Najboljši za volanom

Izbor Najboljši za volanom je tekmovanje mladih voznikov in voznic, starih do 26 let, ki se morajo izkazati v znanju cestnoprometnih predpisov, dokazati poznavanje avtomobilizma ter avtomobilske tehnike in prikazati največ znanja, spretnosti in talenta pri varni vožnji avtomobila, ukrepanju v primeru prometne nesreče in poznavanju postopkov izvajanja prve pomoči.

Prvi korak do naziva najboljši mladi voznik in najboljša mlada voznica Slovenije je spletni test z vprašanji s področja cestnoprometnih predpisov, avtomobilizma, prometne varnosti, delovanja AMZS in poznavanja prve pomoči. Najboljših 50 reševalcev in najboljših 50 reševalk spletnega testa se uvrsti v praktični del tekmovanja v AMZS Center varne vožnje na Vranskem, kjer se soočijo z različnimi izzivi, povezanimi z vožnjo in avtomobili.

Avto-moto zveza Slovenije je najboljšega mladega voznika v Sloveniji prvič izbirala že leta 1993 - takrat je bila najboljša za volanom voznica, tekmovanje pa obudila 2017 z namenom izboljšanja prometne varnosti med mladimi, ki so ena najbolj ranljivih skupin udeležencev v prometu, mnogokrat pa tudi neupravičeno stigmatizirani kot nevarni vozniki. 

Mladi še vedno med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu

Prometna varnost v Sloveniji se izboljšuje, a mladi ostajajo med najbolj ranljivimi udeleženci, kar v globalni kampanji 3500 življenj izpostavlja tudi mednarodna avtomobilistična zveza FIA. AMZS zato izbor Najboljši za volanom izvaja tudi kot del širše in globalne zaveze FIA, ki spodbuja številne preventivno izobraževalne projekte avtomobilskih klubov, ki so usmerjeni v zagotavljanje aktivnosti za večjo varnost ranljivejših udeležencev v prometu in doseganju skupnega cilja – večje varnosti svetovnih, evropskih in nacionalnih cest. Aktivnosti so tudi del programa »Desetletje za večjo varnost cest 2010–2020«, ki potekajo pod okriljem Organizacije združenih narodov. S projektom pa želi AMZS prispevati tudi k uresničevanju ciljev Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022. 

Video

Oglasna sporočila