uporabnika. Za dostop do vseh funkcionalnosti aplikacije je potrebno izpolniti uporabniški profil in potrditi elektronski naslov in telefonsko številko.

3. Potisna sporočila in e-novice

Potisna sporočila uporabljamo  za informacije o prometnih dogodkih v aplikaciji, drugih pomembnih dogodkih v zvezi z vašim vozilom ter za pošiljanje ponudb o produktih in storitvah Skupine AMZS, o čemer vas obveščamo tudi preko e-novic. Potisna sporočila lahko izklopite v nastavitvah aplikacije ali nastavitvah telefona.

E-novice in potisna sporočila pomenijo del uporabe same aplikacije in so tako  sestavni del splošnih pogojev.

4. Zagon in izbris uporabniškega profila

Ob prvem zagonu aplikacije se uporabniku prikaže pojavno okno z zahtevkom za odobritev dovoljenj (lokacija, optimizacija baterije, obvestila v ozadju..) in v zadnjem koraku še registracija s potrditvijo telefonske številke ter e-maila za dostop do vseh funkcionalnosti aplikacije. AMZS preveri vaš elektronski naslov preden bo vaš račun aktiviran in uporaben.

Strinjate se, da boste ob prijavi v AMZS aplikaciji navedli resnične in popolne informacije in tekoče skrbeli za njihovo posodabljanje. Ste osebno odgovorni za način uporabe AMZS aplikacije oz. je za to odgovoren vaš starš ali skrbnik, če še niste polnoletni.

Aplikacijo lahko kadarkoli izbrišete z dotikom na aplikacijo in gumbom za izbris. Če izbrišete aplikacijo, se bodo izbrisali tudi vsi podatki aplikacije, ne pa tudi uporabniški profil. Za izbris uporabniškega profila lahko pošljete elektronsko pošto na dpo@amzs.si, pri čemer vaše podatke  izbrišemo iz naših baz.

AMZS d.o.o. lahko izbriše vaš račun ali vam omeji dostop do nekaterih delov aplikacije, če upravičeno verjame, da ste prekršili Splošne pogoje uporabe.

AMZS ni odgovoren za kakršen koli izbris ali izgubo informacij ali vsebin, ki ste jih vnesli v AMZS aplikacijo, razen, če je tako zaradi izvrševanja vaših pravic v skladu s Politiko zasebnosti. Po tem, ko se informacije ali vsebine izbrišejo iz aplikacije, lahko na nekaterih mestih še vedno ostanejo sledi teh informacij oz. vsebin.

5. Licenca in licenčni pogoji

S temi Splošnimi pogoji uporabe in ob njihovem upoštevanju vam AMZS d.o.o. za uporabo AMZS aplikacije na vaših napravah jamči licenco. Licenca ni ekskluzivna in jo lahko AMZS d.o.o. kadar koli umakne.

Licenca za AMZS aplikacijo je časovno neomejena, z zadržkom, da se samodejno ukine, ko izbrišete aplikacijo iz vaše naprave.

6. Prekinitev delovanja in spreminjanje AMZS aplikacije

Če se prekine delovanje aplikacije ali se aplikacija ukine, lahko AMZS d.o.o. izbriše vaše podatke. AMZS d.o.o. ne sprejema odgovornosti za vrnitev teh podatkov po tem, ko se je prekinilo delovanje aplikacije ali se je aplikacija ukinila.

Za varnostno kopiranje podatkov, ki jih vnesete v aplikacijo, nosite izključno odgovornost sami.

Kakršno koli spreminjanje AMZS aplikacije ali njenih delov je prepovedano. Prav tako je prepovedano t.i. vzvratno inženirstvo in povratna razgradnja aplikacije ali njenih delov, razen v primerih, ki jih določa zakon ali v primeru, da vam je AMZS d.o.o. za to dal predhodno pisno soglasje. Ob izdaji takega soglasja AMZS d.o.o. lahko zahteva dodatne pogoje.

7. Uporaba storitev in vsebine aplikacije

Z uporabo aplikacije se strinjate:

