RADAR

Risk Assessment on Danube Area Roads

Avto-moto zveza Slovenije je v sodelovanju s še devetimi partnerji med junijem 2018 in decembrom 2021 izvajala triletni projekt RADAR – Risk Assessment on Danube Area Roads, katerega cilj je bil prepoznati in zmanjšati tveganja za nastanek prometnih nesreč na podonavskih cestah.

Stopnja umrljivosti na cestah na območju Podonavja je višja od evropskega povprečja, tovrstne nesreče pa to regijo stanejo več kot dva odstotka regionalnega BDP. V 14 državah jugovzhodne Evrope je 60–70 odstotkov cest izven naselij kategoriziranih z visokim ali zelo visokim tveganjem za nastanek prometne nesreče. Številne države namreč nimajo ustrezne ozaveščenosti o prometni varnosti, cestna infrastruktura je pomanjkljiva in na več območjih neustrezna, pogosto celo zelo nevarna. Projekt RADAR je zato vodilnim in odgovornim inštitucijam in organom v Podonavskih državah pomagal prepoznavati ovire, razviti strategijo in povečati ozaveščenost o pomenu ustrezne cestne infrastrukture v regiji.

Šlo je za nov evropski projekt na področju boljše povezanosti in energetske učinkovitosti na območju Podonavja, ki ga je financirala Evropska unija v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF), Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) in Evropskega instrumenta sosedstva (ENI). V okviru projekta je bila izvedena vrsta izobraževalnih tečajev s konceptom usposabljanja na področju varne cestne infrastrukture. Deležnike projekta je zanimalo predvsem, kako izboljšati podonavsko cestno infrastrukturo, kako zmanjšati tveganje na cestah v Podonavju in kako z mednarodnim sodelovanjem ozaveščati o pomenu izboljšav cestne infrastrukture. 

Z izobraževalnimi tečaji do zmanjševanja nesreč in žrtev v Podonavju

Vzporedno z izobraževalnimi tečaji so se v okviru projekta izvajali tudi obiski strokovnjakov iz organizacij za varno cestno infrastrukturo iz regije. Ti so predstavnike držav partneric v projektu spodbudili k analizi varnosti v njihovem cestnem omrežju ter opredelitvi stroškovno učinkovitih rešitev za boljšo varnost na cestah, kar naj bi vodilo tudi do zmanjšanja nesreč in žrtev. K ozaveščanju o pomenu ustrezne cestne infrastrukture na območju Podonavja naj bi pripomogla tudi ustanovitev mednarodne strokovne skupine za varno cestno infrastrukturo, ki bi po regiji opozarjala na tveganja, ter s pilotnimi ukrepi vodilnim in pristojnim organom v državah prikazala prednostne in nujne izboljšave na posameznih cestnih odsekih.

Arhitekt prihodnosti prometne varnosti

Za praktični prikaz vsebin, ki jih je obravnaval projekt RADAR, so bile pripravljene infografike na štirih tematskih področjih:

 • Investicijski načrti za varnejše ceste
 • Ukrepi za šibkejše udeležence z prometu
 • Infrastruktura za pametno upravljanje hitrosti
 • Prometna varnost v bližini šol

Zaključna konferenca

Zaključna konferenca projekta RADAR je potekala 23. septembra 2021 v hibridni obliki. Udeleženci so se konference udeležili v okviru virtualne oblike, večina partnerjev projekta RADAR pa se je ob tej priložnosti zbrala na Bledu. Dogodek, ki se je osredotočal na "Prizadevanje za varnejšo cestno infrastrukturo za vse uporabnike podonavskih cest" se je izvajal pod okriljem slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije in v sodelovanju s Strategijo EU za Podonavje.

V projektu deset partnerjev iz devetih držav

Pri projektu RADAR so sodelovali partnerji iz devetih držav, vodilni partner pa je bil Evropski inštitut za ocenjevanje cest (EuroRAP Inštitut), ki je mednarodno neprofitno združenje, namenjeno reševanju življenj s programom sistematične ocene tveganja na cestah ter praktičnimi ukrepi, ki pripomorejo k izboljšanju cestne infrastrukture:

 • Evropski inštitut za ocenjevanje cest – EuroRAP inštitut, Slovenija (vodilni partner)
 • University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences, Hrvaška
 • General Automotoclub of the Czech Republic, Češka
 • Austrian Road Safety Board, Avstrija
 • Avto-moto zveza Slovenije; Slovenija
 • KTI Institute for Transport Sciences Nonprofit Ltd, Madžarska
 • Bulgarian Association for Road Safety, Bolgarija
 • Bosnia and Herzegovina Automobile Club, Bosna in Hercegovina
 • Rotondo, Srbija
 • Automobile Club of Moldova, Moldavija

Projekt RADAR je imel tudi pridružene partnerje:

 • Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Slovenija
 • Croatian Roads, a limited liability company for management, construction and maintenance of state roads, Hrvaška
 • Public Company Roads of Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosna in Hercegovina
 • Ministry of Transport and Road Infrastructure, Moldavija
 • South East Europe Transport Observatory, Srbija
 • The Road and Motorway Directorate of the Czech Republic, Češka
 • European Union Strategy for Danube Region Priority Area 1b - Road, Rail and AIr links, Slovenija
 • Ministry of Transport and Maritime Affairs, Črna Gora
 • Road Infrastructure Agency (at the Bulgarian Ministry of Regional Development and Public Works), Bolgarija
 • National Company For Roads Infrastructure Administration, Romunija
 • National Motorway Company, Ltd., Slovaška

Aktivnosti pri projektu RADAR ste lahko spremljali na:

 

Oglasna sporočila