Pomoč na cesti v Sloveniji

Pomoč mehanika na lokaciji okvare

Že manjša okvara na vozilu ali kolesu je lahko razlog, da vožnje ne morete nadaljevati.

V tem primeru pokličite 1987 in v najkrajšem možnem času vam bo pomagal mehanik AMZS. Če bo mogoče, vam bo okvaro odpravil neposredno na kraju okvare, v nasprotnem primeru pa bo vozilo ali kolo odpeljal do najbližjega ustreznega servisa.

Manjše okvare so: izpraznjen akumulator, pretrgan jermen, manjša okvara na hladilnem sistemu, pregorele varovalke, itd. (stroške rezervnih delov in materiala krije član).

Če boste obstali med vožnjo, ker vam bo zmanjkalo goriva, vam bo gorivo dostavil mehanik AMZS. Dostava goriva je strošek AMZS, gorivo plačate sami.

Če ste zaklenili avtomobilske ključe v avto, vam bo pomagal mehanik AMZS.

Predrto pnevmatiko lahko v nekaterih primerih zakrpa kar na terenu, če je poškodba prehuda, pa vam bo namestil rezervno kolo.

Mehanik vam bo pomagal tudi, če vam bo na izletu s kolesom počila zračnica.

Popravilo okvare na mestu okvare velja na območju Slovenije in jo lahko koristite, v skladu z izbrano člansko kategorijo. 

Če še niste član AMZS, vam je za samo storitev pomoči na cesti na voljo včlanitev pri mehaniku. Sama storitev znaša za nečlane samo 20,00 EUR, v kolikor se boste včlanili pri mehaniku ob sami okvari. Članarina znaša 40,00 EUR za osnovno članstvo, 69,00 EUR za članstvo Plus in 99,00 EUR za članstvo Premium.

Če je okvara večja, je prevoz vozila za člana AMZS brezplačen do ustreznega servisa ali do doma pri čemer dolžina poti ni omejena. Pogoj za uveljavitev te članske ugodnosti je, da je z vozilom v času okvare upravljal član sam, vozilo pa mora biti registrirano (lahko tudi začasno ali s preizkusnimi tablicami).

Nov član lahko prevoz pokvarjenega vozila izkoristi že naslednji dan po včlanitvi, dosedanji člani, ki pravočasno obnovijo članstvo, pa imajo to ugodnost zagotovljeno nepretrgano. Ugodnost velja za intervencijsko reševanje s ceste in za prevoz vozila, ki se je pokvarilo doma in sicer po včlanitvi. Ni pa možen brezplačen prevoz vozila od enega do drugega servisa. Ob uveljavljanju te ugodnosti mora biti član prisoten in podpisati delovni nalog.

Za prevoz pokvarjenega vozila mora član poklicati na AMZS, telefonsko številko 1987.

Ostali pogoji glede vrste motornega vozila, ki mu zagotavljamo brezplačni prevoz ter glede lastništva vozila v smislu fizičnih in pravnih oseb, so enaki kot v primeru prevoza v prometni nesreči poškodovanega vozila.

AMZS zagotavlja članu prevoz vozila, s katerim je član kot voznik doživel prometno nesrečo, od kraja nesreče do najbližjega ustreznega servisa oziroma do doma ali do najbližjega pooblaščenega podjetja za prevzem in razgradnjo vozil. Če je bilo vozilo odpeljano na zavarovalnico ali servis in je bilo ugotovljeno, da gre za popolno uničenje vozila (totalka), bo članu zagotovljen tudi prevoz do najbližjega pooblaščenega podjetja za prevzem in razgradnjo vozil.

Do prevoza uničenega vozila do podjetja za razgradnjo motornih vozil je član upravičen, ko mu je AMZS že opravil prevoz poškodovanega vozila s kraja nesreče do servisa, in to najpozneje 10 dni po opravljenem prevozu.

Vlečno vozilo bo najpozneje eno uro po klicu prispelo na kraj, kjer je poškodovano vozilo. Ugodnost velja v Sloveniji in v tujini v krajih, ki so do 25 km oddaljeni od slovenske meje. Za več prevoženih kilometrov v tujini član doplača. Član doplača tudi več kot eno čakalno uro prevoznika v primeru, ko je vozil najprej odpeljano do zavarovalnice na oceno škode in v primeru reševanja z avtodvigalom več kot eno uro. Novi člani lahko brezplačni prevoz poškodovanega vozila izkoristijo že naslednji dan po včlanitvi. Člani, ki članarino pravočasno obnovijo, imajo to ugodnost zagotovljeno nepretrgoma. Ob uveljavljanju te ugodnosti mora biti član prisoten in podpisati delovni nalog, razen v primeru, ko je član v prometni nesreči poškodovan in odpeljan v bolnišnico.

Za prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila se mora član obrniti na AMZS, telefon 1987.

