Vleka vozil

Ko ne gre drugače, je potrebna vleka vozila

Ob zahtevnejših okvarah in prometnih nezgodah je običajno potrebna vleka vozila do naše delavnice, najbližjega pooblaščenega servisa ali servisa po izbiri člana. Do tega so upravičeni člani osnovnega, Plus in Premium paketa.

Vleko izvajamo s svojimi vlečnimi vozili in s pomočjo pogodbenih izvajalcev. Vsi pogodbeni izvajalci imajo vozila označena tudi z našim logotipom, tako je takoj razvidno, da so pooblaščeni za izvajanje pomoči in vleke tudi za naše člane.

Vsa vozila so ustrezno opremljena in razpolagajo z opremo za učinkovito zavarovanje vozila med prevozom. Izdatna svetlobna oprema zagotavlja učinkovito zavarovanje kraja okvare in s tem preprečitev naleta mimo vozečih vozil.

Pri samemu izvajanju vleke (nalaganja vozila) je marsikdaj treba upoštevati stroga navodila proizvajalcev, zaradi česar naši mehaniki redno obiskujejo izobraževanja doma in v tujini.

Vleko lahko izvajamo tudi z vozili Isuzu D-Max in MB Sprinter, ki so sicer namenjena pomoči na cesti. Opremljena so namreč z vilicami za vleko oz. prevoz vozila – avtomobila ali motocikla – v primeru, ko odprava napake na lokaciji ni možna. Prilagojeni Isuzu D-Maxi so celo edina vozila v Sloveniji zmožna reševanja pokvarjenega vozila iz garažne hiše!

Prevoz vozila zagotavljamo vsem voznikom osebnih vozil in motociklov, ki pokličejo dispečerski center AMZS na telefonsko številko 1987 (iz Slovenije brez področne kode) ali iz tujine na številko +386 1 530 53 53, ne glede na to, ali ste član AMZS.

Ugodnost vleke velja za prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila ali okvarjenega vozila naslednjih kategorij:

  • motorno kolo,
  • osebno vozilo,
  • osebno vozilo s prikolico,
  • specialno motorno vozilo,
  • avtodom,
  • traktor,
  • kombinirano vozilo,
  • prikolica (do 750 kg) - tudi ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti),
  • kamp prikolica ali druga prikolica (nad 750 kg) - ob okvari/nesreči prikolice in ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti),
  • kolo in električno kolo.

Največja skupna dovoljena masa naštetih vozil je 3.500 kg. Vsa zgoraj našteta vozila, z izjemo koles in električnih koles, morajo biti v času okvare oziroma prometne nesreče registrirana (preskusne tablice so izvzete) oziroma tehnično pregledana – prikolice do 750 kg.

V primeru prometne nesreče oziroma okvare vozila se ponašamo z izjemno hitrim odzivom. 

Vlečno vozilo bo najpozneje eno uro po klicu prispelo na kraj, kjer je poškodovano vozilo. Ugodnost velja v Sloveniji in v tujini v krajih, ki so do 25 km oddaljeni od slovenske meje. Član doplača tudi več kot eno čakalno uro prevoznika v primeru, ko je vozil  najprej odpeljano do zavarovalnice na oceno škode in v primeru reševanja z avtodvigalom več kot eno uro. Novi člani lahko brezplačno vleko poškodovanega vozila izkoristijo že naslednji dan po včlanitvi. Člani, ki članarino pravočasno obnovijo, imajo to ugodnost zagotovljeno nepretrgoma. Ob uveljavljanju te ugodnosti mora biti član prisoten in podpisati delovni nalog, razen v primeru, ko je član v prometni nesreči poškodovan in odpeljan v bolnišnico.

Za izvajanje pomoči na cesti smo pridobili tudi certifikat kakovosti ISO 9001:2000. Vsakemu vozniku želimo, da naše pomoči ne bi potreboval, vseeno pa naj bodo vaše poti brez skrbi vedoč, da vam je na pomoč pripravljena prihiteti izkušena in strokovno izurjena ekipa mehanikov AMZS z najsodobnejšo opremo.

Vleka v prometni nesreči poškodovanega vozila in reševanje

AMZS zagotavlja članu vleko vozila, s katerim je član kot voznik doživel prometno nesrečo, od kraja nesreče do najbližjega ustreznega servisa oziroma do doma ali do najbližjega pooblaščenega podjetja za prevzem in razgradnjo vozil. Če je bilo vozilo odpeljano na zavarovalnico ali servis in je bilo ugotovljeno, da gre za popolno uničenje vozila (totalka), bo članu zagotovljena tudi vleka do najbližjega pooblaščenega podjetja za prevzem in razgradnjo vozil.

Do prevoza uničenega vozila do podjetja za razgradnjo motornih vozil je član upravičen, ko mu je AMZS že opravila vleko poškodovanega vozila s kraja nesreče do servisa, in to najpozneje 10 dni po opravljenem prevozu.

Za vleko v prometni nesreči poškodovanega vozila se mora član obrniti na AMZS, na telefonsko številko 1987.

Tudi policistu, ki bo prisoten na kraju prometne nesreče, povejte, da ste naš član in da bo zato vleko poškodovanega vozila opravila AMZS. Vozilo člana fizične osebe je lahko last katerekoli fizične osebe, če pa je last pravne osebe, ki daje vozilo v zakup ali poslovni najem, pa mora pogodba o zakupu ali najemu glasiti na ime člana fizične osebe. Pri članih pravnih osebah mora biti vozilo last pravne osebe.

Vleka pokvarjenega vozila

Če je okvara večja, je prevoz vozila za člana AMZS brezplačen do ustreznega servisa ali do doma, pri čemer dolžina poti ni omejena. Pogoj za uveljavitev te članske ugodnosti je, da je z vozilom v času okvare upravljal član sam, vozilo pa mora biti registrirano skladno z veljavnimi predpisi (preskusne tablice so izvzete).

Nov član lahko prevoz pokvarjenega vozila izkoristi že naslednji dan po včlanitvi, dosedanji člani, ki pravočasno obnovijo članstvo, pa imajo to ugodnost zagotovljeno nepretrgano. Ugodnost velja za intervencijsko reševanje s ceste in za prevoz vozila, ki se je pokvarilo doma in sicer po včlanitvi. Ni pa možen brezplačen prevoz vozila od enega do drugega servisa. Ob uveljavljanju te ugodnosti mora biti član prisoten in podpisati delovni nalog.

Za prevoz pokvarjenega vozila mora član poklicati na AMZS, na telefonsko številko 1987.

 

 

Še niste član?

Včlanite se in si zagotovite poti brez skrbi ter druge prednosti AMZS članstva.

Klik do članstva

Oglasna sporočila