Prva registracija vozila

Vozilo se registrira na ime lastnika. Če je vozilo v lasti več oseb, se registrira na ime osebe, ki jo določijo solastniki. Vozilo, ki je predmet pogodbe o leasingu ali pogodbe o zakupu, se lahko registrira na ime uporabnika vozila, če lastnik vozila s tem soglaša.

Zakon o motornih vozilih (ZMV-1) veleva sledeče

Vozilo se registrira na podlagi vloge lastnika vozila. Vlogi je treba priložiti dokazila, če registracijski organizaciji niso dosegljiva na podlagi uradnih evidenc:

  • dokazilo o izvoru in lastništvu vozila ali posameznih delov vozila, ki so bili dodatno vgrajeni (npr. šasija, motor);
  • potrdilo o skladnosti ali soglasje k registraciji, če gre za vozilo, za katero mora biti izdano tako potrdilo ali soglasje v skladu s tem zakonom;
  • dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov;
  • dokazilo o poravnani letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, in
  • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, razen za vozila, za katera skladno z 49. členom tega zakona tehnični pregled ni obvezen. Dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila je veljavno, če je bil tehnični pregled opravljen pred največ 30 dnevi.

Ne glede na 1. točko prejšnjega odstavka se registrira starodobnik, traktor in traktorski priklopnik, če je bil na ozemlju Republike Slovenije pred 1. majem 2004, ter bivalni priklopnik, izdelan pred 1. januarjem 1998, če lastništvo vozila ni sporno.

Registracijska organizacija kljub priložitvi potrdila iz 2. točke prvega odstavka tega člena ne registrira vozila, če jo homologacijski organ obvesti o svoji ugotovitvi, da vozilo pripada tipu vozila, ki kljub podeljeni homologaciji pomeni resno nevarnost za cestni promet.

Na AMZS lahko:

  • sklenete avtomobilsko zavarovanje,
  • plačate letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu (cestno takso),
  • pridobite nove registrske tablice,
  • pridobite novo prometno dovoljenje.

 

Izračun stroškov registracije

Naj vas stroški ne presenetijo. Izračunajte okvirne stroške tehničnega pregleda in registracije vašega vozila.

Nadaljuj

Oglasna sporočila