EuroRAP

EuroRAP - program ocene varnosti cest  

Poleg voznika in tehnološko naprednih vozil pomembno vlogo pri doseganju cilja manj prometnih nesreč oziroma nič žrtev na cestah igra tudi kakovostna cesta ter njena oprema.

AMZS že od leta 2008 dalje aktivno izvaja postopke evropsko primerljivega neodvisnega ocenjevanja cest EuroRAP (European Road Assessment Programme), pridobiva in analizira prometne podatke ter objavlja ter interpretira dobljene rezultate. Strokovnjaki AMZS so od leta 2008 prevozili, posneli in ocenili že več kot 4000 kilometrov slovenskih državnih cest, za DARS pa skoraj 800 kilometrov avtocest in hitrih cest.

EuroRAP je mednarodno neprofitno združenje nacionalnih in regionalnih upravljavcev cest, avtomobilskih klubov, nevladnih organizacij za varnost v cestnem prometu ter različnih raziskovalcev in strokovnjakov. Združenje podpira aktivnosti v 27 evropskih državah, v okviru krovnega združenja iRAP pa v več kot 100 državah po svetu. Edinstven namen EuroRAP je zagotavljanje celovitega in standardiziranega pristopa pri ocenjevanju varnosti v cestnem prometu z uporabo lastnih protokolov, da bi zagotovili Evropo brez najhujših prometnih nesreč, z namenom doseganja trajnostnih ciljev Združenih narodov in ciljev v okviru EU Direktive 2008/96 / ES o upravljanju varnosti cestne infrastrukture.

Slovenski konzorcij EuroRAP:

  • AMZS
  • Ministrstvo za infrastrukturo
  • Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
  • Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI)
  • Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS)

Strokovna in tehnična podpora slovenskega konzorcija EuroRAP je Prometnotehniški inštitut fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. 

Metodologija EuroRAP

Za potrebe ocene elementov cest in obcestja se uporablja prav za ta namen posebej opremljeno merilno vozilo z iRAP akreditirano merilno in snemalno opremo. Ko je sistem pripravljen za delo, se po vnaprej pripravljenem načrtu snemanja izvajajo terenske meritve po natančno predpisanem protokolu.

Vse, kar na cesti zajamejo kamere, operater prenese na delovno postajo v laboratoriju. Tam se začno kompleksni in izredno natančni postopki obdelave zbranih podatkov. Operater s pomočjo namensko razvite programske opreme izvaja pregled 100-metrskih pododsekov cest ter vrednoti več kot 50 različnih elementov ceste, prometne opreme ter obcestnega prostora.

Po natančni obdelavi podatkov sledi vrednotenje kakovosti ceste v spletnem orodju iRAP ViDA. Spletno orodje izračuna oceno ceste ter po metodologiji »Star rating« dodeli posameznim odsekom oceno z zvezdicami.

Postopek se, od kamer do laboratorijske analize velikega števila podatkov in natančnega vrednotenja opažanja digitalnega očesa, konča s predlogom konkretnih rešitev. Sistem izdela celotno oceno ukrepov za odpravo nevarnosti ter izračuna povprečne stroške za rešitve. 

AMZS je za dolgoletno izvajanje projekta EuroRAP prejel prestižno britansko nagrado s področja prometne varnosti Prince Michael International Road Safety Award.

 Novice

 

AMZS darilne kartice

Podarite tečaj varne vožnje, AMZS članstvo ali vrednostno kartico za storitve v AMZS centrih po Sloveniji.

Več

Oglasna sporočila