 • da boste uporabljali aplikacijo v duhu spoštljivosti ter upoštevali predmetno zakonodajo in pričujoče Splošne pogoje uporabe;
 • da boste Uporabljali aplikacijo le za osebne, nekomercialne namene;
 • da v aplikacijo ne boste vnašali nezakonitih, žaljivih, neresničnih, zavajajočih, nesramnih, pornografskih, obrekljivih ali kakršnih koli drugih neprimernih vsebin;
 • da boste spoštovali zasebnost drugih;
 • da ne boste širili »spam« pošte, nerazumno velikih datotek, verižnih pisem piramidnih shem in virusov;
 • da ne boste uporabljali nobenih tehnologij ali aktivnosti, ki bi lahko poškodovale aplikacijo, interese ali lastnino drugih uporabnikov;
 • da ne boste uporabljali kakršnih koli samodejnih sistemov ali načinov za dostop, pridobitev, kopiranje ali vpogled v kateri koli del aplikacije;
 • da ste odgovorni za vse posledice, ki nastanejo zaradi informacij ali podatkov, ki jih boste vnesli v aplikacijo;
 • da ne boste odstranili, poskušali zaobiti, za nazaj spreminjali, dešifrirali ali na kakšen drug način spremenili predmetnih predpisov, ki zadevajo aplikacijo, poskušali obiti pravila za avtorske pravice, ki so povezana z aplikacijo;
 • da za izbiro ali prenos ne boste uporabljali nobenega drugega samodejnega sistema ali načina, razen tistih, ki jih priskrbi AMZS d.o.o.

AMZS d.o.o. lahko, vendar ni obvezen da:

 • pregleduje in ureja katere koli informacije ali vsebino;
 • odstrani katere koli informacije ali vsebine iz aplikacije;
 • kadarkoli in po lastni presoji omeji dostop do katerega koli dela aplikacije ali aplikacijo v celoti umakne.

8. Spreminjanje podatkov

Uporabnik lahko spreminja zgolj podatke v uporabniškem profilu, na podlagi česar se lahko posledično spremenijo podatki o vnesenih vozilih, članstvu in ostali podatki, ki so vezani na uporabniški profil.

9. Morebitne težave

Aplikacija je sama po sebi majhen porabnik baterije. Ker pa mora biti med uporabo aplikacije vklopljen GPS, se lahko baterija telefona izprazni hitreje kot sicer.

Telefoni in programska oprema na njih so usmerjeni v optimizacijo porabe baterije, zato je lahko v primeru posodobitve programske opreme potrebno ponovno nastaviti dovoljenja aplikacije.

10. Vzdrževanje in nadgradnje

AMZS d.o.o. bo vzdrževal le zadnjo oz. trenutno verzijo aplikacije v skladu s svojimi najboljšimi zmožnostmi, pri čemer bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo popravil napake in zagotovil posodobitve.

AMZS d.o.o. bo nadalje razvil posodobitve aplikacije, ko se mu bo to zdelo potrebno in zaželeno. Posodobitve bodo na voljo izključno v ustreznih trgovinah, ki ponujajo aplikacije, in v tehnologijah, ki jih za te namene zagotavljajo upravljavci posamezne trgovine.

Kot uporabnik sicer nimate nobene obveznosti namestiti vseh posodobitev, vendar vam to izrecno priporočamo. AMZS d.o.o. poudarja, da lahko zagotovi delovanje vseh storitev samo za zadnjo posodobljeno verzijo aplikacije. To pomeni, da lahko v primeru, da ne naložite zadnje posodobitve, izgubite nekatere funkcionalnosti v aplikaciji ali do njih ne morete več dostopati.

11. Podpora

AMZS d.o.o. vam zagotavlja brezplačno podporo pri uporabi AMZS aplikacije. Ta podpora velja le za zadnjo verzijo aplikacije. Podporo ponujamo preko elektronske pošte info@amzs.si.

12. Intelektualna lastnina

Aplikacija, tj. storitve, vsebina in programska oprema v aplikaciji so zaščitene z mednarodnimi predpisi za zaščito avtorskih pravic. AMZS d.o.o. si lasti vse avtorske pravice v aplikaciji, ki jih omogoča zakonodaja. V skladu s Splošnimi pogoji uporabe si AMZS d.o.o. pridržuje vse pravice iz naslova aplikacije, njene vsebine in programske opreme ter ostalih izdelkov AMZS d.o.o., programske opreme idr., ki vam jih zagotavlja ali daje na uporabo prek aplikacije.

13. Odgovornost

Z uporabo aplikacije se izrecno strinjate, da jo uporabljate izključno na svojo lastno odgovornost in da boste izpostavljeni vsebini iz različnih virov.

AMZS d.o.o. ni v nobenem primeru odgovoren za kakršno koli posredno, naključno ali posledično škodo, ki bi nastala zaradi vaše uporabe ali nezmožnosti uporabe aplikacije.

14. Garancija delovanja

Mobilna aplikacija AMZS, vključno z vsemi nadgradnjami in pripadajočimi storitvami, je na voljo v obliki in s funkcionalnostmi, objavljena s strani različnih ponudnikov v svojih tržnicah za aplikacije. AMZS d.o.o. zato ne zagotavlja, da bodo aplikacija ali njene storitve delovale brez prekinitev, da ne bodo vsebovale napak, da bodo primerne za kakršno koli uporabo, da bo ponujena informacija popolna ali da bodo napake in ostale težave odpravljene pri nadgradnjah in popravkih.

