BRAVE

Bridging gaps for the adoption of Automated Vehicles

Avtonomna vožnja ter inteligentni asistenčni sistemi bodo v prihodnje temeljito spremenili našo osebno mobilnost in omogočili izboljšanje varnosti v prometu – danes je namreč človeški dejavnik v 90 odstotkih vzrok za nastanek prometne nesreče. A do uresničitve teh obljub je še daleč. Tovrsten razvoj namreč s sabo prinaša številne tehnične in druge izzive, s katerimi se je treba soočiti, če želimo, da bo uporaba vozil s sodobnimi asistenčnimi sistemi varna – resničen razmah avtonomne vožnje zahteva spremembo zakonodaje, prilagoditev prometne infrastrukture, določitev pravne odgovornosti ob prometnih nesrečah in številne druge spremembe na področju osebne mobilnosti.

Izjemno pomemben vidik množične uvedbe avtonomnih vozil na naših cestah je tudi sprejetje koncepta avtonomne vožnje. Kako dobro že poznamo določene sisteme, kaj ti sistemi pomenijo za nas in ali si bomo takšne pripomočke za našo večjo varnost sploh lahko privoščili? Smo pripravljeni na idejo, da nas v službo in po opravkih vozi super računalnik na kolesih?

Podati odgovore na tovrstna vprašanja je eden od ciljev triletnega projekta BRAVE – BRidging gaps for the adoption of Automated VEhicles, ki ga je Avto-moto zveza Slovenije v sodelovanju s še desetimi partnerji začela izvajati junija 2017, financira pa ga Evropska unija (program Horizon 2020 za raziskave in inovacije).

Gre za nov evropski projekt na področju raziskav in razvoja. Do končnega poročila bo izvedena vrsta študij strokovnjakov in deležnikov z znanstvenega področja avtonomne vožnje. Deležnike projekta zanima predvsem, kaj prihod vozil, ki bodo znala voziti sama, pomeni za uporabnike oziroma voznike, kaj za posamezno državo in kaj za razvijalce tehnologij avtonomne vožnje. 

S testi asistenčnih sistemov do rešitve vprašanj glede avtonomne vožnje

Vzporedno z znanstvenimi raziskavami bodo v petih partnerskih državah potekali tudi različni testi asistenčnih sistemov oziroma elementov tehnologije avtonomne vožnje. Prvi test je bil decembra 2017 v Sloveniji, v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem, kjer so strokovnjaki AMZS in predstavniki drugih partnerjev pri projektu izvedli test sodobnih asistenčnih sistemov oziroma varnostnih pripomočkov, ki so že na voljo v novih avtomobilih na slovenskem avtomobilskem trgu. Pri tem bo izvajalce testa zanimalo predvsem mnenje uporabnikov oziroma voznikov avtomobilov, ki imajo vgrajene tovrstne asistenčne sisteme. Na obsežnejšem testu v začetku leta 2018 pa je sodelovalo več anketirancev, ki so lahko sami preskusili delovanje nekaterih asistenčnih sistemov, svoje občutke, doživetja in opažanja pa so sporočili raziskovalcem, ki bodo ob pomoči njihovih odgovorov dobili natančno sliko o trenutni tehnični ravni asistenčnih sistemov, pa tudi o dojemanju, sprejemljivosti in psiholoških vidikih tehnologij za avtonomno vožnjo.

V konzorciju 10 partnerjev iz sedmih držav

Pri projektu BRAVE sodelujejo partnerji iz sedmih držav, vodilni partner pa je The Swedish National Road and Transport Research Institute,  ki se sicer ukvarja z naprednimi rešitvami na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, s ciljem optimizacije procesov in izboljšanja poslovanja:

  • The Swedish National Road and Transport Research Institute VTI; Švedska (vodilni partner)
  • The Union Technique de l'Automobile, du motocycle et du Cycle UTAC; Francija
  • Institut fuer empirische Soziologie an der Universitaet Erlangen-Nuernberg IFES; Nemčija
  • University of Alcalá – Computer Eng. Dept., ISISlab Group UAH; Španija
  • Fraunhofer IAO – Vehicle Interaction Lab FRAUNHOFER; Nemčija
  • Mov’eo Cluster MOVEO; Francija
  • Avto-moto zveza Slovenije; Slovenija
  • Automòbil Club Assistència S.A.U. ACASA; Španija
  • The University of California Berkeley – Institute of Transportation Studies PATH; Združene države Amerike,
  • University of Sydney – Australian Centre for Field Robotics USYD; Australia

V Sloveniji projekt podpirajo Slovenski avtomobilski grozd, Inštitut Jožefa Štefana in Porsche Slovenija, ki je zagotovil testna vozila znamke Arteon. 

Video vsebine o avtonomni vožnji

BRAVE v Motoreviji:

Glasila projekta BRAVE:

Aktivnosti pri projektu BRAVE lahko spremljate še na:

Oglasna sporočila