Tudi policistu, ki bo prisoten na kraju prometne nesreče, povejte, da ste naš član in da bo zato prevoz poškodovanega vozila opravil AMZS. Vozilo člana fizične osebe je lahko last katerekoli fizične osebe, če pa je last pravne osebe, ki daje vozilo v zakup ali poslovni najem, pa mora pogodba o zakupu ali najemu glasiti na ime člana fizične osebe. Pri članih pravnih osebah mora biti vozilo last pravne osebe.

Ugodnost velja za prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila naslednjih kategorij:

 • motornega kolesa
 • osebnih vozil
 • osebnega vozila s prikolico
 • specialnega motornega vozila
 • avtodoma
 • traktorja
 • kombiniranega vozila

Maksimalna skupna dovoljena masa naštetih vozil je 3.500 kg. Našim članom nudimo tudi prevoz poškodovane prikolice do skupne dovoljene teže 750 kg. Ugodnost velja za vozilo in/ali prikolico, ki je bilo v času prometne nesreče registrirano (lahko tudi začasno ali s preizkusnimi tablicami).

Opozorilo: Nov član lahko vleko izkoristi naslednji dan po včlanitvi.

Članom z bogatejšim članskim paketom - članstvo Plus je sedaj omogočena brezplačna storitev prečrpavanja goriva v primeru napačnega točenja goriva.

Kako ravnati?

Voznikom svetujemo, da vozilo ob ugotovljeni napaki čim prej ustavijo, da preprečijo morebitne poškodbe motorja, in pokličejo dispečerski center na telefonsko številko 1987. Dogovorili se bodo za prevoz vozila do najbližje mehanične delavnice AMZS, kjer bodo napačno gorivo (običajno bencin) izčrpali iz rezervoarja ter očistili celoten sistem dovoda goriva. Morebitna menjava filtra za gorivo v to člansko ugodnost ni vključena.

Do nadomestnega vozila nižjega srednjega razreda je upravičen član, ki ima svoje vozilo poškodovano v prometni nesreči in je nevozno ali pa je bilo le-to ukradeno na območju Slovenije.
Do nadomestnega vozila nižjega razreda je upravičen član, ki ima svoje vozilo pokvarjeno in je nevozno, okvara pa se je zgodila na območju Slovenije.

Postopek in pogoji za pridobitev klubskega nadomestnega vozila:

 1. Vaše vozilo je pokvarjeno ali poškodovano v prometni nesreči in bo prevoz poškodovanega ali pokvarjenega vozila opravila AMZS, oziroma je bilo vaše vozilo ukradeno, kraja pa prijavljena policiji.
 2. Pokličite AMZS, dispečerski center na telefonsko številko 1987 in se hkrati ob naročilu vleke pokvarjenega ali v prometni nesreči poškodovanega vozila dogovorite tudi za klubsko nadomestno vozilo. To storitev je možno koristiti tudi po okvari vozila ali prometni nesreči, in sicer v roku 30 dni od dneva nastanka okvare ali prometne nesreče, ob dodatnem pogoju, da je vleko poškodovanega vozila opravilo vlečno vozilo AMZS.
 3. Tudi v primeru kraje vozila, ki je v lasti člana, je za koriščenje nadomestnega vozila član dolžan poklicati na številko 1987, in sicer v roku 10 dni po prijavi kraje vozila na policiji.
 4. Nadomestno vozilo član po dogovoru prevzame pri eni od delavnic AMZS, njenih odvisnih družbah, poslovnih partnerjih ali drugem s strani AMZS pooblaščenem izposojevalcu vozil.
 5. Komunikacijo z izposojevalcem opravi dispečerski center AMZS.
 6. Nadomestno vozilo sme voziti le član – najemnik vozila, ki ima veljavno vozniško dovoljenje.
 7. V primeru, da se član odloči, da bo uporabljal nadomestno vozilo dlje časa (več kot en dan pri osnovnem članstvu in več kot dva dni pri članstvu Plus ali Premium v primeru okvare vozila ali več kot tri dni pri osnovnem članstvu in več kot pet dni pri članstvu Plus ali Premium v v primeru prometne nesreče ali kraje vozila), mora sam plačati stroške v zvezi z nadaljnjim najemom vozila. Enako velja v primeru, da član želi vozilo višjega cenovnega razreda.
 8. AMZS krije najem nadomestnega vozila za prevoženih največ 200 km na dan. Doplačila, kot na primer več kot 200 prevoženih km na dan, dostava na željeno lokacijo po izbiri člana, vračilo na izbrano lokacijo po izbiri člana, izposojo v nočnem času (med 20.00 in 7.00 uro), vožnjo v tujini, plača član. Član mora upoštevati tudi splošne pogoje izposojevalca vozila in ob najemu predložiti veljavno bančno kreditno kartico za zavarovanje dodatnih plačil kot so podaljšanje najema, manjkajoče gorivo, izguba dokumentov, ključev, registrske tablice vozila, poškodbe itd. Član lahko enkratno koristi taxi ali sredstva javnega prevoza namestno nadomestnega vozila v višini do največ dnevnega kritja nadomestnega vozila.

Oglasna sporočila