AMZS d.o.o. znova poudarja, da je vsaka uporaba AMZS aplikacije in njenih storitev na lastno odgovornost. V tem oziru želimo posebej poudarili naslednje:

 • AMZS aplikacija in njene storitve niso namenjene temu, da bi lahko obšli prometne ali katere druge predpise in zakone ali se jim izognili.
 • Naprave, na kateri imate AMZS aplikacijo, ne smete upravljati medtem, ko vozite.
 • Prometni dogodki, cene goriv, cestnin in ostali podatki vključeni in dostopni v AMZS aplikaciji, so zgolj informativne narave. AMZS se trudi zagotavljati ažurnost teh podatkov, vendar zaradi pogostega spreminjanja ne more z gotovostjo trditi, da so omenjeni podatki točni.

15.  Zasebnost in obdelava osebnih podatkov

Uporaba AMZS aplikacije in njenih storitev vključuje obdelavo osebnih podatkov. Za obdelavo teh podatkov je odgovoren AMZS d.o.o. Namen take obdelave in ostale informacije, ki se nanašajo na obdelavo osebnih ali drugih podatkov, je na voljo v Politiki zasebnosti, ki je dostopna na naslovu https://www.amzs.si/pomoc/aplikacija/politika-zasebnosti.

16.  Trajanje, ukinitev in posledice ukinitve licence

AMZS d.o.o. lahko ukine licenco, ki vam jo podeljuje s tem sporazumom, in sicer v pisni obliki s takojšnjim učinkom ter vam onemogoči dostop do aplikacije in njenih storitev v naslednjih primerih:

 • če ne izpolnjujete svojih obveznosti iz teh Pogojev uporabe oz. tega sporazuma;
 • če v aplikacijo vnesete lažno vsebino ali vsebino, ki je v nasprotju z zakoni, javnim redom in splošno etiko, razen če to storite po nesreči;
 • če javno oglašujete AMZS aplikacijo in/ali njene storitve kot sredstvo, s katerim se je mogoče izogniti upoštevanju prometnih in drugih predpisov ali s izogniti nadzoru upoštevanja predpisov;
 • če AMZS d.o.o. ugotovi, da delovanje AMZS aplikacije ni več učinkovito zaradi sprememb zakonodaje, npr. zakonodaje, ki prepoveduje uporabo storitev, ki jih AMZS aplikacija zagotavlja uporabnikom;

Če bo ta sporazum zaradi kakršnega koli razloga prekinjen, bodo vse pravice, ki vam jih sporazum zagotavlja, samodejno prenehale veljati. V tem primeru ste dolžni odstraniti AMZS aplikacijo iz vseh svojih naprav.

17. Ostale določbe

Če pristojno sodno ali administrativno telo ugotovi, da je katera določba tega sporazuma nična, brezpredmetna ali je ni možno uveljavljati, to ne zadeva ostalih določb, ki ostanejo v veljavi.

Če AMZS d.o.o. prenese podjetje na tretji pravni subjekt, je nanj upravičen prenesti tudi pravice in dolžnosti iz tega sporazuma. AMZS d.o.o. je nadalje upravičen prenesti svoje pravice in dolžnosti iz tega sporazuma na  tretji subjekt na kateri koli drugi podlagi. V tem primeru je uporabniku za izvajanje dolžnosti tretjega subjekta odgovoren AMZS d.o.o.

S tem sporazumom se strinjate s takim prenosom in se zavezujete, da boste pri tem sodelovali, če bo AMZS d.o.o. to od vas zahteval.

18. Končne določbe

Ti Splošni pogoji uporabe so objavljeni na spletni strani https://www.amzs.si/pomoc/aplikacija/pogoji-uporabe.

AMZS d.o.o. si pridružuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh pogojev. Uporabniki aplikacije bodo o vseh spremembah teh pogojev obveščeni preko same aplikacije.

Ob večjih oz. pomembnejših spremembah aplikacije in posledično teh pogojev, je potrebno za nadaljnjo uporabo aplikacije potrditi spremenjene pogoje uporabe AMZS aplikacije, sicer le-te ne morete več uporabljati.

Ob manjših spremembah aplikacije, ki ne posegajo v dinamiko osnovnega namena aplikacije ali pravice uporabnikov (kot so na primer dopolnitve aplikacije z vidika dodatnih funkcionalnosti), potrditev spremenjenih pogojev uporabe aplikacije za njeno nadaljnjo uporabo ni potrebna, lahko pa z njeno uporabo prenehate kadarkoli želite, če se s spremembami pogojev aplikacije ne strinjate.

Morebitne spore uporabnik aplikacije in AMZS d.o.o. prvenstveno rešujeta z medsebojnim dogovorom, sicer je zanje pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 6. 4. 2023